Практична конфліктологія та стрес - менеджмент у переговорному процесі
  • Формат заходу: он-лайн
  • Час проведення: з 10.00 до 17.00

Цільова аудиторія:

Керівники і співробітники, в чиї обов'язки входить ведення переговорів з клієнтами та бізнес-партнерами.

Мета вебінару:

Освоїти успішні стратегії ведення ділових переговорів, навички результативного впливу в діловому спілкуванні.

Зміст програми тренінгу:

  1. Фактори перемоги в переговорному процесі

1.1. Професійна ідентичність, система цінностей і переконань професійного парламентера

1.2. Аксіоми ефективного переговорного процесу: що потрібно знати і чому не вірити

1.3. Обмежуючі переконання, що перешкоджають наданню результативного впливу в діловому спілкуванні

1.4. Модель «Крива Бандури»: самооцінка vs результативність

1.5. Системний підхід до взаємодії сторін у переговорах

1.6. Поняття переговорного процесу як цілеспрямованої дії

1.7. Принцип «експансивності» і «територіальності» в переговорному процесі

  1. Стратегії ведення переговорів або стратегії перемоги

2.1. Переговорні стратегії і їх вибір залежно від цілей

2.2. «Переможець отримує все!» або міфи стратегії «win-win»

2.3. Діловий партнер або супротивник: як не помилитися з вибором

2.4. «Інь» і «Ян» - стратегія захоплення території переговорів

2.5. Виявлення, аналіз та узагальнення успішних стратегій ведення переговорів

2.6. Стратегічні і тактичні прийоми впливу в переговорному процесі

2.7. Моделювання як спосіб вдосконалення в переговорах

  1. Підготовка до переговорного процесу

3.1. Визначення і постановка цілей переговорів. Що залежить, а що не залежить від нас?

3.2. Точки контролю: процес / результат.

3.3. Бюджет переговорів або скільки коштує зустріч?

3.4. Прогнозування поведінки і глибинних намірів сторін переговорів. Техніки «ототожнення», «трьохпозиційний опис»

3.5. Моделі збору та систематизації інформації. Модель «Шпигунський рубрикатор»

3.6. Джерела збору інформації для всебічної підготовки: відкриті, закриті

3.7. Методи роботи з інформаційно-активним середовищем: бізнес-розвідка противника

3.8. Системні моделі створення профілю «персони»

3.9. Вибір оптимальної стратегії ведення переговорів. Поведінкова гнучкість і залізна воля до перемоги

3.10. Психологія «жертви» і «переможця» в переговорному процесі: дарвінізм в бізнесі і житті

3.11. Самонавіювання як інструмент створення потужних внутрішніх ресурсів. Метафоричні тренінги в психологічній підготовці

3.12. Комплексна методика підготовки до переговорів: «Віртуальне моделювання»

  1. Територіальність в діловому спілкуванні

4.1. Вплив території та особистого простору на ділове спілкування

4.2. Стратегії переговорів та їх взаємозв'язок з психогеографією. Модель «Опора»

4.3. Внутрішні і зовнішні «опори»: основи рівноваги та нестабільності

4.4. Вибір адекватної психогеографії для проведення різних переговорів

4.5. Маркування території. Техніки "якоріння" простору

4.6. Екологія малих груп. Лідерство і домінантність в переговорній групі

  1. Практика побудови результативного контакту в діловому спілкуванні

5.1. Формування першого враження. «Мета-повідомлення»: трансляція переконань про себе і партнера з переговорів

5.2. Імідж і харизматичність. Вербальні та невербальні компоненти іміджу парламентера

5.3. Переговори: зіткнення «рангів». Ранговий потенціал і його види

5.4. Внутрішні і зовнішні «опори» професійного парламентера

5.5. Діловий комплімент. Мистецтво малої розмови. Техніка «Підстроювання під цінності»

5.6. Актуалізація vs маніпуляція: у чому був правий і не правий Дейл Карнегі

5.7. Інструменти встановлення контакту і формування довірчої атмосфери. Методологія «Контакт»

5.8. Основи ділового етикету на етапі встановлення контакту

  1. Невербальна комунікація в переговорному процесі

6.1. Невербальні послання або скільки в людині тваринного

6.2. Читання пози, жестів, міміки і голосу в переговорному процесі

6.3. Які «сигнали» посилає нам противник?

6.4. Визначення стану співрозмовника по невербальним сигналам. Методика «Калібрування»

6.5. Точки доступу до підсвідомості співрозмовника. «ТДП»

6.6. Прийоми та види невербального приєднання та ведення співрозмовника

6.7. Методи розпізнання правди і брехні в мові співрозмовника

6.8. Невербальне домінування над співрозмовником

6.9. Постановка голосу і оптимальної моделі рухів і жестикуляції

  1. Мовні стратегії впливу

7.1. Особливості сприйняття інформації людиною

7.2. Логічні рівні структурування інформації

7.3. Репрезентативні системи в спілкуванні. Мистецтво формування образів

7.4. Питання та їх види. Як розговорити співрозмовники і як змусити його замовкнути

7.2. Техніки ведення за допомогою питань. Модель «Питання чистої мови»

7.3. Директивні і непрямі методи впливу

7.4. «Мета-модель»: інструмент вилучення точної інформації у розмові

7.5. «Рефреймінг»: технологія зміни переконань

7.6. «Мілтон-модель»: мистецтво невизначеною промови

7.7. «Метапрограмні фільтри»: використання в аргументації та переконанні

7.8. Модель «Опора» в процесі переконання

7.9. Різні техніки роботи з опором і запереченнями

7.10. Вплив гіпнотичним голосом і мовою. Управління переговорним темпом

7.11. Пряме і непряме навіювання в спілкуванні. Аналогове маркування

  1. Управління внутрішнім станом

8.1. Формування ресурсних станів

8.2. Розгін і гальмування психічної активності

8.3. Управління станом в стресових ситуаціях

8.4. Техніки психологічного захисту від маніпуляцій

8.5. Відновлення психоенергетичних ресурсів

Інструктор:

Станіслав Каменецький - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Має вищу юридичну і психологічну освіту. Вивчав Еріксоніський гіпноз і нейролінгвістичне програмування (НЛП) у провідних фахівців: Бетті Елліс Еріксон (США), Герман Делль (Мюнхен), К. Коваленок, А. Виноградов, Т. Гагин, С. Горін.

Проводить групові та індивідуальні тренінги розвитку лідерських якостей із застосуванням екстремальних видів спорту та активізацією позамежних можливостей людського організму. Автор публікацій та методичних розробок з використання спеціальних психотехнологій в галузі PR і реклами. Розробник серії тренінгів «Психотехнології в PR і рекламу» Займається управлінським консалтингом і коучингом керівників. Автор безлічі програм бізнес-тренінгів та тренінгів особистісного зростання.

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.

Вартість участі одного учасника складає 7920 грн., в т.ч. ПДВ 1320 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua