Програма реалізується Національним центром підготовки банківських працівників України спільно з Національним банком України, МВС України.

Запропонована програма є поглибленим курсом, який проводиться згідно нової Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ № 29 від 31 березня 2017р.

Кому рекомендовано
- керівникам та фахівцям відділів інкасації банків України;
- керівникам та фахівцям відділів інкасації юридичних осіб;
- співробітникам, що забезпечують інкасацію банкоматів / платіжних терміналів.
При розробці програми основний акцент робився на оволодіння практичними навичками поведінки в екстремальних ситуаціях, захисту, самозахисту з використанням зброї чи без неї для підвищення надійності та професійної майстерності інкасаторів та водіїв-інкасаторів. 
 

В рамках курсу відповідно до листа НБУ від 25.07.2013р. №11-213/2569/8993 відбудеться психологічний тренінг «Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності».
 
Програма навчання інкасаторів і водіїв-інкасаторів оперативного автотранспорту складається з таких розділів:
 
Зміст програми
І. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА
 1. Історична довідка розвитку системи інкасаційного обслуговування та її стан в сучасних умовах
 2. Повноваження суб`єктів господарювання щодо надання послуг з пересилання, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, озброєного супроводження інкасаторів та касирів
 3. Функції, принципи діяльності та основні вимоги до підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку та небанківських установ
 4. Організація перевезення валютних цінностей між установами банків та інкасації коштів клієнтів
 5. Порядок та особливості оформлення документації та застосування форм додатків до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України згідно чинних інструктивних вказівок НБУ
 6. Порядок видачі (приймання) готівки інкасаторам банків у територіальних управліннях через приміщення (бокси) для приймання-передавання готівки
 7. Огляд надзвичайних подій у діяльності підрозділів перевезення цінностей та інкасації коштів, підготовка членів бригади до роботи на маршрутах перевезення цінностей та інкасації коштів
 8. Перспективи щодо внесення змін та доповнень до нормативних актів Національного банку з питань перевезення валютних цінностей та інкасації коштів

ІІ. ЮРИДИЧНА ПІДГОТОВКА:
  (Право, правовідносини, юридична відповідальність; види юридичної відповідальності в діяльності працівників відділу перевезення цінностей та інкасації; обставини, що виключають відповідальність працівників відділу перевезення цінностей та інкасації; виявлення підроблених грошових купюр та цінних паперів; види злочинів, пов'язаних з перевезенням цінностей та заходи їх попередження)

ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА:
  (Основи професійно-психологійчної підготовки; професійна увага та пам'ять; професійне мислення; психологічні особливості поведінки людей в екстремальних умовах; професійне спілкування)

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ІНКАСАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ:
 1. Організація перевозки цінностей в підрозділі інкасації, як структурному підрозділі комерційного банку (рішення організаційних питань з територіальним управлінням НБУ; організація маршрутів інкасації; документообіг; взаємодія з ВДСО
 2. Підкріплення та інкасація відділень комерційного банку
 3. Організація робіт грошового обігу серед інших комерційних банківських структур
 4. Організація робіт з клієнтами банку
 5. Організація роботи з банкоматами

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ІНКАСАЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКОМАТІВ:
 1. Загальні відомості про банкомати (роль відділу інкасації в загальній системі обслуговування банкоматів; основні різновиди (типи) банкоматів; робочі зони обслуговування банкоматів)
 2. Організація роботи з інкасації банкоматів (порядок (етапи) інкасації банкомата; супровідна документація; безпека)
 3. Проведення інкасації різних типів банкоматів (покрокові інструкції з інкасації банкоматів: WINCOR, DIEBOLD, NCR; копіювання інформації з банкомату; дії інкасаторів в нестандартних ситуаціях)
Тривалість та форма реалізації програми 
Програма розрахована на 72 години теоретичного навчання та практичної підготовки і реалізується у двотижневий термін. Програма проводиться в Центрі двічі на рік. Можлива також організація програми за корпоративним замовленням.
 
Інструктори програми:
Представник Департаменту готівкового обігу НБУ
 
Представник Юридичного департаменту НБУ
 
Шкурко Іван Григорович - Начальник відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей АТ "Райффайзен Банк Аваль»
 
Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Має вищу юридичну і психологічну освіту. Вивчав Еріксоніський гіпноз і нейролінгвістичне програмування (НЛП) у провідних фахівців: Бетті Елліс Еріксон (США), Герман Делль (Мюнхен), К. Коваленок, А. Виноградов, Т. Гагин, С. Горін (Москва)
 
Пасхальний Олексій Олексійович - консультант НЦПБПУ з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, має значний досвід в обслуговуванні ПТКС банків та небанківських установ


Форми перевірки знань
По закінченню навчання проводиться кваліфікаційний іспит. 

Сертифікати та свідоцтва
При успішному складанні кваліфікаційного іспиту слухачу видається Диплом Національного центру підготовки банківських працівників України

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів