OUR INSTRUCTORS

Александров Олексій Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
Бабич Анатолій Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації
Базір Тарас Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішнє шахрайство.
 • Перевірка контрагентів.
 • Система управління ризиком шахрайства.
 • Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам
Беспалова Олена
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку(практичний досвід)
Білоконь Юрій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
 • Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
Борис Юстина Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Борняков Олександр Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку – підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку

Брухаль Христина Ігорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
 • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
 • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
 • Управління комплаєнс-ризиком пов'язаним з конфліктами інтересів
 • Дослідження подій комплаєнс-ризику
Бужениця Галина
Country:
Position:
Report Topics:
 • Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу
Бузало Михайло Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
 • Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання
Буковинський Сергій Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
 • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портфельний підхід
 • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
 • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
 • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику
Буц Ірина Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Робота з проблемними активами банку в частині забезпечення
 • Питання впровадження норм постанови НБУ №64 в частині роботи із заставою та питання по заставі в технологічному завданні по діагностиці
Вавдійчик Олександр Андрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
 • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
 • Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
 • Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку
Васюк Максим Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
Вінокурова Валерія
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
 • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
Власенко Вікторія
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Волков Валерій Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит валютних операцій
 • Внутрішній аудит кредитних операцій
Волошин Ігор Владиславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система управління ризиками в комерційному банку
 • Комплексне управління ризиками комерційного банку
 • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних
Гавлицький Володимир Ілліч
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
 • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
 • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
 • Управління комплаєнс-ризиком, пов'язаним з конфліктами інтересів
Гавриш Віталій Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку
 • Аудит банківської групи
Гагауз Віталій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації
 • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
 • Менеджмент ризику забезпечення
Галяпа Лариса Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Горбенко Ганна Валеріївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
Горінь Марія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Горохівський Богдан Тарасович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Конференція "Комплаєнс в банках"
 • Круглий стіл "Протидія внутрішньому шахрайству в банку"
Гришачкіна Наталія Борисівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість

Губіна Оксана Юріївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Як автоматизувати процеси  фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування (для небанківських фінансових установ)
Гумен Ігор Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Казначейство та казначейські операції
 • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
 • Технологія планування та бюджетування в банку
Деніс Анатолій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
Деркач Володимир Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
 • Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
 • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
 • Автоматизація контролю операцій клієнтів. Автоматизація перевірки фінансування тероризму та санкцій. Автоматизація перевірки відношення до PEP
Джурилюк Людмила Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Облік операцій банку з цінними паперами: бухгалтерський облік
Дмитрова Ольга Сергіївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження вимог FATCA в банках
 • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
 • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
 • Послідовності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами
Долголенко Валерій Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
 • Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
 • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
 • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками
Доленко Микола
Country:
Position:
Report Topics:
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Древич Наталія
Country:
Position:
Report Topics:
 • Процес управління проблемними активами
Жук Максим
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
Журавльов Олег Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Заднепровська Світлана Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
 • Внутрішній аудит в банку
 • Розрахунки з використанням платіжних карток
 • Платіжні картки у банківській діяльності. Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
 • Основи бухгалтерського обліку в банках
Задніпровська Оксана Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система управління ризиками банку та банківської групи: загальна концепція. Організаційне та функціональне забезпечення системи управління ризиками банку та банківської групи
Задорожний Олексій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.
Зіборова Наталія Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
 • Купівля та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основи бухгалтерського обліку в банку
 • Бухгалтерський облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
 • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
 • МСФЗ 16 "Оренда"
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
 • POCI-активи: визнання та модифікація
 • Фінансовий лізинг як кредитний продукт: відображення в бухобліку
 • Ефективна ставка відсотку: Застосування в бухгалтерському обліку
 • Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії
 • МСФЗ 15 “Виручка по договорам з покупцями”: вплив на бухгалтерський облік та звітність в банку
 • Модифікація кредитів
Золотухін Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
 • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
 • Ефективний пошук в Інтернет
Кiндрацька Любомира Максимiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Трансформація фінансової звітності українських підприємств на МСБО
 • Облік та оподаткування операцій банків з основними фондами та нематеріальними активами
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку" 
Кiщенко Ганна Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
 • Управління мережею банку в рамках оптимізації та централізації
 • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
 • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
 • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
Казак Кирило
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства
 • Працюємо на карантині: Організація праці без порушень трудового законодавства 
 • Електронні лікарняні: коли та як формувати
 • Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?
Калітвенцев Ігор Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Банкрутство за новими правилами
 • Непрозорі питання процесуального законодавства
 • Відповідальність власників і топ-менеджерів за борги підприємства
Каменецький Станіслав Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
 • Методи хард-колекшн в роботі з боржниками
 • Ефективний продаж та спілкування з клієнтами
 • Психологія та технологія роботи з боржниками
 • Техніка ведення ділових переговорів
 • Жорсткі переговори: переможець отримує все
 • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
 • Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі
 • Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу
Кармазин Роман Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система BANK ID Національного банку України
 • Захист персональних даних. Імплементація вимог GDPR
Карпов Леонід Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом «попереджений - значить озброєний»
 • Подарунок від кабміну: чергові податкові зміни з 1 липня 2021 р. (законопроект № 5600)
Кейлін Тимофій Михайлович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
Кисіль Владислав Євгенович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
 • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень
Коваленко Олег Станіславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
 • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
 • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
 • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
Ковалюк Євген Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Ковтанюк Юрій Славович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація роботи архівного підрозділу банк
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування НБУ нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
Кознова Ірина
Country:
Position:
Report Topics:
 • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
Колеснікова Ольга Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку, ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
 • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
 • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Коломієць Наталія Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
 • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України
Конопат Олександр Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках
Конопльова Анастасія Євгенівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
 • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
 • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
 • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT
 • Аспекти безперервності транзакцій восени 2021, і як підготуватися
 • Кіберзагрози в профілі ризиків фінансової установи
Кореновський Орест
Country:
Position:
Report Topics:
 • Круглий стіл "Сталий розвиток банківського сектору світова практика та досвід українських банків"
Королькевич Марина Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
 • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
 • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
 • Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
 • Впровадження новації у здійсненні фінансового моніторингу: Практичні аспекти імплементації законодавчих змін
Костюк Ніна Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Краснік Людмила Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Порядок організації та проведення валютно-обмінних операцій для небанківських фінансових установ (крім питань, що стосуються фінансового моніторингу)
 • Порядок організації та ведення касових операцій, створення безпечних умов для роботи з валютними цінностями та їх належного зберігання небанківською фінансовою установою
Крикун Людмила Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Останні зміни у вимогах до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України
 • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
Крисюк Богдан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Проведення самооцінки операційного ризику
Кузьменко Наталія Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
 • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
Кузьмич Святослав Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
 • Фінансування міжнародної торгівлі
Кулікова Тетяна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит валютного контролю. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 • Особливості ведення валютного контролю в діючих реаліях
Курочка Михайло
Country:
Position:
Report Topics:
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Лебединець Тетяна Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит та шахрайство
 • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
 • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)
Левандовська Тетяна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
 • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
 • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
Левченко Тетяна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Обговорення правових питань щодо звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до Національного банку України та банків України
 • Правові засади діяльності банківської системи України
Леоненко Дмитро Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в фінансових установах. Зміни в законодавстві України
 • FATCA для України – час звітування настав
 • Порядок проведення підготовчих заходів для звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2020 році
 • Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
Литовчак Любов Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
 • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
 • Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
 • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
Літвінов Євген Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Банкрутство за новими правилами
Лобайчук Ольга Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Імплементація вимог ПП НБУ №141 від 28.11.2019
Лошманова Тамара Олегівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Макаревич Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
 • Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
 • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
Марущак Анатолій Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
 • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі
Махаєва Олена Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання
Мех Ганна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит корпоративного управління
 • Аудит управління кадровими ресурсами
 • Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
 • Практичні підходи до виконання службою внутрішнього аудиту банку вимог постанови НБУ №95 від 18.07.2019р. в частині оцінки реалістичності та ефективності Плану відновлення діяльності банку (фінансової стійкості)
 • Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів Наглядових рад
Мисюра Олег Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Михайленко Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
 • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
 • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
 • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Міняєв Антон Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
 • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
 • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
Міхайліді Павло Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення
Мішин Микола Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ
Мороз Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
 • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
 • Процес створення продукту
 • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб
Москаленко Олександр Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу
 • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
 • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Мосьпан Наталя В’ячеславівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит корпоративного управління банку
 • Окремі аспекти організації корпоративного управління в банках України
Муравйов Олексій Валентинович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питаннь виконавчого провадження
Невмержицька Анна
Country:
Position:
Report Topics:
 • FATCA для України – час звітування настав
Нєжданова Валерія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
 • Внутрішній аудит виконання банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
 • Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок
Овчаров Денис
Country:
Position:
Report Topics:
 • Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування
Огородня Ганна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
 • Зростання потенціалу кіберзагроз. Нові тренди еквайрингу та сервісів оплати. Клієнтоорієнтованість шахраїв
Озель Дмитро Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»
Омельчук Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека у банківській установі
 • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами
Омельчук Ярослав Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
 • Вирішення практичних завдань щодо управління комплаєнс-ризиками
 • Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
 • Особливості розмежування функцій управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком
 • Організація внутрішнього контролю та комплаєнс в діяльності страхових компаній та інших фінансових установах
 • Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
 • Окремі питання організації комплаєнс-контролю
 • Управління комплаєнс-ризиком пов'язаним з конфліктами інтересів
 • Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
 • Організація комплаєнс-контролю у банку
 • Оцінка механізмів контролю у банківських процесах та реалізація заходів за результатами оцінки (практичний досвід)
Орлов Микола Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
 • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
 • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів
Осінов Денис Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Побудова системи управління ліквідністю в банку
Павлік Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління ФМ ризиком банку / ФМ ризиком клієнта
 • Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР
Паньків Тарас Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
Параскева Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
 • Корпоративне управління банку – професійного учасника ринків капіталу. Нові вимоги законодавства
 • Оцінка наглядової ради акціонерного товариства
 • Політика винагороди та Звіт про винагороду у банках (зг. ПП НБУ 153 від 30.11.2020)
 • Профіль матриць та колективна придатність органів управління банку
 • Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
 • Процедура планування наступництва
 • Практики корпоративного управління для страхових компаній
 • Корпоративний секретар банку
 • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
Пасхальний Олексій Олексійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
Пікуз Оксана Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Позняков Роман
Country:
Position:
Report Topics:
 • Процес управління проблемними активами
Полішкевич Марина
Country:
Position:
Report Topics:
 • Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом "попереджений - значить озброєний"
Полонець Володимир
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
 • Блогінг у банківській діяльності
Пономарьов Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
 • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
 • Бюджетування ризиків на 2021 рік
 • Стрес-тестування ризиків в умовах невизначеності, спричиненої COVID-19
 • Практика реалізації вимог НБУ в частині управління ризиками, планування відновлення діяльності та управління непрацюючими активами
 • Практика впровадження системи управління ризиками в корпоративне управління банку
 • Впровадження нових вимог щодо організації системи управління ризиками
Пристинський Ігор Леонідович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
 • Протидія внутрішньобанківському шахрайству
 • Перевірка ділової репутації контрагентів
Проць Тарас Олегович
Country:
Position:
Report Topics:
 • План відновлення діяльності
 • Процес управління проблемними активами
 • Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
Рафальська Катерина Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
 • "RETHINK YOUR BUSINESS" Challenges of digital transformation
Римар Максим
Country:
Position:
Report Topics:
 • FATCA для України – час звітування настав
Ричакiвська Вiра Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
Рогозний Сергій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
Розмаїта Тетяна Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання валютного регулювання
Саблін Андрій В'ячеславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
Савінцева Леся
Country:
Position:
Report Topics:
 • Як почати результативно наймати IT-фахівців
 • Результативний ІТ-рекрутинг
Савченко Олександр Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека карткового бізнеса
 • Шахрайство з банківськими платіжними картками і способи протидії. Моніторинг операцій з ПК
 • Кібершахрайство з системами ДБО (клієнт-банк, інтернет-банкінг).Методи протидії. Мінімізація втрат, варіанти повернення коштів юридичним та фізичним особам
Савчук Володимир Павлович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
 • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
 • Експертиза проектів кредитування МСБ
Саяпін Олексій Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Побудова системи протидії шахрайству в банку
Свердліченко Ярослав
Country:
Position:
Report Topics:
 • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика
Сергієнко Наталя Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
 • Основи бухгалтерського обліку в банках
Сердюк Віра Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
Сисоєв Валентин
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Сігал Наталія Вікторівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіциарних власників (контролерів)
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Сіраков Олексій Михайлович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
 • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обґрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
 • Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
 • Проведення самооцінки стану інформаційної безпеки та підготовка до комплексної перевірки банку з питань впровадження СУІБ (за Пост.95)
 • Робота з інформаційними системами банку в умовах карантину
 • Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки
 • Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях
 • Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози
 • Аудит SWIFT
Скобін В’ячеслав Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
 • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку
Слободьян Леся Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу
Слободяник Людмила Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Матриця ризиковості посад. Застосування ризик-орієнтованого підходу в навчанні з питань ПВК/ФТ працівників банку
Смердов Віталій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розбір важливих для банків податкових питань в контексті очікуваного скасування мораторію на перевірки
Снігурська Людмила Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
 • Бухгалтерський облік в банку
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
 • POCI-активи: визнання та модифікація
 • Облік реструктуризації валютних кредитів
 • Зміни до МСФЗ 16: поступки за договорами оренди в зв’язку з COVID-19
 • Останні зміни РМСБО та НБУ в бухгалтерському обліку фінансових інструментів
 • Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ
Солдатова Вікторія Юріївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
 • Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти
 • Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
Соловйов Руслан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
 • Аудит інформаційної безпеки в банках України
Сорока Ольга
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
 • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти
Співак Руслан Веніамінович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства
Стальський Всеволод Дмитрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
Стрекаль Олег Олегович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Сухенко Олена Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
 • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
 • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
 • Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності представників сільгоспвиробників, торгівлі та інших актуальних галузей
 • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (DipIFR)
Таїрова Галина Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
 • Контролінг як складова системи управління банком
Тарасенко Олена
Country:
Position:
Report Topics:
 • Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні
Тарасюк Вікторія Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Результати імплементації нових вимог законодавства стосовно фінансового моніторингу. Проблематика та рекомендації 
 • Практичні аспекти ризикорієнтованого підходу при розрахунках юридичних осіб з нерезидентами
Твердий Олександр Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
 • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
 • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями
Терещенко Віталій Станіславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Тимофеєв Анатолій Вадимович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Казначейство та казначейські операції
Тимченко Леонід
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека карткового бізнеса
Тищенко Богдан
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека у банківській установі
Тімченко Наталія Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація фінансового моніторингу в банку
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Ткач Павло Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про ліквідну вартість та аналіз ліквідності заставленого майна та майнових прав
Ткаченко Володимир Валентинович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження процесів управління інформаційними ризиками у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 27005:2018
 • Оцінка захищеності бізнесу методом тестування на проникнення в інформаційні системи
 • Ризик менеджер оцінки ризиків та управління ризиками в області інформаційної безпеки на основі стандарту ISO / IEC 27005
Токарев Іван Павлович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит розрахунку кредитного ризику відповідно до вимог Положення НБУ №351
Трофіменко Віра Прохорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
 • Бухгалтерський облік в банках
Уваров Костянтин Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження ПП НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
 • Практика оцінки ризиків та  стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64
Уляницька Анна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
 • Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
 • Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку
Ушаков Федір
Country:
Position:
Report Topics:
 • Облік оренди в орендаря по-новому - IFRS 16. ОРЕНДА
Федоренко Наталія Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація
Філіппов Олексій Валерійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
 • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Харченко Алла Борисiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Документарні та гарантійні операції при фінансуванні міжнародних торгових угод
 • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі
Харченко Володимир Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Діяльність банку на ринку платіжних карток
 • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення
Хейло Галина Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Методи прогнозування банкрутства банку
 • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
 • Кількісні методи оцінки ризиків
 • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
 • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
 • Управління ефективністю діяльності банку
Хмеленко Юрій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
 • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
 • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
 • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
Цвик Дмитро Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів, яким вони підпорядковуються. Теоретичні і практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій - мінімізація ризиків сторін учасників угоди при підготовці і виконанні вимоги по гарантії і пов'язаних документів
Чередніченко Максим Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Тренінг Банкрутство за новими правилами’
Чернявський Сергій Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
Чечель Сергій Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
Чуба Віталій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління продажами в банку через наставництво
Шашкіна Ірина Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
 • Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
 • Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
Шевченко Марія
Country:
Position:
Report Topics:
 • Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
 • Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
 • HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Шепель Станіслав Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
Шкурко Іван Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
 • Ведення касових операцій в небанківських фінансових установах
Шлапацька Ксенія Вікторівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організаційні форми системи управління операційними ризиками
 • Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
 • Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)
 • Оцінка ефективності існуючої СУОР. Практичні рекомендації
 • Система внутрішнього контролю. Чи є вона ефективною?
 • Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
 • Практичні підходи до управління операційним ризиком  з урахуванням міжнародних стандартів: Основні засади управління операційним ризиком
 • Побудова ефективної системи управління операційним ризиком
 • Система управління операційним ризиком згідно з вимогами постанови правління НБУ № 64
Шматко Олексій Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
 • Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
 • Податковий облік у банках
 • Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Шморгун Роман Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
 • Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень
Шовкалюк Володимир Валерійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод
Шомін Михайло Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичний досвід впровадження політик та процедур в діяльність банків
 • Розвиток системи фінансового моніторингу в банку –  підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку
Шопська Тетяна Петрiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
 • Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
Юрій Циганок
Country:
Position:
Report Topics:
 • Закон №466: Важливі податкові зміни для банків та їх клієнтів
Яковченко Валентина Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Ведення діловодства у банку: вимоги та реалії сьогодення
 • Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
 • Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог
Ямборко Галина Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аналіз фінансової звітності та оцінка платоспроможності позичальників
Янишевський Дмитро Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
 • Практичні аспекти оцінки інформаційних ризиків
 • Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
 • Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
Яровий Володимир Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю
 • Внутрішній аудит банківської групи
Яськов Юрій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
Ященко Максим
Country:
Position:
Report Topics:
 • Загрози діяльності банку в кіберпросторі
Anja Lange
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу
Brazaitis Irmantas
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
 • Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
Burkhard Vosshenrich
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління філіальною мережею банку
Dariusz Pelc
Country:
Position:
Report Topics:
 • Банк як кредитор малих та середніх підприємств: аналіз бізнес-плану
Dr. Christian Schmaltz
Country:
Position:
Report Topics:
 • Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
 • Управління ризиком ліквідності
 • Стрес-тестування в банках та фінансових установах
Dr. Martin Allen
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
 • Реструктуризація проблемних кредитів
Dr. Martin Hellmich
Country:
Position:
Report Topics:
 • Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 • Управління активами та пасивами
 • Кредитний аналіз та оцінка інструментів кредитного ринку
George Leslie
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розробка нових продуктів - малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг
 • Управління картковим бізнесом
 • Безпека ведення карткових операцій
Marek Fila
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основні підходи до розподілу функцій між фронт, мідл та бек офісами 
 • Управління продуктом в комерційному банку
Piotr Welenc
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління ризиками в діяльності служби внутрішнього аудиту. Аудит інформаційних систем
 • Аудит комп'ютерних систем банку згідно COBIT 4.1
 • Аудит фінансової звітності
 • Аудит казначейських опреацій
Richard Barr
Country:
Position:
Report Topics:
 • Mобільний та електронний банкінг
Roger Jean Claessens
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління філіями в банку
 • KYC / AML - політика «Знай свого клієнта» та протидія легалізації злочинних доходів
Rüdiger Rurainsky
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку
Stephan Hartenstein
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка, контроль та управління операційним ризиком
Tomasz Burczynski
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кредитний моніторинг
 • Практичні аспекти складання кредитних рейтингів та оцінки кредитопозичальників банку
 • Шахрайство та злочини в кредитній діяльності банку
Warren Wise
Country:
Position:
Report Topics:
 • Фінансування міжнародної торгівлі - Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
 • Управління активами та пасивами 
 • Відмивання грошей, його вплив та ризики для фінансових установ
Waymond Anthony Grier
Country:
Position:
Report Topics:
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Поглиблений кредитний курс
 • Аналіз та прогнозування руху грошових коштів
 • Управління банківськими ризиками.
 • Аналіз фінансової установи
 • Акредитиви та фінансування міжнародної торгівлі
 • Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
Євтушенко Людмила Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Програма "Англійська для банкірів"
 • Інтенсивний курс "Англомовна банківська термінологія"
Єфремов Олег Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Щорічна Конференція «Фінансовий моніторинг в банку: обговорення проблемних питань»
 • Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
 • Програма підвищення кваліфікації для членів Наглядових Рад "Мимоги законодавства та НБУ в сфері фінансового моніторингу, особливості застосування законодавства з ПВК/ФТ в період військового стану"
Іванець Аліна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Щорічна Конференція «Організація фінансового моніторингу в банку»
Іванчук Ярослав Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
Іванюк Віктор Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Тренінг Банкрутство за новими правилами’
Іщенко Алла Сергiївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»