Програма підвищення кваліфікації для членів Наглядових рад

Формат проведення – он-лайн

Час проведення  -  з 10.00 до 15.30

Програма підвищення кваліфікації членів Наглядових рад банків реалізується відповідно до нормативно-правових актів НБУ стосовно кваліфікаційних вимог та забезпечення колективної придатності.

Цільова аудиторія:

Керівники та члени Наглядових рад банків.

В ході програми будуть розглянуті питання:

 1. Загальна концепція управління ризиками в банках (з урахуванням міжнародного досвіду)

1.1. Ризик в банківській справі. Види банківських ризиків.

1.2. Поняття збитків з точки зору ризиків.

1.3. Поняття управління ризиками (ризик-менеджмент).

1.4. Загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків.

1.5. Капітал банку, його функції та основні компоненти.

1.6. Розподіл капіталу під ризики. Достатність капіталу та інші регуляторні нормативи і вимоги.

 1. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках

2.1. Поняття комплексності системи ризик-менеджменту.

2.2. Підходи до розподілу функцій з управління ризиками.

2.3. Завдання та функції комітетів банку.

2.4. Підрозділи банку, задіяні в процесі управління ризиками.

2.5. Основні функції підрозділу ризик-менеджменту.

2.6. Комплексна система внутрішньобанківських нормативних документів, що регламентують процес управління ризиками в банку.

 1. Управління ключовими банківськими ризиками.

3.1. Кредитний ризик

 • Кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику та ліміти для контролю кредитного ризику.
 • Звітність щодо кредитного ризику та його впливу на діяльність банку.
 • Аналіз позичальників - юридичних та фізичних осіб – ключові моменти.
 • Застосування матриці ймовірностей міграції кредитних рейтингів для оцінки портфельного кредитного ризику і розрахунку резервів під можливі втрати.
 • Стрес-тестінг кредитного ризику. Основні параметри кредитного портфеля, які підлягають стрес-тестуванню.

3.2. Ризик ліквідності

 • Компоненти системи управління ризиком ліквідності
 • GAP-аналіз за контрактними та очікуваними строками погашення. Контрактний та прогнозний GAP-аналіз.
 • Кількісні показники ризик-апетиту до ризику ліквідності, ліміти для контролю ризику ліквідності.
 • Стрес-тестування та його застосування при управлінні ліквідністю.
 • Управлінська звітність щодо управління ризиком ліквідності.

3.3. Ринковий ризик

 • Види ринкових ризиків.
 • Кількісні показники ризик-апетиту до ринкового ризику, ліміти для контролю ринкового ризику.
 • Концепція VaR та її застосування при оцінці ринкового ризику.
 • Стрес-тестування ринкового ризику.
 • Управлінська звітність щодо управління ринковим ризиком.

3.4. Процентний ризик банківської книги

 • Економічна сутність процентного ризику.
 • Кількісні показники ризик-апетиту до процентного ризику банківської книги.
 • Аналіз розривів (геп-аналіз) і його застосування в управлінні процентним ризиком. Оцінка зміни чистого процентного доходу.
 • Дюрація як метод оцінки зміни економічної вартості банку. Оцінка потенційного впливу процентного ризику на економічну вартість банку на основі розрахунку дисбалансу дюрацій його активів і зобов'язань.
 • Стрес-тестування процентного ризику банківської книги.
 • Управлінська звітність щодо управління процентним ризиком банківської книги.

3.5. Операційний ризик

 • Джерела виникнення і види операційного ризику.        
 • Взаємодія і відповідальність підрозділів банку в процесі управління операційним ризиком. Модель 3-х ліній захисту.
 • Процедура Контрольної самооцінки та її мета.
 • Управління інцидентами і звітність. База даних операційних інцидентів і втрат Банку.
 • Ключові показники ризику (KRI).
 • Стрес-тестування операційного ризику.
 • Розрахунок капіталу, необхідного для покриття збитків від реалізації операційного ризику.

Інструктор:

Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками.

В банківській системі 28 років, у ризик-менеджменті понад 19 років.

У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування «Система оцінки ризиків».

2005 — 2007 - ВАТ «СЕБ Банк», Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування.

2007 – 2010 - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків

2010 – 2011 - АТ «Сведбанк»(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків.

З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках. 

За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank. 

У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».

Програма проводиться на платформі Zoom

Вартість участі

Вартість участі одного учасника складає 6480 грн., в т.ч. ПДВ 1080 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua