ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ - з 31 жовтня по 05 грудня 2021 року
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  07 грудня 2021 року
 

 ФОРМА РЕЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

 • аудиторно (6 занять по 6 годин по неділям),
 • та онлайн (6 занять по 3 години по четвергая)
Презентація програми відбудеться 21 жовтня 2021 року.
ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Програма ИНТЕНСИВНОЇ підготовки до складання іспиту розрахована на слухачів, які:
 • працюють з МСФЗ на практиці;
 • готувалися до складання іспиту самостійно;
 • або мали спробу скласти іспит АССА ДіпІФР.

Програма буде цікавою для бухгалтерів, кредитних аналітиків, аудиторів і всіх хто складає та аналізує фінансову звітність за МСФЗ.

Ця програма включає всі теми. Матеріал максимально структурований з метою полегшення запам’ятовування. Перевага надається розв’язанню практичних задач. Все це разом суттєво допоможе вам в успішному складанні іспиту!

Програма «Інтенсив» - це новий покращений формат проведення програми, розроблений з урахуванням багаторічного досвіду викладання та аналізу пропозицій від слухачів!

За допомогою програми «Інтенсив» ми зекономимо ваш час без втрачання якості викладання!

Про Диплом з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами – Диплом АССА (ДипІФР), докладніше:

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності за МСФЗ, є актуальним  підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за складання та аналіз фінансової звітності  згідно МСФЗ. 

Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності  - АССА (ДипІФР). Цей диплом визнається у всьому світі. 

ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140500 членів та 404000 студентів з 170 країн світу. 

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.

Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting". 

Практична цінність програми АССА (ДипІФР російською мовою):
 • Програма дає базові знання принципів і правил складання фінансової звітності, а також розкриття інформації згідно з МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Навчання має практичну спрямованість, всі нюанси МСФЗ розглядаються на прикладі реальних ситуацій;
 • Після закінчення даного курсу, слухачі з легкістю зможуть проводити трансформацію фінансової звітності з національних стандартів на міжнародні;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
 • МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
 • МСФЗ 2 «Запаси»
 • МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
 • МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
 • МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
 • МСФЗ 16 «Основні засоби»
 • МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
 • МСФЗ 20 «Облік грантів і розкриття інформації про урядову допомогу»
 • МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • МСФЗ 23 «Витрати на позики»
 • МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
 • МСФЗ 27 «Окремі фінансові звіти»
 • МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
 • МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
 • МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
 • МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»
 • МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»
 • МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
 • МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
 • МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
 • МСФЗ 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
 • МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
 • МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
 • МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
 • МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 • МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
 • МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями"
 • МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
 • Інші положення
 • «Основи підготовки фінансової звітності»
 
Вимоги АССА до кандидатів на здачу кваліфікаційного іспиту:
 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора;
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем;
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.
 
Екзаменаційний підхід до програми ACCA DipIFR: 

Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит, за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).

Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові і аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.

 
У комплект для навчання, що надається слухачам програми АССА входить:
 • конспект лекцій-навчальний посібник;
 • практичний посібник з завданнями;
 • питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них;
 • контрольні тести і пробний іспит.
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) - 7 грудня 2021 року.
 

Форма реалізації програми:

 • аудиторно (6 занять по 6 годин - неділя),
 • та онлайн (6 занять по 3 години - четвер) 

Запрошуємо вас на очну презентацію програми, яка відбудеться: 21 жовтня 2021р.

СТАРТ ПРОГРАМИ - 31 жовтня 2021 року.

 
ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
 
Інструктор
Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.
 
 
Вартість навчання
Вартість навчання складає складає 17900 грн., без урахування ПДВ

За умови участі в презентації програми та оплаті за участь у Програмі під час презентації, то вартість складає 16000 грн., без урахування ПДВ

Презентація програми відбудеться 21 жовтня  2021 року.

 
Подати заявку на участьcenter@nctbpu.org.ua, (+38044) 253-04-57, 253-07-02
 
 
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ