До роботи з готівкою банки мають залучати підготовлених працівників, які повинні знати вимоги нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень (інструкцій) банку щодо здійснення касових операцій.
 
Ефективній підготовці кадрів сприяють лекції за темою "Здійснення касових операцій в банках України", на яких касові працівники ознайомлюються з основними вимогами Законів України, що регламентують здійснення банками касових операцій, рівнем відповідальності працівників, які працюють з готівковими коштами, вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема, Постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".
 
Зміст курсу:
 
I. Нова редакція інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
 
1. Стратегічні напрямки розвитку готівкового обігу в Україні
 
2. Нова редакція Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
   2.1. Перехід на Єдиний договір банківського обслуговування
   2.2. Забезпечення банків готівкою
   2.3. Документальне оформлення касових операцій.
   2.4. Застосування банками електронного документообігу та електронного підпису
 
3. Зміни в законодавстві України
 
II. Операції з банківськими металами через каси уповноважених банків
 
1. Організація операцій з банківськими металами в касі уповноваженого банку
2. Вимоги щодо проведення операцій з банківськими металами, монетами із дорогоцінних металів (в т.ч. інвестиційними монетами НБУ) в операційних касах уповноважених банкі
3. Касові документи по операціях з банківськими металами (види, заповнення)
4. Експерти по роботі з банківськими металами
 
III. Особливості здійснення касових операцій в іноземній валюті:
 
1. Приймання-видача готівки іноземної валюти через каси банку (відповідно до Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 №174, Правила використання готівкової іноземної валюти на території України
2. Проблемні питання здійснення валютно – обмінних операцій
3. Особливості здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
 
IV. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методи визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів. 
 
V. Фінансовий моніторинг касових операцій
 
1. Огляд та визначення продуктів у яких здійснюється фінансовий моніторинг касових операцій.
2. Ідентифікація клієнтів при здійсненні касових операцій та порядок її проведення.
3. Документування ідентифікації клієнтів, які проводять касові операції
4. Виявлення операцій, що підлягають обов’язковому фінансового моніторингу
5. Виявлення операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
6. Моніторинг операцій з метою запобігання фінансування тероризму  
7. Відповідальність працівників  
 
VІ. Підготовка касирів з питань забезпечення безпеки касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
 
1. Попередження та виявлення шахрайських дій
    1.1. Огляд шахрайських дій при здійсненні касових операцій та операцій із поточними та депозитними рахунками. Внутрішнє та зовнішнє шахрайство
    1.2. Протидія шахрайству як поєднання заходів попередження та заходів виявлення (моніторингу)  
    1.3. Протидія та виявлення шахрайських дій із ідентифікаційними даними
    1.4. Протидія та виявлення шахрайських дій із платіжними документами, доступом до рахунків, готівковими коштами
    1.5. Протидія шахрайським операціям, що пов’язані із використанням системи Клієнт-Банк 
    1.6. Застосування технічних засобів попередження та виявлення шахрайських дій
    1.7. Страхування випадків шахрайських дій
    1.8. Відповідальність працівників
 
2. Забезпечення безпеки проведення касових операцій та операцій із поточними та депозитними рахунками
 
    2.1. Вимоги НБУ щодо здійснення касових операцій та безпечного зберігання цінностей
    2.2. Загрози безпечної діяльності банківської організації при здійсненні касових операцій та операцій з поточними та депозитними рахунками
    2.3. Створення та використання системи відео нагляду (оглядовий та ідентифікаційний відео нагляд)
    2.4. Застосування тривожної та охоронної сигналізації
    2.5. Інші технічні та організаційні заходи безпеки
    2.6. Страхування випадків пограбувань, крадіжок зі зламом,  актів вандалізму
     2.7. Відповідальність працівників, охоронних компаній
    2.8. Огляд змін вимог НБУ щодо облаштування робочих місць касирів.    
 
3. Забезпечення безпеки операцій з депозитними скриньками
    3.1. Огляд випадків шахрайства з депозитними скриньками.
    3.2. Попередження та виявлення шахрайства з депозитними скриньками.
 
VІІ. Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
 
1. Загальні відомості щодо системи захисту банкнот від підроблення та способи її імітації:
    1.1. Технологія виготовлення та загальні властивості банкнотного паперу;
    1.2. Елементи захисту паперової основи (водяні знаки, захисні стрічки та волокна) та способи їх імітації; 
    1.3. Загальні ознаки способів нанесення зображень на справжніх та підроблених банкнотах (поліграфічний друк - офсетний, високий, металографський та трафаретний; репродукційні технології – струменевий друк, електрофотографія);
    1.4. Спеціальні фарби та оптично-змінні елементи; спеціальні види  
    1.5. Поліграфічного захисту (мікротексти, орловський друк, латентні зображення, антисканерні сітки).
 
2. Порівняльна характеристика систем захисту банкнот гривні 2003-2007 років випуску та нових банкнот зразка 2015- 2018р.
3. Статистичні дані щодо вилучення з обігу та основні види підробок банкнот гривні.
4. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот національної валюти. Різані та комбіновані банкноти гривень.
5. Статистичні дані та основні ознаки підроблених банкнот доларів США, що вилучаються з обігу в Україні
 
VІІІ. Удосконалення існуючих норм захисту приміщень банків в Україні
 
1. Основні засади Правил з організації захисту приміщень банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 14.08.2018 № 93, зі змінами (далі – Правила № 93)
2. Актуальні питання з організації охорони приміщень банків відповідно до вимог Правил № 93.
3. Актуальні питання з технічної укріпленості приміщень банків відповідно до вимог Правил № 93.
 
 
Інструктори програми
Богатирьов Герман Васильович –заступник директора Департаменту грошового обігу – начальник управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України
 
Гришачкіна Наталія Борисівна - начальник відділу контролю роботи з готівкою банків та небанківських установ управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України
 
Іщенко Алла Сергіївна -Керівник бізнес-напрямку "Банківські метали та пам'ятні монети України" українського банку. Офіційний представник в Україні ряду зарубіжних монетних дворів, експерт ринку банківських металів з досвідом створення бізнес-напрямку банківських металів у системному комерційному банку
 
Каменецький Станіслав Володимирович- бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Має вищу юридичну і психологічну освіту. Вивчав Еріксоніський гіпноз і нейролінгвістичне програмування (НЛП) у провідних фахівців: Бетті Елліс Еріксон (США), Герман Делль (Мюнхен), К. Коваленок, А. Виноградов, Т. Гагин, С. Горін (Москва)
 
Луценко Михайло Олександрович - заступник начальника відділу дослідження і захисту грошей управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України
 
Пристинський Ігор Леонідович- Начальник Управління банківської безпеки АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
 
Строчков Валерій Іванович – начальник відділу дослідження та захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України
  
Шульга Валентина Іванівна– начальник відділу організаційно-технічного забезпечення діловодства управління організації діловодства Секретаріату Правління Національного банку України

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі двічі на рік

Сертифікати та свідоцтва
Учасники курсу отримують Диплом НЦПБПУ про підвищення кваліфікації
 
 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів