Організація процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках