Унікальність цієї програми полягає в тому, що вона розроблена з метою висвітлення в окремому курсі операцій з банківськими металами, які складають дещо відсторонений сегмент валютного ринку. Програма побудована таким чином, щоб ознайомити слухачів із базовими поняттями "дорогоцінні метали", "банківські метали", "монети з дорогоцінних металів", теорією і практикою світових ринків дорогоцінних металів, а також забезпечити отримання повного комплексу теоретичних і практичних знань щодо операцій уповноважених банків з банківськими металами (від структури ринку банківських металів, процедури ліцензування Національним банком України операцій з банківськими металами, видів операцій з банківськими металами та особливостей їх проведення на валютному ринку України та на міжнародних ринках до формування банками звітності та особливостей здійснення валютного контролю). Отримання слухачами різнопланових знань за програмою цього курсу забезпечується внаслідок оптимальної побудови структури курсу та залучення в якості викладачів провідних фахівців Національного банку України та комерційних банків з високим рівнем професійної підготовки та значним досвідом практичної роботи. 


Кому рекомендовано:
Керівникам та фахівцям підрозділів по роботі з банківськими металами, керівникам та фахівцям валютних підрозділів, казначейств та ОПЕРУ

Зміст курсу:

1. Кон'юнктура світових ринків дорогоцінних металів.
 1. Історичний огляд світового ринку золота
 2. Загальна схема функціонування сучасних світових ринків дорогоцінних металів (структура попиту та пропозиції; учасники ринків).
 
2. Ринок монет із дорогоцінних металів:
 1. Міжнародний ринок монет
 2. Законодавче регулювання ринку монет в Україні
 3. Основні аспекти роботи з монетами у комерційних банках України
 
3. Практичні аспекти застосування вимог Положення про порядок здійснення операцій з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку
  1. Види операцій з банківськими металами
  2. Процедура відкриття та ведення металевих рахунків в уповноважених банках
  3. Особливості здійснення операцій з банківськими металами за дорученням фізичних осіб нерезидентів
  4. Здійснення операцій з купівлі - продажу банківських металів на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних ринках. Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу банківських металів за гривні під час функціонування Системи підтвердження угод
  5. Здійснення операцій з банківськими металами в операційний касах уповноважених банків
  6. Особливості ввезення - вивезення банківських металів через митний кордон України
  7. Обговорення проблемних питань щодо операцій з банківськими металами, які потребують врегулювання в нормативно-правових актах НБУ

4. Практичні аспекти застосування Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами:
 1. Учасники ринку банківських металів
 2. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках
 3. Операції з банківськими металами на МВРУ:
  • операції з купівлі-продажу банківських металів. Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу банківських металів за гривні під час функціонування Системи підтвердження угод;
  • операції з кредитування у банківських металах;
  • операції з надання та отримання банківських металів у заставу;
 4. Порядок відкриття та ведення металевих рахунків

5. Пам'ятні та інвестиційні монети України

 1. Організація випуску та реалізація пам'ятних та інвестиційних монет України
 2. Порядок призначення банків дистриб'юторами з продажу пам'ятних монет України
 3. Реалізація інвестиційних монет уповноваженими банками
 4. Планування випуску монет (пам'ятних та інвестиційних)

6. Практичні аспекти організації банком здійснення операцій з банківськими металами:

  1. Положення про здійснення операцій з банківськими металами:
   • види операцій з металами та порядок ведення металевих рахунків
   • особливості операцій з металами на міжнародних ринках та на МВРУ
   • операції з торгівлі металами та Система підтвердження угод МВРУ
   • операції з металами в касах банків, експертиза та визначення маси металів
  2. Нові технології на ринку банківських металів України – впровадження торгівельних інтернет-платформ для здійснення онлайн-торгівлі банківськими металами з їх реальною поставкою:
   • функціонал відповідних програмно-технічних комплексів для фронт та бек-офісу
   • відкриття прямих закордонних металевих коррахунків великим та невеликим банкам;
   • автоматичне хеджування операцій з металами на міжнародних ринках
   • нові можливості клієнтів – торгівля металами через смартфони в один клік у режимі 24/5, виставлення Bid/Ask ордерів, система автоматичних SMS/e-mail повідомлень
  3. Кон’юнктура ринку банківських металів Україні:
   • стан конкурентного середовища та динаміка торгівельного обороту
   • структура попиту та пропозиції – невикористані резерви
   • системні рішення для банків щодо запуску та розвитку бізнесу з банківськими металами в умовах дефіциту відповідного досвіду
  4. Особливості виконання банками дій, пов'язаних з виконанням вимог внутрішнього фінансового моніторингу при здійсненні контролю операцій з банківськими металами

Інструктори:

Галяпа Лариса Володимирівна - заступник Директора Державної скарбниці України

Іщенко Алла Сергіївна - експерт ринку дорогоцінних металів. Протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу дорогоцінних металів і монет системного українського банку

Левченко Тетяна Миколаївна - представник Юридичного департаменту Національного банку України

Лошманова Тамара Олегівна - заступник начальника управління - начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту готівково-грошового обігу НБУ 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклу окремих семінарів

Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.

Учасники всього циклу отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації


 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів