Період проведення програми з 7 червня по 6 вересня 2020 року

Дата найближчого іспиту АССА DipIFR (Rus.) – 11 вересня 2020 року 

Увага! Ми вперше пропонуємо можливість навчатися за міжнародною програмою АССА DipIFR (Rus.) ОНЛАЙН! 

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, все більш актуальним стає підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за перехід на облік згідно з МСФЗ.

ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Сухенко Олена, АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP. 

Програма передбачає два заняття на тиждень, які включають в себе теоретичні та практичні аспекти всіх МСФЗ, включених в програму.

У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ ТАКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
 • МСФЗ 2 «Запаси»
 • МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
 • МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
 • МСФЗ 11 «Договори підряду»
 • МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
 • МСФЗ 16 «Основні засоби»
 • МСФЗ 17 «Оренда»
 • МСФЗ 18 "Дохід"
 • МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
 • МСФЗ 20 «Облік субсидій і розкриття інформації про урядову допомогу»
 • МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • МСФЗ 23 «Витрати на позики»
 • МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
 • МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»»
 • МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
 • МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»
 • МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
 • МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»
 • МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»
 • МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
 • МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
 • МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
 • МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
 • МСФЗ 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
 • МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
 • МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
 • МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
 • МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 • МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
 • Інші положення
 • «Основи підготовки фінансової звітності»

ПРО ACCA:

Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (АССА) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140 500 членів та 404 000 студентів з 170 країн світу.

Спеціально для професіоналів в галузі фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА DipIFR (Rus.)

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.

Кандидат, який успішно склав DipIFR (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".

ВИМОГИ АССА ДО КАНДИДАТІВ НА СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора,
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем,
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних іспитів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМИ АССА (DipIFR)

 • Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Ей Ті Сі Інтернешнл (ATC International), за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 • Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові та аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
 • Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОГРАМИ АССА (DipIFR)

 • Програма дає актуальні знання і практику застосування основних принципів і технік складання фінансової звітності, а також розкриття інформації відповідно до МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності та можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії з усіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.

 У КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ СЛУХАЧАМ ПРОГРАМИ ВХОДИТЬ:

 • Конспект лекцій - навчальний посібник
 • Практичний посібник з завданнями
 • Питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них
 • Контрольні тести і пробний іспит

ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА DipIFR (Rus.) – 11 вересня 2020 року. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ 

Програма підготовки до іспиту являє собою 14 занять по 4 години по неділях, а також  14 занять по 2 години по четвергах (з 19.00 до 21.00) - практикум з розв'язання задач!

СТАРТ ПРОГРАМИ – 7 червня 2020 року.

Онлайн презентації програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту АССА (ДипІФР)  відбудуться 27 травня та 3 червня 2020р.

ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Попередня реєстрація обов’язкова

Дізнавайтеся вартість участі та реєструйтесь за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua