Навчальні курси та програми сертифікації AICPA

Центр підписав угоду про співпрацю з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) в рамках Association of International Certified Professional Accountants (Асоціації Міжнародних Сертифікованих Професійних Бухгалтерів).

Наша мета – сприяння професійному зростанню фахівців банківської системи України, розширення та поглиблення їх знань та впровадження кращих світових практик у щоденну роботу.

Адже CIMA/AICPA - найбільша в світі професійна організація управлінських бухгалтерів, яка надає найбільш значущу фінансову кваліфікацію для розбудови кар'єри у сфері бізнесу.
Ви можете навчатися за програмами CIMA/AICPA, якщо ви — випускник школи, студент або професіональний спеціаліст. Для того, щоб розпочати навчання, вам не потрібні будь-які попередні кваліфікації або досвід і ви вже можете рухатися у світ бізнесу.

Угодою про співпрацю передбачено надання доступу клієнтам Центру до навчальних курсів та програм сертифікації CIMA/AICPA у онлайн-режимі за спеціальними цінами.

З питань реєстрації на курси CIMA/AICPA та отримання детальної інформації, звертайтеся за телефоном +38 (044) 285-37-31 або за адресою center@nctbpu.org.ua


Product Number: 159770 Code: ICERT2IFRS1

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

 • докладніше >>>

  Маркетинговий опис

  Прогрес у напрямку досягнення глобальних стандартів бухгалтерського обліку більше не є метою Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ), бо вони вже стали реальністю, оскільки чимало найбільших світових ринків капіталу вже вимагають або дозволяють використання Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Більш ніж 125 держав вимагають від компаній, що котируються на біржі, застосування МСФЗ, у той час як багато інших юрисдикцій дозволяють використовувати МСФЗ за певних обставин

  Цілі навчання

  • Визнати основні концепції та принципи МСФЗ
  • Визначити необхідний формат і зміст повного комплексу фінансових звітів, включаючи розкриття необхідних виносок; і визначити вимоги щодо подання та розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів, зокрема належну класифікацію операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
  • Вказати та застосувати вимоги нових стандартів щодо визнання доходів (МСФЗ 15) та оренди (МСФЗ 16)
  • Визначити класифікацію, визнання, оцінку та розкриття інформації про загальні активи та зобов'язання фінансової звітності
  • Визначити та здійснити облік збитків від знецінення стосовно нефінансового активу
  • Пригадати необхідні аспекти розкриття інформації щодо пов'язаних сторін та подій після завершення звітного періоду
  • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності
  • Визнати обліковий підхід, що застосовується до виплат на основі акцій та виплат працівникам
  • Пригадати вимоги бухгалтерського обліку при об'єднанні бізнесу, спільних заходах та інвестиціях в асоційовані компанії
  • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності
  • Пригадати вимоги до бухгалтерського обліку, які застосовуються до суб'єктів господарювання, які здійснюють або ведуть бухгалтерський облік в іноземній валюті
  • Дати інформацію про те, як вимірювати справедливу вартість, коли це вимагається стандартами МСФЗ


Product Number: 156563      Code: AAUW

Щорічний семінар з бухгалтерського обліку та аудиту

 • докладніше >>>

  Маркетинговий опис

  Чи є ваші навички бухгалтерського обліку та аудиту актуальними і чи вони відповідають стандартам галузі? Будьте повністю впевненими в них завдяки всеосяжному дводенному курсу, який оновить ваші знання щодо останніх стандартів у сфері обліку, аудиту, підготовки звітності та її аналізі. Цей курс охоплює важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть вам зрозуміти та застосувати ці стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів, які виступають від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team. При наявних темпах змін у теперішньому регуляторному середовищі важливо мати доступ до надійного джерела інформації, яке дасть вам нові відомості щодо ключових змін у галузі. Цей курс надає інформацію, необхідну для оновлення ваших знань та навичок у практичній діяльності.

  Цілі навчання

  • Застосовуйте нещодавно видані рекомендації, стандарти та рішення FASB, PCAOB, ASB та ARSC.
  • Дізнайтеся про різноманітні оновлення проектів стандартів, підготовлених установами, які встановлюють стандарти.