Програма підвищення кваліфікації Членів Наглядових рад 'Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю банку Третьою лінією (внутрішній аудит)'
 • Формат заходу: он-лайн
 • Час проведення: з 10.00 до 13.00

 

Розробка та запровадження ефективної системи внутрішнього контролю може виявитися складною задачею, а адаптація до швидко змінюваних бізнес-моделей, нових технологій та глобалізації вимагає, щоб ця система була гнучкою. Система внутрішнього контролю потребує використання суджень для моніторингу та оцінки її ефективності, а також повинна забезпечувати розуміння застосування засобів контролю. Даний семінар підготовлений для членів Наглядових рад банків, керівників та працівників служб внутрішнього аудиту. Участь у ньому дозволить на основі стислого огляду Концепції внутрішнього контролю COSO та реальних практичних прикладів:

 • зрозуміти підхід до побудови Системи внутрішнього контролю, зоснований на принципах;
 • отримати уявлення про підходи до оцінки ефективності Системи внутрішнього контролю третьою лінією (внутрішнім аудитом) з урахуванням вимог Глобальних Стандартів Внутрішнього Аудиту;
 • обмінятися досвідом з колегами.

Мета семінару - представити введення у ключові положення Концепції внутрішнього контролю COSO та допомогти учасникам визначити підхід до побудови й оцінки ефективності Системи внутрішнього контролю в контексті їх власної організації. Семінар охопить багато різних тем, включаючи типи цілей, компоненти внутрішнього контролю, принципи і фокус-точки, ролі та обов’язки, а також обмеження внутрішнього контролю. Буде запропонований погляд на оцінку ефективності Системи внутрішнього контролю службою внутрішнього аудиту відповідно до Глобальних Стандартів Внутрішнього Аудиту, розроблених Інститутом внутрішніх аудиторів, які набирають чинності з 9 січня 2025 року.

Протягом семінару будуть надані приклади для ілюстрації наведених теоретичних положень.

 ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 1. Огляд Концепції внутрішнього контролю COSO

 • ключові терміни, визначення та положення Концепції внутрішнього контролю COSO;
 • взаємозв’язок між цілями, компонентами та структурою організації в досягненні ефективної Системи внутрішнього контролю;
 • ролі та обов’язки внутрі організації, пов’язані з внутрішнім контролем;
 • обмеження внутрішнього контролю.

 2. Середа контролю

 • ключові принципи, що характеризують середу контролю;
 • приклади організації у досягненні цілей у галузі операційної діяльності, звітності та дотримання регулятивних вимог (комплаєнс).

3. Оцінка ризиків

 • ключові положення Концепції, пов’язані з компонентою оцінки ризиків;
 • застосування положень Концепції щодо оцінки ризиків для різних організацій;
 • приклади у досягненні цілей щодо операцій, звітності та дотримання нормативних вимог (комплаєнс).

 4. Контрольні дії

 • ключові положення Концепції, що пов’язані з контрольними діями;
 • застосування положень Концепції щодо заходів контролю на прикладі різних організацій для досягнення цілей у галузі операційної діяльності, звітності та дотримання регулятивних вимог (комплаєнс).

 5. Інформація та комунікації

 • ключові положення Концепції, пов’язані з компонентою інформації та комунікацій;
 • застосування положень Концепції щодо інформації та коммунікацій на практичних прикладах різних організацій.

 6. Моніторинг діяльності

 • ключові положення Концепції, пов’язані з компонентою моніторингу (у тому числі – поточний моніторинг з боку менеджменту (друга лінія) та оцінка ефективності Системи внутрішнього контролу службою внутрішнього аудиту (третя лінія));
 • застосування положень Концепції щодо моніторингу на прикладі різних організацій.

Інструктор:

Анна Мех - Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «Перший український міжнародний банк», CIA.

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.

Вартість участі одного учасника складає 5940 грн., в т.ч. ПДВ 990  грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua