Сьогодні ми проводимо багато навчальних заходів в онлайн форматі, адже така форма є найбільш гнучкою та розширює можливості в отриманні нових професійних знань для фахівців фінансових установ.

Для максимального використання можливостей та переваг, які надає учасникам онлайн навчання, на численні запити наших учасників ми також пропонуємо придбати доступ до відеозаписів та матеріалів онлайн заходів!

Відеозаписи трансляції заходів включають в себе виступ інструктора та презентаційні матеріали (за наявності), які були надані учасникам під час проведення навчання. Це чудова можливість дізнатися відповіді на питання, що обговорювалися під час вебінару, навіть якщо ви не мали змогу взяти участь у обговоренні особисто!

ЗАРАЗ ДОСТУПНІ ЗАПИСИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ТАКИХ НАПРЯМІВ:

Управління ризиками:

 • Серія вебінарів «Компоненти системи управління операційними ризиками» спільно з Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation:
  • «Ризик комплаєнс та ризик шахрайства»
  • «Інформаційна безпека та безперервність діяльності»
  • «Модельний ризик, ризик третьої сторони (аутсорсингу) та затвердження нових ризиків»
  • «Ризик-апетит, ліміти, кількісна оцінка та стрес-тестування»
  • «Культура ризиків та управління ризиками»
 • «Оцінка ефективності існуючої системи управління операційними ризиками»
 • «Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)»
 • «Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях»
 • «Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки»
 • «Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях»
 • «Аспекти безперервності транзакцій восени 2021, і як підготуватися»
 • «Зв’язок крос-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків»
 • «Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози»
 • «Практичні поради щодо організації взаємодії в СУОР підрозділів 2-ї лінії захисту СВК: операційні ризики та комплаєнс»

Комплаєнс

 • «Оцінка комплаєнс – ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку»
 • «Управління комплаєнс-ризиком пов’язаним з конфліктами інтересів»
 • Програма підвищення кваліфікації для членів наглядових рад «Комплаєнс в банку»
 • «Як прозоро розкрити свою структуру власності небанківській фінансовій установі»
 • «Окремі питання організації комплаєнс-контролю»
 • Перший Щорічний Форум для комплаєнс-офіцерів «Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків»

Аудит та внутрішній контроль в банку:

 • «Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку», спільно з Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (три частини)
 • «Виконання службою внутрішнього аудиту банку вимог постанови НБУ №95 від 18.07.2019»
 • «Система внутрішнього контролю. Чи є вона ефективною»
 • «Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку (практичний досвід)»
 • «Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів наглядових рад»

Валютні операції, зовнішньоекономічна діяльність:

 • «Практичні аспекти ризикорієнтованого підходу при розрахунках юридичних осіб з нерезидентами»
 • «Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів»
 • «Гарантії, контргарантії та резервні акредитиви як банківські операції, природа їх виникнення, види та ризики на кожному етапі структурування та реалізації проекту»
 • «Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів»
 • «Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів – юридичних осіб.  Практичні аспекти»

Бухгалтерський облік та фінансова звітність:

 • «Оренда з прив'язкою платежів до курсу валют»
 • «Модифікація кредитів»
 • «Фінансова звітність за 2020 рік: що врахувати при складанні»
 • «МСФЗ 15 Виручка по договорам з покупцями»
 • «Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ»
 • «Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії»
 • «Подарунок від Кабміну: чергові податкові зміни з 1 липня 2021 р. (законопроект № 5600)»
 • «Ефективна ставка відсотку: застосування в бухгалтерському обліку»
 • «Облік реструктуризації валютних кредитів»
 • POCI-активи: визнання та модифікація
 • «Теорія і практика побудови та автоматизації бюджетної системи банку»

Кредитні операції, заставне майно:

 • «Питання впровадження норм постанови НБУ №64 в частині роботи із заставою та питання по заставі в технологічному завданні по діагностиці»

Фінансовий моніторинг:

 • «Фінансовий моніторинг для НФУ»
 • «Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку»
 • «Основні проблемні питання належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ (для небанківських фінансових установ)»
 • «Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування.  Моніторинг ділових відносин»
 • «Як автоматизувати процеси фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування (для небанківських фінансових установ)»
 • «Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками»
 • «Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році»
 • Третя Щорічна Конференція «Розвиток системи фінансового моніторингу в банку – підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
 • «Вимоги законодавства та НБУ в сфері фінансового моніторингу, особливості ПВК/ФТ у зовнішньоекономічній діяльності»
 • Кваліфікаційний курс «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В БАНКУ»
 • «Віртуальні активи. Європейська практика AML щодо роботи з віртуальними активами»

Внутрішньобанківська діяльність:

 • «Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?»
 • «Контроль рівня клієнтського сервісу в банках»
 • «Результативний IT-рекрутинг»
 • «Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик»
 • «Нетипові питання ведення діловодства в банках: Автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог»
 • «Порядок організації та проведення валютно-обмінних операцій для небанківських фінансових установ»
 • «Електронні лікарняні”: коли та як формувати»
 • «Планування, розробка та впровадження внутрішніх документів, необхідних в діяльності фінансових установ»

 

Тематика навчальних заходів, як і завжди, актуальна та охоплює розгляд нагальних питань з різних процесів банківської діяльності.

Для отримання додаткової інформації та з питань придбання відеозаписів звертайтесь до менеджерів Центру за телефонами: (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40

або e-mail:  center@nctbpu.org.ua