Ця програма є ексклюзивною розробкою провідного інструктора Центру, кандидата філологічних наук, доцента, досвідченого перекладача, автора багатьох підручників та публікацій з питань письмового та усного перекладів Євтушенко Людмили Іванівни. 


Програма рекомендована фахівцям банків, які в своїй практичній діяльності використовують англійську мову, мають справу з усним та письмовим перекладом текстів, що містять специфічні терміни та вирази, особливо такі, які не мають усталених та унормованих еквівалентів в українській мові. 

Основна увага курсу зосереджена на термінології, яка використовується у професійному спілкуванні та підчас переговорів із зарубіжними партнерами, у фінансових та річних звітах, документах з фінансування міжнародної торгівлі, при здійсненні валютних операцій, при фінансуванні експортно-імпортних операцій та інших напрямках банківської діяльності. 

Програма реалізується в НЦПБПУ з 2000 року. За цей період було проведено близько 35 семінарів, загальна кількість учасників яких склала приблизно 300 осіб. 

Навчання проводиться з широким використанням аудіо- та відеоматеріалів, лінгафонних курсів та новітніх підручників вивчення англійської мови, а також сучасних спеціалізованих підручників з вивчення англомовної фінансово-банківської термінології. 

Теми, які розглядаються
  1. Гроші
  2. Банки та інші фінансові установи
  3. Банківські продукти та послуги
  4. Фінансова звітність. Еккаунтинг
  5. Аналіз фінансової діяльності
  6. Фінансування зовнішньої торгівлі
  7. Фінанси корпорацій
  8. Біржі та ринки капіталу
  9. Фінансові зловживання

Інструктор програми: 
Євтушенко Людмила Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент, досвідчений перекладач. Автор багатьох підручників та публікацій з питань письмового та усного перекладів, а також ексклюзивного курсу "Англомовна банківська термінологія". 

Форма реалізації програми
Програма розрахована на інтенсивне навчання. Можлива організація програми за корпоративним замовленням.

Форми перевірки знань. Свідоцтва та сертифікати
Учасники програми отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів