Мета програми

Метою курсу є надання слухачам актуальних знань в сфері контролю за експортно-імпортними операціями. Курс включає в себе розділи, які охоплюють практично весь спектр питань в анонсованій сфері. Всі питання висвітлюються інструкторами, які мають значний практичний та викладацький досвід, у тісному взаємозв’язку теоретичних та практичних питань. Крім того, структура курсу дає можливість виносити на обговорення перспективні питання щодо удосконалення сфери валютного контролю та надати відповіді на нагальні питання у сфері валютного контролю

Зміст програми:

 
Розділ 1. Зміни у законодавстві України з питань ліцензування Національним банком України валютних операцій
 
Розділ 2. Функції банків в сфері валютного регулювання при обслуговуванні операцій клієнтів за зовнішньоекономічними договорами кредитування (позики) в іноземній валюті
 
Розділ 3. Правові аспекти контрольної функції уповноваженого банку при проведенні експортних, імпортних операцій резидентів
 
Розділ 4. Платіжні доручення на переказ коштів, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та  банківських металах
 
Розділ 5. Особливості проведення банками операцій за окремими інструментами у міжнародних розрахунках
 
Розділ 6. Врегулювання питань митного оформлення згідно з вимогами нового митного кодексу України та нормативно-правових актів з питань митної справи
 
Розділ 7. Питання формування та подання статистичної звітності про валютні операції банків (форми №531, 538)
 
Розділ 8. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
 
Розділ 9. Організація процесу централізованого валютного контролю в системному банку
 
Розділ 10. Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням  законодавчих змін
 
Розділ 11. Відповідальність уповноваженого банку за порушення валютного законодавства України

 

Інструктори:
    

Білий Андрій Сергійович – Член Правління, Відповідальний працівник банку за проведення фінансового моніторингу АТ «Сбербанк» 

Королькевич Марина Василівна - Директор Департаменту валютного контролю АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

Левченко Тетяна Миколаївна - представник юридичного департаменту НБУ   

Москаленко Олександр Миколайович - Начальник валютного управління АТ «Банк Кредит Дніпро»

Розмаїта Тетяна Анатоліївна - Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ

Солдатова Вікторія Юріївна -    начальник Управління нагляду за операціями з іноземною валютою Департаменту комплаєнсу  АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Твердий Олександр Григорович - Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ

Чечель Сергій Анатолійович - Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Управління впровадження інструментів монетарної політики Департаменту відкритих ринків НБУ 

Шовкалюк Володимир Валерійович - Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»

 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)


Сертифікати та свідоцтва
Учасники програми отримують Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації або Дипломи НЦПБПУ про підвищення кваліфікації в залежності від тривалості програми.

Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.

 

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів
 
 


Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ