Мета програми

Метою курсу є надання слухачам актуальних знань в сфері контролю за експортно-імпортними операціями. Курс включає в себе розділи, які охоплюють практично весь спектр питань в анонсованій сфері. Всі питання висвітлюються інструкторами, які мають значний практичний та викладацький досвід, у тісному взаємозв’язку теоретичних та практичних питань. Крім того, структура курсу дає можливість виносити на обговорення перспективні питання щодо удосконалення сфери валютного контролю та надати відповіді на нагальні питання у сфері валютного контролю

Зміст програми:

 
Розділ 1. Зміни у законодавстві України з питань ліцензування Національним банком України валютних операцій
 
Розділ 2. Функції банків в сфері валютного регулювання при обслуговуванні операцій клієнтів за зовнішньоекономічними договорами кредитування (позики) в іноземній валюті
 
Розділ 3. Правові аспекти контрольної функції уповноваженого банку при проведенні експортних, імпортних операцій резидентів
 
Розділ 4. Платіжні доручення на переказ коштів, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та  банківських металах
 
Розділ 5. Особливості проведення банками операцій за окремими інструментами у міжнародних розрахунках
 
Розділ 6. Врегулювання питань митного оформлення згідно з вимогами нового митного кодексу України та нормативно-правових актів з питань митної справи
 
Розділ 7. Питання формування та подання статистичної звітності про валютні операції банків (форми №531, 538)
 
Розділ 8. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
 
Розділ 9. Організація процесу централізованого валютного контролю в системному банку
 
Розділ 10. Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням  законодавчих змін
 
Розділ 11. Відповідальність уповноваженого банку за порушення валютного законодавства України

 

Інструктори:

Сидоряченко Олександр Борисович - Начальник відділу аналізу статистичної звітності валютних операцій Департаменту  контролю, методології та ліцензування валютних операцій НБУ                     

Розмаїта Тетяна Анатоліївна - Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ

Чечель Сергій Анатолійович - Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Управління впровадження інструментів монетарної політики Департаменту відкритих ринків НБУ

Твердий Олександр Григорович - Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ
 
Шовкалюк Володимир Валерійович - Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»

Коваленко Тетяна Валеріївна - Головний економіст відділу аналізу та розгляду схем і систем розрахунків Генерального Департаменту регулювання платіжних систем та розрахунків НБУ

Левченко Тетяна Миколаївна - представник юридичного департаменту НБУ  
 
Губарєв Валерій Іларіонович - експерт Комісії з митних питань при Громадський Раді ДФС у м.Києві. Радник з митних питань Громадської спілки «Брокерський сектор». Ведучий експерт-партнер Компанії «Незалежна Митна Агенція».
 
Білий Андрій Сергійович – начальник управління валютного контролю Центр супроводження клієнтських операцій ПАТ Сбербанк
 
Левандовська Тетяна Володимирівна – начальник Управління валютного контролю ПАТ ПУМБ


Сертифікати та свідоцтва
Учасники програми отримують Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації або Дипломи НЦПБПУ про підвищення кваліфікації в залежності від тривалості програми.

Найближчий термін проведення програми
Літо 2019р.

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів
 
 
http://ngwhiteday.ru/ntpbu/napriamky-diialnosti/kalendar.html
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ