МСФЗ 9 в умовах війни: досвід та особливості підходів до моделювання
 • Час проведення – 10.00 – 14.00
 • Формат проведення – он-лайн

 

Мета вебінару:

 • Обговорення проблематики моделювання для оцінювання кредитного ризику за МСФЗ9, в тому числі в умовах війни;
 • Розгляд ATW[1] SICR підходу щодо адаптації до умов війни моделей оцінювання кредитного ризику за МСФЗ 9;
 • Ознайомлення з досвідом використання ATW SICR методики в одному з українських банків в 2022-2023 роках.

Цільова аудиторія:

Ризик-менеджери, внутрішні аудитори, методологи, аналітики, фінансові директори та головні бухгалтери.

Зміст вебінару:

 1. Сучасна проблематика моделювання кредитного ризику за МСФЗ 9. Концепція стресових та системно чутливих параметрів кредитного ризику та її застосування.
 2. Огляд моделей для цілей МСФЗ 9: ECL-моделі розрахунку очікуваних кредитних збитків; індивідуальні моделі оцінювання параметрів кредитного ризику (ідіосинкратичні та системні моделі); моделі портфельного оцінювання (Kaplan–Meier estimator, Cox proportional hazards model тощо) та їх використання для стратифікації ризику за вимогами МСФЗ 9.
 3. Методика ATW SICR адаптації моделей оцінювання ідіосинкратичного та системного ризику до умов війни:
  • моделі PD TTС – оцінка потенціалу відновлення та індивідуальних факторів підвищеного кредитного ризику. Ідея та техніки побудови. Калібрування.
  • моделі PD PIT WAR – калібрування моделі PD TTС на дату оцінки на немонетарні макроекономічні фактори впливу військових дій на кредитний ризик. Принципи побудови. Інтерпретація результатів.
  • моделі PD PIT – оцінка впливу монетарних макроекономічних факторів. Розрахунок динамічних часових рядів умовних ймовірностей дефолту за макроекономічними сценаріями.
 4. Досвід моделювання та організація оцінки кредитного ризику в комерційному банку за ATW SICR методикою в 2022-2023 роках: загальна трьох етапна процедура розрахунків, методи „згортання” SICR факторів впливу військових дій на кредитний ризик, наслідки оцінки сценарних трендів часової динаміки PD від початку війни, досвід автоматизації розрахунків ECL.
 5. Обговорення: запитання/відповіді та обмін досвідом.

Інструктори:

Стулей Володимир Анатолійович – Ph.D., доцент кафедри Штучного інтелекту Інституту прикладного системного аналізу НТУУ ”Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, має багаторічний практичний досвід роботи на керівних посадах в банках України, виконавець проектів Світового банку і TACIS для України, науковий консультант Комісії з питань економічної політики та управління народним господарством Верховної Ради України II скликання, консультант Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України VIII/IX скликань, незалежний консультант мережі Guidepoint Global.

Подеряко Андрій Григорович - керівник проекту MACROFIN 9™ - SААS сервісу системної імплементації МСФЗ 9 в банках, має багаторічний досвід роботи в органах нагляду Національного банку України та незалежного директора з питань управління ризиками Наглядової ради комерційного банку.

Тарабан Антон Володимирович - заступник начальника Центру з управління ризиками АТ "АЛЬТБАНК".

Також своїм досвідом поділиться

Aleksander Gorzelak (Варшава) – магістр SGH Warsaw School of Economics, Ph.D аспірант (Гарвардський університет, США та Талліннський технологічний університет). Має досвід управління ризиками в умовах кризи Covid-19, Карабахського конфлікту 2020 року та війни в Україні на Європейському фінансовому ринку та Emerging Markets. Олександр працював інвестиційним менеджером Venture Capital RST Ventures For Earth ("Industry 4.0", ICT, marketplaces, SaaS, clean-tech), аналітиком в Gryphon Emerging Markets (Лондон), дослідником-статистиком в Ipsos (Австралія, Нова Зеландія), старшим аналітиком в Ziff-Ivin Associates (Лондон), старшим спеціалістом в Citibank International. Також був радником ради директорів Enter Air (Варшава) та науковим співробітником Національного науково-дослідний інститут (IAFE-NRI, Варшава).

Програма проводиться на платформі Zoom

Вартість участі

Вартість участі одного учасника складає 5940 грн., в т.ч. ПДВ 990 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua

[1] ATW SICR (Adjusted to War Significant Increase in Credit Risk) – один із методів врахування впливу війни на параметри кредитного ризику шляхом оцінки на звітну дату впливу системних предикторів ризику як SICR параметрів відповідно до § 46 (c) резюме ITG за МСФЗ 9.