Більше 120 країн вимагають або дозволяють використання міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ведення бізнесу на міжнародному рівні є стандартною практикою, тому для бухгалтерів в сфері бізнесу та промисловості, незалежних зовнішніх аудиторів та інших фахівців в області фінансів все важливіше мати чітке розуміння цієї основної компетенції.

Сертифікат МСФЗ - це комплексна програма, розроблена для того, щоб забезпечити засвоєння основ МСФЗ та допомогти вам виділитися в якості професіонала, який володіє такою складною областю фінансів.

Програма охоплює:

 • Широкий огляд ключових визначень і концепцій МСФЗ
 • Основоположні принципи МСФЗ по ряду питань бухгалтерського обліку
 • Облік впливу останніх стандартів і поправок

 Навіщо?

Програма сертифікації по МСФЗ дасть вам навички в галузі міжнародного фінансового обліку та звітності, необхідні для ефективної конкуренції в сучасному глобальному бізнес-середовищі. Основа в МСФЗ відрізнить вас від інших бухгалтерських та фінансових фахівців і розширить ваші кар'єрні можливості в усьому світі.

Хто?

Фахівці з бухгалтерського обліку та фінансів, що працюють в приватних або державних багатонаціональних організаціях, материнська компанія або дочірні компанії яких взяли МСФЗ. Публічно практикуючі бухгалтери, що надають аудиторські або аудиторські послуги приватним або державним багатонаціональним організаціям, які взяли МСФЗ.

Як?

Навчання за наданими матеріалами та тестування: 23 модуля онлайн. При успішній здачі – Сертифікат та Цифрова відзнака, що розміщена на сайті АІСРА з Вашим прізвищем.

Інформація про продукт

 

 • Програма сертифікації МСФЗ
 • Член AICPA: $ 849,00
 • члени SPE: $ 1,069.00
 • Доступність: Онлайн доступ
 • Номер продукту: 167900

 

Докладно про курс

Здатність до ефективної конкуренції у сучасному глобальному бізнес-середовищі.

 Прогрес у напрямку досягнення глобальних стандартів бухгалтерського обліку більше не є метою Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ), бо вони вже стали реальністю, оскільки чимало найбільших світових ринків капіталу вже вимагають або дозволяють використання Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Більш ніж 125 держав вимагають від компаній, що котируються на біржі, застосування МСФЗ, у той час як багато інших юрисдикцій дозволяють використовувати МСФЗ за певних обставин.

 Чому МСФЗ мають відношення до вашої роботи?

Багато транснаціональних корпорацій розташовано по всій території України, і отже цілком легко може виявитися, що ви маєте справу з клієнтом, який підпадає під дію МСФЗ, як безпосередньо, так і через дочірню компанію, яка розташована за межами України.

Дедалі частіше ті угоди та операції, в яких ви берете участь, будуть укладатися та здійснюватися з контрагентами, що працюють відповідно до МСФЗ, — як постачальники, так і клієнти. Розуміння наслідків здійснення таких операцій та підготовки звітності по них за МСФЗ вимагатиме, щоб у вас були не просто поверхневі знання цих стандартів.

Оскільки Комітет та Рада МСФЗ продовжують розробляти програми зі встановлення стандартів, вам необхідно буде оцінювати пропозиції та знати ті розбіжності, які можуть вплинути на вашу фінансову звітність або аудиторські обов'язки у майбутньому.

Станом на 1 січня 2018 року ті, хто успішно завершить цю програму, отримають цифрову відзнаку, яка дасть можливість демонструвати ці нові навички у профілях у професійних соціальних мережах в Інтернеті. Більше про це можна дізнатися тут:  Цифрові відзнаки — питання і відповіді.

Цілі навчання:

 • Визнати основні концепції та принципи МСФЗ.
 • Визначити необхідний формат і зміст повного комплексу фінансових звітів, включаючи розкриття необхідних виносок; і визначити вимоги щодо подання та розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів, зокрема належну класифікацію операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
 • Вказати та застосувати вимоги нових стандартів щодо визнання доходів (МСФЗ 15) та оренди (МСФЗ 16).
 • Визначити класифікацію, визнання, оцінку та розкриття інформації про загальні активи та зобов'язання фінансової звітності.
 • Визначити та здійснити облік збитків від знецінення стосовно нефінансового активу.
 • Пригадати необхідні аспекти розкриття інформації щодо пов'язаних сторін та подій після завершення звітного періоду.
 • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності.
 • Визнати обліковий підхід, що застосовується до виплат на основі акцій та виплат працівникам.
 • Пригадати вимоги бухгалтерського обліку при об'єднанні бізнесу, спільних заходах та інвестиціях в асоційовані компанії.
 • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності.
 • Пригадати вимоги до бухгалтерського обліку, які застосовуються до суб'єктів господарювання, які здійснюють або ведуть бухгалтерський облік в іноземній валюті.
 • Дати інформацію про те, як вимірювати справедливу вартість, коли це вимагається стандартами МСФЗ.

Модулі включають в себе:

 1. Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1)
 2. Концептуальні основи фінансової звітності та оцінки справедливої вартості (МСФЗ 13)
 3. Представлення фінансової звітності (МСБО 1) та подій після звітного періоду (МСБО 10)
 4. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки (МСБО 8)
 5. Запаси (МСБО 2)
 6. Основні засоби (МСБО 16) та витрати на позики (МСБО 23)
 7. Інвестиційна нерухомість (МСБО 40)
 8. Нематеріальні активи (МСБО 38)
 9. Знецінення (МСБО 36)
 10. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (МСФЗ 5)
 11. Державні гранти (МСБО 20)
 12. Оренда (МСФЗ 16)
 13. Фінансові інструменти (МСБО 32, МСФЗ 9, МСФЗ 7)
 14. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи (МСБО 37)
 15. Податки на прибуток (МСБО 12)
 16. Виплати працівникам (МСБО 19)
 17. Платіж на основі акцій (МСФЗ 2)
 18. Виручка за контрактами з клієнтами (МСФЗ 15)
 19. Звіти про рух грошових коштів (МСБО 7) та проміжну звітність (МСБО 34) (літо 2019 року)
 20. Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10) та окрема фінансова звітність (МСБО 27)
 21. Об'єднання бізнесу (МСФЗ 3)
 22. Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства (МСБО 28) та спільні угоди (МСФЗ 11)
 23. Вплив змін валютних курсів (МСБО 21)
 24. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (МСБО 24)
 25. Прибуток на акцію (МСБО 33) (літо 2019 року)

 Це комплексна інтегрована програма онлайн-курсів навчання

Кожен модуль програми містить огляд стандарту(ів) МСФЗ, включаючи сферу застосування, дату вступу в силу і основні теми визнання, оцінки, подання та розкриття інформації. У той же час основним завданням кожного курсу є застосування стандартів в різних проблемних ситуаціях.

Мультимедійні курси є інтерактивними, захоплюючими і заснованими на сценаріях, вони використовують аудіо-, відео- та інші інтерактивні вправи та тематичні дослідження, щоб допомогти вам ознайомитися з концепціями в кожній області МСФЗ. В їх розробці брали участь близько 50 світових експертів.

Якщо за деякими темами у вас виникнуть питання, які в неповному обсязі розглянуті в матеріалах курсу, ви можете скористатися  бібліотекою підкастів IFRS Connection, набором додаткових матеріалів, які містять практичні пропозиції і рекомендації експертів з МСФЗ, засновані на власному досвіді застосування МСФЗ

Після вивчення теоретичного матеріалу кожного модулю треба пройти перевірку засвоєння на проміжному тесті (в середньому 10 питань). Для переходу на наступний модуль необхідно надати не менш ніж 70% правильних відповідей.

Умови участі:

Чи потрібно мені бути CPA, щоб отримати сертифікат?

Ні. Модулі, що входять в програму сертифікації по МСФЗ, доступні для CPA, CA і інших фахівців в області бухгалтерського обліку, у яких немає жодного з цих повноважень або їх еквівалента.

Яким рівнем знань я повинен володіти до початку програми сертифікації?

При запуску програми не обов'язково мати докладні знання про літературу по МСФО, але ви повинні мати уявлення про принципи фінансової звітності та бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ.

Як я можу оплатити програму?

Оплатити програму ви можете безпосередньо на сайті після отримання лінку від Провайдера Навчання

Якщо ви хочете отримувати супровід викладача та інші додаткові сервіси, ви можете звернутись до офіційних провайдерів навчання.

Який період часу мені потрібно для завершення всієї програми?

У вас є дванадцять (12) місяців з дати покупки, щоб завершити всю програму.

Що відбувається після здачі іспиту?

Протягом 15 робочих днів ви отримаєте електронного листа від AICPA@credly.com з інструкціями та посиланням для запиту вашого значка.

Що таке цифровий значок і як його використовувати?

Ваш сертифікат буде виданий в електронному вигляді у вигляді цифрового значка. Інструкції по електронній пошті від AICPA@credly.com спрощують вхід на сайт AICPA Credly для отримання цифрового значка, який ви заробили. У вас є можливість використовувати свою адресу електронної пошти, інформацію Facebook або LinkedIn при створенні безкоштовної облікового запису Credly.com.

Ви можете згенерувати сертифікат на сайті AICPA Credl та роздрукувати його в наступному вигляді:

Як я можу поділитися своїм значком?

На вкладці «Зароблені» на сайті Credly ви можете поділитися значками в будь-якому місці мережі - особистому блозі, соціальної мережі, такий як LinkedIn, Facebook, Twitter або Mozilla Open Badges, або онлайн-резюме. Знайдіть значок «Поділитися» і вставте значок для різних параметрів. Ви також можете дати кому-небудь пряме посилання на сторінку вашого загальнодоступного профілю на сайті Credly, яка продемонструє, що ваш значок був перевірений, і дозволить їм побачити все значки, які ви тримаєте в Credly.

Як хтось дізнається, що мій цифровий значок є справжнім?

Ваш значок пов'язаний з вашим профілем на сайті AICPA Credly, який містить перевірену інформацію. Кожен сертифікат і профіль має унікальний URL-адресу, який може бути вбудований в ваш соціальний профіль або на ваш веб-сайт.

Що таке eIFRS, і яку цінність це додає до моєї покупці?

Ваш сертифікат МСФЗ включає в себе безкоштовну передплату на eIFRS (вартість 200 фунтів стерлінгів), он-лайновий набір ресурсів, підтримуваний Фондом МСФЗ, який містить всі оригінальні стандарти та поправки, додаткові матеріали для досліджень і навчання, а також розширені можливості електронного пошуку. Служба онлайн-передплати eIFRS також надає вам доступ до версій IFRS та IAS, які в даний час доступні голландською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, російською, словацькою та іспанською мовами, а також на багатьох інших мовах.

Після успішного завершення програми і отримання цифрового значка, чи існує період, протягом якого вона активна?

Так. Цифровий значок є свідченням успішного завершення необхідної навчальної програми в певний момент часу. З огляду на регулярний випуск нових стандартів бухгалтерського обліку Міжнародною радою зі стандартів бухгалтерського обліку (IASB), цей значок закінчується через 2 роки з дати видачі. Якщо ви пройдете курс поновлення AICPA по МСФО до закінчення терміну дії вашого значка або протягом 3 місяців з моменту його закінчення, ваш значок залишатиметься активним ще 2 роки.

Що відбувається, коли термін дії мого сертифікату закінчується?

Ваш неактивний цифровий значок буде як і раніше вказано в ваш профіль Credly із зазначенням дати закінчення терміну дії, тому, якщо ви захочете продовжити свій сертифікат, у вас буде на це один рік. Якщо термін дії цифрового значка закінчився протягом цілого року, він буде видалений з вашого профілю і зникне з вашого облікового запису.

З ким мені зв'язатися для отримання додаткової інформації?

 

 

Реєстрація
(+38044) 253-8489
Факс/автовідповідач (+38044) 253-0702

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ