Програма підвищення кваліфікації 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні'
 • Час проведення – 10.00 – 17.00
 • Формат проведення – он-лайн

Запропонована програма є ПОГЛИБЛЕНИМ КУРСОМ, який проводиться згідно Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ № 29 від 31 березня 2017р. з урахуванням останніх змін, внесених згідно з Постановами Національного банку № 96 від 04.09.2018р.; № 84 від 25.06.2019р.; № 64 від 14.05.2020р.; № 85 від 12.08.2021р.

Програма рекомендована:

- керівникам та фахівцям відділів інкасації банків;

- керівникам та фахівцям відділів інкасації юридичних осіб;

- співробітникам, що забезпечують інкасацію банкоматів / платіжних терміналів.

Зміст програми: 

І. Спеціальна підготовка:

 1. Історична довідка розвитку системи інкасаційного обслуговування та її стан в сучасних умовах
 2. Повноваження суб`єктів господарювання щодо надання послуг з пересилання, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, озброєного супроводження інкасаторів та касирів
 3. Функції, принципи діяльності та основні вимоги до підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку та небанківських установ
 4. Організація перевезення валютних цінностей між установами банків та інкасації коштів клієнтів
 5. Порядок та особливості оформлення документації та застосування форм додатків до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в України згідно чинних інструктивних вказівок НБУ
 6. Порядок видачі (приймання) готівки інкасаторам банків у Національного банку України через приміщення (бокси) для приймання-передавання готівки
 7. Огляд надзвичайних подій у діяльності підрозділів інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, підготовка членів бригади до роботи на маршрутах інкасації
 8. Перспективи щодо внесення змін та доповнень до нормативних актів Національного банку з питань інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

ІІ. Юридична підготовка

(Право, правовідносини, юридична відповідальність;

види юридичної відповідальності в діяльності працівників відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

обставини, що виключають відповідальність працівників цього відділу; виявлення підроблених грошових купюр та цінних паперів;

види злочинів, пов‘язаних з перевезенням цінностей та заходи їх попередження)

ІІІ. Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності

 1. Екстремальна ситуація: види і психологічна характеристика
 2. Види реакцій на екстремальну ситуацію. Види стресорів у діяльності інкасатора
 3. Фізіологічні та психологічні характеристики визначають поведінку в екстремальній ситуації
 4. Діагностика свого типу реагування і стратегій поведінки в екстремальних умовах діяльності
 5. Екстремальна ситуація як боротьба за виживання і ресурси: ефективні стратегії
 6. Сильні і слабкі сторони біологічно обумовлених механізмів реагування на екстремальні умови діяльності
 7. Модель «мета-станів» як інструмент усвідомлення і зміни поведінкових шаблонів
 8. Система цінностей і переконань для ефективної роботи в екстремальних умовах. Корекція негативних установок
 9. Біохімія реагування в екстремальній ситуації: роль тестостерону та адреналіну у формуванні реакції
 10. «Адреналінова» і «тестостеронова» реакція на стресор і їх зв'язок з результативністю поведінки в екстремальній ситуації. Методи непрямого впливу на оптимальну гормональну реакцію
 11. Прийняття швидкого рішення в екстремальній ситуації. Модель «спонтанних дій»
 12. Психологічні та фізичні інструменти підвищення стресостійкості і загальної толерантності до екстремальної ситуації
 13. Види і способи розвитку уваги для підвищення ефективності діяльності в екстремальній ситуації
 14. Концентрація та деконцентрація уваги, як інструмент підвищення ефективності прийняття рішень і дій
 15. Методи саморегуляції і зняття наслідків стресу: тілесно– орієнтовані практики, самогіпноз, метод Х.Аліева та ін.
 16. Технологія впровадження матеріалу в професійну діяльність інкасатора

 IVОрганізація роботи з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей на прикладі комерційного банку

 1. Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в підрозділі інкасації, як структурному підрозділі комерційного банку:
  • організація підрозділу інкасації в комерційному банку;
  • документообіг та спорядження підрозділу інкасації
  • організація та складання маршрутів інкасації;
  • взаємодія з ВДСО (іншими охоронними установами);
  • оперативний автотранспорт підрозділу інкасації;
  • питання формування та навчання особового складу підрозділу інкасації;
  • організація безпеки перевезень;
  • контроль робіт при перевезенні цінностей
 2. Організація міжбанківських перевезень
 3. Організація обслуговування відділень банку
 4. Організація робіт з клієнтами банку
 5. Організація роботи з ПТКС
 6. Новітні технології при організації робіт підрозділу інкасації
 7. Дії бригади інкасаторів в нестандартних та надзвичайних ситуаціях

 V. Інкасація банкоматів та платіжних терміналів. Загальні відомості, технологія, безпека

 1. Загальні відомості про процес інкасації банкоматів / платіжних терміналів
  • Забезпечення процесу інкасації
  • Основні моделі (типи) банкоматів і платіжних терміналів
  • Робочі зони обслуговування банкоматів / терміналів, ступінь їх захищеності
 1. Організація процесу інкасації банкоматів / платіжних терміналів
  • Супровідна документація в процесі інкасації банкоматів / терміналів
  • Забезпечення безпеки процесу інкасації
  • Види шахрайства та методи їх запобігання
 1. Технологія процесу інкасації банкоматів / платіжних терміналів
  • Технологія інкасації різних моделей банкоматів / платіжних терміналів
  • Нестандартні ситуації в процесі інкасації та дії співробітників в нестандартних ситуаціях
  • Покрокові інструкції з інкасації:

          - різних моделей банкоматів (WINCOR NIXDORF, DIEBOLD, NCR);

          - платіжних терміналів.

Інструктори:

Представник Департаменту готівко-грошового обігу НБУ

Шкурко Іван Григорович - Начальник відділу внутрішнього контролю ТОВ "СІТ СЕК'ЮРИТІ", більше 25 років обіймав посаду Начальника відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Має вищу юридичну і психологічну освіту. Вивчав Еріксонівський гіпноз і нейролінгвістичне програмування (НЛП) у провідних фахівців: Бетті Елліс Еріксон (США), Герман Делль (Мюнхен).

Пасхальний Олексій Олексійович - консультант Національного центру підготовки банківських працівників України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

По завершенні навчання проводиться кваліфікаційний іспит. При успішному складанні кваліфікаційного іспиту слухачу видається Диплом НЦПБПУ про підвищення кваліфікації.

Програма проводиться на платформі Zoom

Вартість участі

Вартість участі одного учасника складає складає 8940 грн. у т.ч. ПДВ 1490 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua