Програма є ексклюзивним продуктом НЦПБПУ і розроблена у відповідності з вітчизняним законодавством та нормативними актами по аудиту в рамках вимог міжнародних стандартів внутрішнього аудиту


Мета програми

Метою програми є надання слухачам актуальних знань з теорії внутрішнього аудиту, у т.ч. Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету з банківського нагляду, а також сприяння виробленню у слухачів умінь здійснення всього комплексу аудиторських процедур, починаючи від планування та завершуючи передачею інформації, і навичок аудиту окремих операцій та підрозділів банку

Перевага програми

Унікальною перевагою програми, яку пропонує Центр, є її тісний зв'язок з практикою. слухачі отримують знання від практикуючих аудиторів та осіб, які безпосередньо пов'язані з регулюванням аудиторської діяльності. Багатий практичний досвід викладачів та їх високі викладацькі здібності дозволяють кожному учаснику програми, незалежно від рівня попередньої підготовки, знайти для себе щось нове, що стане у пригоді в практичній роботі

Програма розрахована на банківських працівників, які
  • працюють в підрозділах внутрішнього аудиту і потребують підвищення кваліфікації, в тому числі у зв'язку з розширенням сфери роботи та модернізацією підходів до внутрішнього аудиту;
  • починають або планують розпочати роботу в підрозділах внутрішнього аудиту;
  • працюють в інших підрозділах банку, проте для успішної роботи потребують базових знань з питань внутрішнього аудиту.
 
Структура курсу:

Тема 1. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту 
 
Тема 2. Аудит корпоративного управління 
 
Тема 3. Аудит системи внутрішнього контролю банку 
 
Тема 4. Аудит системи управління ризиками 
 
Тема 5. Аудит системи управління операційними ризиками 
 
Тема 6. Внутрішній аудит кредитного ризику 
 
Тема 7. Внутрішній аудит казначейських операцій
 
Тема 8. Аудит кредитних операцій та кредитної діяльності банку   
 
Тема 9. Технологія проведення аудиту систем бухгалтерського обліку 
 
Тема 10. Внутрішній аудит основних засобів та нематеріальних активів 
 
Тема 11. Внутрішній аудит депозитних операцій комерційного банку
 
Тема 12. Аудит операцій з платіжними картами
 
Тема 13. Внутрішній аудит валютних операцій
 
Тема 14. Внутрішній аудит проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 
Тема 15. Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю 
 
Тема 16. Внутрішній аудит та шахрайство
 
Тема 17. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
 
Тема 18. Внутрішній аудит касових операцій банку
 
Тема 19. Аудит інформаційної безпеки в банках Україні
 
Тема 20. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
 
Тема 21. Аудит неперервної діяльності банку. Оцінка надійності, ефективності та цілісності систем та процесів управління інформацією
 
Тема 22. Аудит міжбанківських операцій
 
Тема 23. Аудит виконання бюджету
 
Тема 24. Аудит регіональної мережі банку
  
Тема 25. Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банках
 
Тема 26. Аудит управління кадровими ресурсами
 
Тема 27. Практичні аспекти формування робочих документів – від планування до звітування. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань.
 
Тема 28. Психологічний інструментарій в роботі аудитора
 
 

Інструктори програми 

Волков Валерій Ігорович - Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків

Гавриш Віталій Вікторович - партнер Crowe Horwath AC Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 15 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк». Працювала в Банку Австрії в Управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант

Калінчук Людмила Анатоліївна - досвідчений керівник з більш як 20 річним стажем роботи в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків та Департаменті інспекційних перевірок Національного банку України. Впродовж більш ніж 10 років займалася методологічною роботою – розробкою методології проведення аудитів, оцінки ризику, обліку операцій, має досвід передання практичних навичок та умінь фахівцям з аудиту.

Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Автор безлічі програм бізнес-тренінгів та тренінгів особистісного зростання.

Конопльова Анастасія Євгенівна - CISA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», Президент Київського відділення ISACA, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з ризиків, управління інформаційними технологіями та СУІБ 14 років.

Корольов Максим Володимирович - начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»

Лебединець Тетяна Леонідівна - Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна Леонідівна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів.

Мех Анна Володимирівна - Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA.

Нєжданова Валерія Михайлівна - Головний фахівець управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк». Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»

Пікуз Оксана Іванівна - Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. Радник Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління

Ткаченко Володимир - Certified Information System Auditor (CISA), директор «Агентства Активного Аудиту».

Томенчук Ганна Іванівна - Керівник напрямку аудиту регіональної мережі Управління внутрішнього аудиту у системному комерційному банку. Має більше ніж 35-річний досвід роботи в банківській системі (державних і комерційних банках), в тому числі більше 25 років в сфері внутрішнього контролю і аудиту. Член ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»

Царенко Валерій Петрович - начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "Банк "Український капітал". Має 17 – річний досвід роботи в підрозділах внутрішнього аудиту в крупних системних банках, у тому числі 10 років на посадах начальника Служби внутрішнього аудиту в банках "ТАС Комерцбанк", "Сведбанк", "УніКредит Банк"

Яровий Володимир Вікторович - Головний Аудитор Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)

Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем. Учасники всього циклу отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за спеціальністю "Внутрішній аудит банку"

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар заходів