Модульний практикум 'Оцінка платоспроможності потенційного боржника банку в умовах сьогодення в Україні'
 • Формат заходу: он-лайн
 • Час проведення: з 10.00 до 17.00

Модуль 1.

Кредитний аналіз – як один із інструментів управління кредитними ризиками.

Основи «читання фінансової звітності та відображення специфіки діяльності підприємства в фінансових показниках

20 червня 2024р.

 

Модуль 2. Оцінка грошових потоків та грошових надходжень позичальника

27 червня 2024р.

 

Модуль 3. Діагностика фінансового стану позичальника з використанням коефіцієнтів. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників господарської діяльності позичальника

4 липня 2024 р.

 

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтера, контролери, кредитні аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з складанням та оцінкою фінансової звітності згідно з МСФЗ. Спеціалісти по впровадженню програмного забезпечення в банках.

Зміст практикуму:

Модуль 1.

20 червня 2024р.

КРЕДИТНИЙ АНАЛІЗ – ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ. ОСНОВИ «ЧИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ТА ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКАХ.

Зміст модуля:

 1. Основи управління кредитним ризиком в банку

1.1. Управління кредитним ризиком згідно з міжнародними стандартами (IFRS9), резервування. Вимоги НБУ, щодо оцінки кредитного ризику.

1.2.  Внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на платоспроможність потенційного клієнта банку.

1.3. Способи мінімізації кредитного ризику.

1.4. Традиційний кредитний аналіз - аналіз фінансової, ринкової, бізнес позиції позичальника (6С,4Р,SENSOR,CAMEL)

1.6. Первісний скрінінг – показники, які дозволяють зекономити час аналітика.

 1. «Читання» фінансової звітності позичальника банку.

2.1. Основні джерела інформації, що використовується  аналітиком для оцінки  платоспроможності потенційного боржника.

2.2. Особливості фінансової звітності, складеної за національними стандартами П(С)БО  та Міжнародним стандартам МСФЗ.

2.3. Баланс - «галузевий портрет» компанії. КЕЙС.

2.4. Оцінка якості та ефективності управління активами і зобов'язаннями. КЕЙС.

2.5. Звіт про прибутки і збитки, відображення специфіки діяльності в структурі доходів і витрат. Види прибутку. КЕЙС.

2.6. Операційний важіль - ризик, пов'язаний з часткою постійних витрат в структурі витрат потенційного позичальника. КЕЙС.

2.7.  Звіт про зміни у власному капіталі, якість власного капіталу, внутрішні резерви по покриттю ризиків компанії.

2.8. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності. КЕЙС.

2.9. Взаємозв'язок і взаємне доповнення всіх форм звітності     (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів і Звіт про Зміни в Капіталі). КЕЙС.

2.10.  Особливості складання та інтерпретації фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств, сільгоспвиробників, підприємств, що надають послуги, експортерів та ін. КЕЙС.

2.11. «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів.

2.12. Способи перевірки достовірності представленої клієнтом інформації. Джерела інформації, що допоможуть швидко виявити можливі маніпуляції з фінансовою звітністю.

2.13.  Аналіз групи компаній. Консолідована фінансова звітність.

 1. Оптимальне співвідношення зусиль, щодо аналізу фінансової та не фінансової інформації для адекватної оцінки платоспроможності боржника в умовах сьогодення. Обговорення найбільш актуальних на сьогодні галузей.

3.1. Важливість аналізу НЕ фінансової інформації для обґрунтованого прийняття рішення про фінансування.

3.2. Географічна локація підприємства.

3.3. Розмір компанії, диверсифікація видів діяльності.

3.4. Оцінка галузевих ризиків. Обговорення найбільш привабливих галузей в Україні на сьогодні.

3.5. Ознаки стабільності діяльності підприємства, в залежності від галузі.

3.6. Кредитна історія. Боргове навантаженняе, наявність позабалансових зобов’язень.

3.7. Менеджмент та власники, контроль над підприємством.

3.8. Персонал.

3.9. Забезпеченість поточної операційної діяльності.

3.10. Юридичні аспекти  діяльності, регулювання галузі.

3.11. Особливості аналізу малих, середніх та  великих позичальників.

Модуль 2.

27 червня 2024р.

ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Зміст модуля

 1. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів. Cash Flow.

1.1. Первинні і вторинні джерела погашення кредиту, ризики.

1.2. Звіт про рух грошових коштів - повна картина розподілу грошових потоків за видами діяльності, стадія розвитку компанії. КЕЙС.

1.3.  Складання Звіту про рух грошових коштів підприємства Cash Flow прямим і непрямим методом. КЕЙС.

1.4. Аналіз Cash Flow в залежності від специфіки діяльності . КЕЙС.

 1. Коефіцієнтний аналіз і оцінка грошових потоків і грошових надходжень.

2.1. Коефіцієнти покриття: методики розрахунку, економічний сенс, нормативи. КЕЙС.

2.2.. Аналіз чутливості грошових потоків позичальника і оцінка «запасу міцності» компанії. КЕЙС 

 1. Прогнозування грошових потоків потенційного позичальника.

Модуль 3.

4 липня 2024р.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ КОЕФІЦІЄНТІВ.  РОЗРАХУНОК ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАЙБІЛЬШ ІНФОРМАТИВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Зміст модуля

 1. Особливості коефіцієнтного аналізу фінансової звітності підприємств різних галузей  (ВСІ інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах).

1.1. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства.

1.2. Склад і співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності потенційного позичальника, норма прибутку.

1.3. Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника; рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність; оборотність, як ключовий галузевої показник).

1.4. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності).

1.5. Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника. Фінансовий важіль. «Закредитованість» підприємства.

1.6. Потреба у фінансуванні для підтримки зростання компанії, гранично допустимий темп зростання компанії для збереження фінансової стійкості позичальника.

1.7. Маржинальний аналіз. Структура собівартості. Доля згінних та постійних витрат.

 1. Оцінка обсягу фінансування необхідного для реалізації цілей потенційного позичальника.
 • оновлення необоротних активів;
 • фінансування оборотного капіталу;
 • фінансування сільськогосподарської діяльності;
 • Інвестиційний проект;
 • фінансування нерухомості і т.і.
 1. Аналіз чутливості (сенсорний) аналіз, щодо фінансових показників діяльності потенційного боржника. КЕЙС.

УВАГА! НАДСИЛАЙТЕ ПИТАННЯ, ЯКІ Є ДЛЯ ВАС НАЙБІЛЬШ НАГАЛЬНИМИ ТА АКТУАЛЬНИМИ І МИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗГЛЯНЕМО ЇХ ПІД ЧАС ПРАКТИКУМУ

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ

Вартість участі

Вартість участі в одному модулі складає 7920 грн в т.ч. ПДВ 1320 грн.

При участі в двох модулях ви отримуєте знижку 5%, при участі в трьох – 10%.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua