Чому вам потрібно організувати корпоративне тестування?

Успіх побудови належної системи контролю в банківських установах та фінансових компаніях значною мірою залежить від високого рівня кваліфікації відповідальних співробітників, належного знання законодавчих вимог та володіння необхідними навичками для виконання робочих обов’язків. Проведення тестування співробітників – це один з дієвих способів для топ-менеджменту банку отримати об’єктивні дані щодо рівня знань фахівців та їх професійних вмінь. За результатами тестування банк може  провести цілеспрямоване навчання та підвищення кваліфікації працівників та контролювати отримані знання.

Яке рішення ми пропонуємо?

Наш Центр може організувати проведення комплексного тестування фахівців банку, або тестування фахівців окремих підрозділів з метою ефективної оцінки реального стану їх кваліфікації з урахуванням професійних вимог до кожної групи співробітників.

В чому особливість запропонованої програми тестування?

Тестування базується не тільки на загальних нормах, а обов’язково враховує задачі кожної групи співробітників, їх ролі та функції у вашому банку!

Виходячи з вимог та особливостей побудови робочих процесів саме вашого банку ми

 • формуємо тести відповідно до вимог посадових позицій,
 • розробляємо матрицю кваліфікаційних тестів,
 • підбираємо питання різних форматів та рівнів складності,
 • реалізуємо найбільш ефективний формат тестування.

Професійну підготовку тестування та, за необхідності, навчання проводять досвідчені фахівці, які мають значний практичний досвід у своїх сферах діяльності в банківській системі.

Що пропонує наша програма тестування:

 • очне або он-лайн тестування співробітників;
 • обробка та консолідація результатів тестування;
 • аналіз результатів з метою визначення рівня обізнаності фахівців;
 • підготовка рекомендацій по кожному працівнику банку щодо визначення напрямів вдосконалення його практичних знань.

Які форми реалізації тестування?

 • На базі Банку (для м.Київ та інших міст)
 • На базі Центру (в м.Київ)
 • Дистанційно (для м.Київ та інших міст)

Дізнавайтеся деталі та надсилайте свої запити щодо організації тестування:

center@nctbpu.org.ua