Актуальність
Податкове законодавство України є досить неоднозначним Про це наголошено, зокрема, в статті 4 Закону України "Про погашення зобов'язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Неоднозначність тлумачення податкового законодавства особливо яскраво проявляється в оподаткуванні операцій, які здійснюються банківськими установами.
У зв'язку із цим, досконале знання норм різних законів з оподаткування, роз'яснень ДПА України та Національного банку дозволить вирішити проблемні питання, які виникли в оподаткуванні окремих банківських операцій, та запобігти конфліктних ситуацій під час перевірок банківських установ податковими органами.
Запропонована програма розроблена з урахуванням побажань та вимог фахівців банків України

Мета курсу:

  • поглиблення знань з податкового законодавства;
  • вирішення проблемних питань з оподаткування окремими податками і зборами;
  • ознайомлення з майбутніми змінами в податковому законодавстві.

Кому рекомендовано:
Спеціалістам, які безпосередньо ведуть податковий облік та складають податкову звітність.

Структура курсу:

Блок 1. Оподаткування банківських установ податком на прибуток

Блок 2. Податок на додану вартість

Блок 3. Загальне та спеціальне законодавство України, яке регламентує зовнішньоекономічну діяльність

Блок 4. Оподаткування доходів фізичних осіб 

Блок 5. Реєстрація та облік в органах державної податкової служби рахунків, відкритих у банківських установах

Блок 6. Облік банків та їх філій в органах державної податкової служби

Блок 7. Нове в складанні податкової звітності за звітні періоди

 

Інструктори:
Інструкторами курсу виступають сертифіковані аудитори та провідні фахівці ДПАУ м. Києва

Сертифікати та свідоцтва
Учасники курсу отримують Дипломи НЦПБПУ про підвищення кваліфікації

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів"