Облік та оцінка активів згідно МСФЗ під час війни (Пошкодження, втрата контролю, суттєва зміна ринку збуту та інше)

Формат проведення – он-лайн

Час проведення  -  з 10.00 до 17.00

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтера, контролери, кредитні аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з складанням та оцінкою фінансової звітності згідно з МСФЗ. Спеціалісти по впровадженню програмного забезпечення в банках.

Зміст практикуму:

 1. Тест на відповідність  визначенню поняття актив згідно МСФЗ.
 2. Необоротні нефінансові активи:
 • Базові підходи до обліку основних засобів, НМА, інвестиційної нерухомості згідно з МСФЗ (IAS 16, 38, 41);
 • Відображення зменшення корисності вищевказаних активів внаслідок військових подій згідно з МСФЗ (IAS 36);
 • Капіталізація витрат по позикам (IAS 23) в умовах невизначеності.
 1. Орендоване майно:
 • Базові підходи до обліку орендних операцій орендаря та орендодавця згідно з МСФЗ (IFRS 16);
 • Представлення у звітності дострокового припинення оренди;
 • Зменшення корисності орендованого активу внаслідок військових подій;
 • Оцінка зростання кредитних ризиків пов’язаних з дебіторською заборгованістю по оренді.
 1. Фінансові активи в умовах зростання економічної невизначеності:
 • Оцінка торгової дебіторської заборгованості;
 • Базові підходи до визначення кредитних збитків за кредитним портфелем згідно з МСФЗ (IFRS 9);
 • Збільшення імовірності кредитних втрат внаслідок військових подій;
 • Пошкодження майна, що є заставою та оцінка кредитних ризиків.
 1. Інші особливості обліку активів згідно МСФЗ в умовах сьогодення.

Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

Програма проводиться на платформі Zoom

Вартість участі одного учасника складає 6240 грн., в т.ч. ПДВ 1040 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua