Актуальність програми
 
Результативність діяльності банку залежить від чіткості постановки управлінських завдань. Отримувана інформація в обліковому процесі позитивно впливає на обгрунтування напрямів та варіантів їх розв'язання. Використання сукупності ефективних способів ведення обліку нових облікових інструментів забезпечує активність контролю за рівнем ризикованості діяльності, її прибутковості та рентабельності.
 
Опис програми
Програма "Бухгалтерський облік в банку" узагальнена 28 годинами лекційних занять в поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Навчальний процес побудовано на змісті інструктивно-нормативних документів НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.
 
Структура програми:
 
     Тема 1. Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України  
     Тема 2. Концептуальна основа бухгалтерського обліку в банках  
     Тема 3.Основи складання фінансової звітності банків  
     Тема 4. Облік фінансових активів та зобов’язань банку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України  
     Тема 5. Формат XBRL: Подання звітності за МСФЗ таксономією  
     Тема 6. Особливості бухгалтерського обліку операцій зміни умов (модифікації) фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами НБУ  
     Тема 7. Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами (деривативами): нові вимоги та принципи МСФЗ 9  
     Тема 8. Впровадження IFRS 16 «ОРЕНДА»: бухгалтерські та податкові аспекти  
     Тема 9. Розрахунок ефективної ставки відсотка з урахуванням останніх змін у нормативних документах НБУ  
     Тема 10. Зміни у бухгалтерському обліку основних засобів та нематеріальних активів у банках  
     Тема 11. Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з похідними фінансовими інструментами згідно з МСФЗ. Огляд змін нормативно-правової бази НБУ (ПОСТАНОВА № 153 від 26.12.2018)  
     Тема 12. Облікове супроводження операцій банку з цінними паперами (фінансовими активами).  
     Тема 13. МСФЗ 15 «Виручка по договорам з покупцями»: вплив на бухгалтерський облік та звітність банку 
 
 
Інструктори
 

Значкова Ольга Ярославна- консультант з МСФЗ, АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з питань бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.  

Крикун Людмила Володимирівна – керівник проектів і програм Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

Лукасевич Богдан Володимирович - Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України 

Рафальська Катерина Леонідівна – FCCA, Партнер з питань МСФЗ  - BDO в Україні, має більше 25 років досвіду в сфері МСФЗ, аудиту та корпоративного управління, 10 з яких в міжнародній аудиторській мережі (Великобританія), досвід роботи в державному секторі; займала посаду заступника Голови Аудиторської палати України та очолювала Комісію з контролю якості. Бере участь у численних заходах по впровадженню новітніх підходів до вивчення МСФЗ і головною метою ставить поліпшення практики застосування міжнародних стандартів і кодексу етики бухгалтерів в Україні.

Ричаківська Віра Іванівна- співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.

Сергієнко Наталя Олександрівна – начальник відділу розроблення нормативних документів з нарахування заробітної плати та складання звітності Управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, DipIFR (ACCA) 

Снігурська Людмила Петрівна- Заступник директора - начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA) 

Трофименко Віра Прохорівна- Головний економіст сектору методології бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ

 
 
Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)
 
 
Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.
Учасники циклу (або п'яти і більше окремих семінарів) отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.
 

Для уточнення дати проведення курсу та семінарів перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів

Можлива організація програми за корпоративним замовленням.