Модульна програма підвищення кваліфікації 'Ризики і контролі ІСТ'

Формат проведення: 2 он-лайн блоки + 1 блок змішаного формату

Дати проведення блоків

11 квітня 2024 р.

24 квітня 2024 р., 3 травня 2024 р., 16 травня 2024 р.

28 – 29 травня 2024 р.

Детальний розклад із зазначенням кількості годин наведений в програмі

Програма рекомендована наступним фахівцям банків:

  • Користувачам інформаційних систем на усіх рівнях.
  • Фахівцям, задіяним в розробці вимог до використання інформаційних технологій в операційній діяльності та діяльності банку в цілому.
  • Спеціалістам, які підтримують чи супроводжують функціонування інформаційних систем.

Програма спрямована на дієве краще розуміння причинно-наслідкових зв’язків використання технологій в операційній діяльності з огляду на технологічну трансформацію, впровадження «відкритого банкінгу» в 2025 та з урахуванням вимог безпеки.

Програма підвищення кваліфікації в інформаційних технологіях, використовуваних в фінансових установах. Спрямована на дієве краще розуміння причинно-наслідкових зв’язків використання технологій в операційній діяльності з огляду на технологічну трансформацію, впровадження «відкритого банкінгу» в 2025 та з урахуванням вимог безпеки. Без хайпу про хмари, сховища, АІ, SRE, Zero Trust, DevOps, DevSecOps, AIOps, agile facilitators, product owners, яка до цього відстань з поточного стану, і куди воно йде.

Інструктор:

Анастасія Конопльова, CISA, CRISС, CDPSE; CISA, CRISC, CDPSE Trainer, КБВ і директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ» (безперервна діяльність з 1999, 30+ банків-контрагентів, до 2016 АФ (СПФМ)), лідер ISACA Kyiv 2018-2020, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з 2005: впровадження та контроль систем управління інформаційною безпекою, планів безперервної діяльності, аудит інформаційних систем, консультаційні проекти з автоматизації процесів, електронного документообігу та архівації, впровадження систем управління операційними ризиками, аудит фінансової звітності, капіталу, кредитних ризиків.

Структура програми:

БЛОК 1.  РОЗГЛЯД ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ. СТРУКТУРИ. ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ. БЕЗПЕКА.

Дати проведення: 11 квітня,

Формат проведення – он-лайн, з 10.00 до 17.00

Зміст:

  1. Інформація та дані. Функції даних (master, meta, raw). Структури даних (масиви, бази, озера, фабрики)
  2. Data management (життєвий цикл; якість даних). Data governance (business value). DMBOK, передумови застосування. Безпека даних (контекст: DPR, законопроект 8153).

Вартість участі в 1-му блоці складає 8400 грн в т.ч.ПДВ 1400 грн

БЛОК 2. СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. РОЗГЛЯД АРХІТЕКТУРИ ТА КОМПОНЕНТІВ

Формат проведення – он-лайн, з 10.00 до 17.00 (24 академ. годин)

Питання та дати проведення:

1. Архітектура інформаційних систем та контролі в архітектурі: огляд архітектури. Інтерфейси інформаційних систем (АРІ зокрема). Узагальнення контролів в системах (введення, обробка, виведення). Функції захисту штатного функціонування систем.

24 квітня

2. Складові архітектури з фізичним втіленням, включаючи фізичну безпеку, безпеку мережі і основи криптографії (КЕП та шифрування):
Електронні компоненти, Кінцеві пристрої, Мережа, Серверна інфраструктура, Middleware 1: hardware-software

3 травня

3. Логічні складові архітектури, включаючи управління доступом і третіми сторонами: Операційні системи, Middleware 2: OS-app, Платформа, Application

16 травня

Практична частина:

Учасники виконуватимуть самостійну роботу за такими напрямками (від 12 до 36 годин самостійної роботи, залежно від початкового рівня):

  • налаштування застосунків в смартфоні, (практика супроводження)
  • налаштування домашнього роутеру (system hardening),
  • розроблення веб-сторінки (no-code, практика розробки).

Завдання - в процесі виконання відпрацювати опис дій за протоколом та оцінити витрати часу на виконання та опис.

Вартість участі в 2-му блоці складає 22640 грн в т.ч.ПДВ 3780 грн

БЛОК 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. РОЗГЛЯД ЦИКЛУ ВІД ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ДО КОНТРОЛЮ ТА КООРДИНАЦІЇ. ЯК ЗМІНИ В ТЕХНОЛОГІЯХ СПЛИВАЮТЬ НА ЦІ ПРОЦЕСИ.

Дати проведення: 28– 29 травня

Формат проведення – очний / он-лайн, з 10.00 до 17.00 (16 академ. годин)

Зміст:

  1. Dev (розробка: front-end, back-end, full-stack, data engineer), devops (впровадження +SRE), operations engineers (супроводження), support 1-2-3 line (підтримка, ІТ- інциденти, кібербезпека); managers (координація діяльності): product, project, program
  2. Цифрова трансформація горизонту 2010-2030: з «землі» в «озера в хмарах» з АІ. Ризики і контролі «нових» технологій на сьогодні. Фінансування трансформації.

Вартість участі в 3-му блоці складає 15960 грн в т.ч.ПДВ 2660 грн

Учасники всіх модулів отримають спеціальну ціну 44640 грн в т.ч. ПДВ 7440 грн

Тестування для учасників, які пройшли всю програму:

150 питань (гугл - форма), 60% для зарахування, 2 спроби. Форми рефлексії за бажанням.

Учасники всієї програми отримають Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації.

Учасники окремих блоків отримають Сертифікати НЦПБПУ 

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua