ОНЛАЙН ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ НА ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ З МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ФОРМАТІ - АССА DipIFR

Період проведення програми з 7 червня по 6 вересня 2020 року

Дата найближчого іспиту АССА DipIFR (Rus.) – 11 вересня 2020 року 

Увага! Ми вперше пропонуємо можливість навчатися за міжнародною програмою АССА DipIFR (Rus.) ОНЛАЙН! 

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, все більш актуальним стає підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за перехід на облік згідно з МСФЗ.

ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Сухенко Олена, АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP. 

Програма передбачає два заняття на тиждень, які включають в себе теоретичні та практичні аспекти всіх МСФЗ, включених в програму.

У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ ТАКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
 • МСФЗ 2 «Запаси»
 • МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
 • МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
 • МСФЗ 11 «Договори підряду»
 • МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
 • МСФЗ 16 «Основні засоби»
 • МСФЗ 17 «Оренда»
 • МСФЗ 18 "Дохід"
 • МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
 • МСФЗ 20 «Облік субсидій і розкриття інформації про урядову допомогу»
 • МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • МСФЗ 23 «Витрати на позики»
 • МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
 • МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»»
 • МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
 • МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»
 • МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
 • МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»
 • МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»
 • МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
 • МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
 • МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
 • МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
 • МСФЗ 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
 • МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
 • МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
 • МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
 • МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 • МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
 • Інші положення
 • «Основи підготовки фінансової звітності»

ПРО ACCA:

Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (АССА) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140 500 членів та 404 000 студентів з 170 країн світу.

Спеціально для професіоналів в галузі фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА DipIFR (Rus.)

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.

Кандидат, який успішно склав DipIFR (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".

ВИМОГИ АССА ДО КАНДИДАТІВ НА СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора,
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем,
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних іспитів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМИ АССА (DipIFR)

 • Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Ей Ті Сі Інтернешнл (ATC International), за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 • Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові та аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
 • Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОГРАМИ АССА (DipIFR)

 • Програма дає актуальні знання і практику застосування основних принципів і технік складання фінансової звітності, а також розкриття інформації відповідно до МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності та можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії з усіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.

 У КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ СЛУХАЧАМ ПРОГРАМИ ВХОДИТЬ:

 • Конспект лекцій - навчальний посібник
 • Практичний посібник з завданнями
 • Питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них
 • Контрольні тести і пробний іспит

ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА DipIFR (Rus.) – 11 вересня 2020 року. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ 

Програма підготовки до іспиту являє собою 14 занять по 4 години по неділях, а також  14 занять по 2 години по четвергах (з 19.00 до 21.00) - практикум з розв'язання задач!

СТАРТ ПРОГРАМИ – 7 червня 2020 року.

Онлайн презентації програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту АССА (ДипІФР)  відбудуться 27 травня та 3 червня 2020р.

ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Попередня реєстрація обов’язкова

Дізнавайтеся вартість участі та реєструйтесь за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua 


Конференції

<div class="confer_block"><img src="/images/conferences/20200206.jpg" alt="" width="100%" />
<div class="confer_block_text">Платіжні системи: ІТ Інновації та безпека<br />6 – 7 лютого, м.Київ</div>
</div>
<div class="confer_block"><img src="/images/conferences/20200423.jpg" alt="" width="100%" />
<div class="confer_block_text">Актуальні питання фінансового моніторингу. Взаємодія валютного контролю та фінансового моніторингу<br />23 – 24 квітня, м.Львів</div>
</div>
<div class="confer_block">Управління комплаєнс ризиками в банках: загальні тренди та законодавчі ініціативи, травень-червень, місце проведення визначається</div>
<div class="confer_block">Актуальні питання фінансового моніторингу, вересень, м.Одеса</div>
<div class="confer_block">Таксономія UA XBRLМСФЗ для банківського сектору,  дати і місце проведення визначається</div>
<p><br /><br /></p>
<hr />
<p><br /><br /></p>


Навчальні курси та програми сертифікації AICPA

Центр підписав угоду про співпрацю з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) в рамках Association of International Certified Professional Accountants (Асоціації Міжнародних Сертифікованих Професійних Бухгалтерів).

Наша мета – сприяння професійному зростанню фахівців банківської системи України, розширення та поглиблення їх знань та впровадження кращих світових практик у щоденну роботу.

Адже CIMA/AICPA - найбільша в світі професійна організація управлінських бухгалтерів, яка надає найбільш значущу фінансову кваліфікацію для розбудови кар'єри у сфері бізнесу.
Ви можете навчатися за програмами CIMA/AICPA, якщо ви — випускник школи, студент або професіональний спеціаліст. Для того, щоб розпочати навчання, вам не потрібні будь-які попередні кваліфікації або досвід і ви вже можете рухатися у світ бізнесу.

Угодою про співпрацю передбачено надання доступу клієнтам Центру до навчальних курсів та програм сертифікації CIMA/AICPA у онлайн-режимі за спеціальними цінами.

З питань реєстрації на курси CIMA/AICPA та отримання детальної інформації, звертайтеся за телефоном +38 (044) 285-37-31 або за адресою center@nctbpu.org.ua


Product Number: 159770 Code: ICERT2IFRS1

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

{spoiler=докладніше >>>}

Маркетинговий опис

Прогрес у напрямку досягнення глобальних стандартів бухгалтерського обліку більше не є метою Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ), бо вони вже стали реальністю, оскільки чимало найбільших світових ринків капіталу вже вимагають або дозволяють використання Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Більш ніж 125 держав вимагають від компаній, що котируються на біржі, застосування МСФЗ, у той час як багато інших юрисдикцій дозволяють використовувати МСФЗ за певних обставин

Цілі навчання

 • Визнати основні концепції та принципи МСФЗ
 • Визначити необхідний формат і зміст повного комплексу фінансових звітів, включаючи розкриття необхідних виносок; і визначити вимоги щодо подання та розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів, зокрема належну класифікацію операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
 • Вказати та застосувати вимоги нових стандартів щодо визнання доходів (МСФЗ 15) та оренди (МСФЗ 16)
 • Визначити класифікацію, визнання, оцінку та розкриття інформації про загальні активи та зобов'язання фінансової звітності
 • Визначити та здійснити облік збитків від знецінення стосовно нефінансового активу
 • Пригадати необхідні аспекти розкриття інформації щодо пов'язаних сторін та подій після завершення звітного періоду
 • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності
 • Визнати обліковий підхід, що застосовується до виплат на основі акцій та виплат працівникам
 • Пригадати вимоги бухгалтерського обліку при об'єднанні бізнесу, спільних заходах та інвестиціях в асоційовані компанії
 • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності
 • Пригадати вимоги до бухгалтерського обліку, які застосовуються до суб'єктів господарювання, які здійснюють або ведуть бухгалтерський облік в іноземній валюті
 • Дати інформацію про те, як вимірювати справедливу вартість, коли це вимагається стандартами МСФЗ

{/spoiler}


Product Number: 156563      Code: AAUW

Щорічний семінар з бухгалтерського обліку та аудиту

{spoiler=докладніше >>>}

Маркетинговий опис

Чи є ваші навички бухгалтерського обліку та аудиту актуальними і чи вони відповідають стандартам галузі? Будьте повністю впевненими в них завдяки всеосяжному дводенному курсу, який оновить ваші знання щодо останніх стандартів у сфері обліку, аудиту, підготовки звітності та її аналізі. Цей курс охоплює важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть вам зрозуміти та застосувати ці стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів, які виступають від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team. При наявних темпах змін у теперішньому регуляторному середовищі важливо мати доступ до надійного джерела інформації, яке дасть вам нові відомості щодо ключових змін у галузі. Цей курс надає інформацію, необхідну для оновлення ваших знань та навичок у практичній діяльності.

Цілі навчання

 • Застосовуйте нещодавно видані рекомендації, стандарти та рішення FASB, PCAOB, ASB та ARSC.
 • Дізнайтеся про різноманітні оновлення проектів стандартів, підготовлених установами, які встановлюють стандарти.

{/spoiler}


Product Number: 159484      Code: ASE1

Основи персоналу аудиту  - Новий персонал: Основні поняття

{spoiler=докладніше >>>}

Маркетинговий опис

Призначений для супроводження нового персоналу: Маючи практичне застосування, цей навчальний план являє собою основу концептуальних знань, на якій будується майбутнє навчання. Курси в цьому навчальному плані забезпечують основу знань, що формують практику успішного аудитора та члена компанії

Цей навчальний план вводить поняття аудиту з точки зору компанії, охоплює основні концепції, які співробітники повинні розуміти на ранніх стадіях своєї кар'єри, включаючи динаміку відносин всередині компанії та відносин з клієнтами. Завдяки цим знанням та практичному навчанню, що надаються в курсі «Новому персоналі: Практичне застосування», аудиторський персонал, що працює перший рік, буде мати навички, необхідні їм для досягнення успіху.

Цілі навчання

 • Дізнайтеся про мету аудиту
 • Дізнайтеся про етапи проведення аудиту та різні типи процедур, що виконуються на кожному етапі
 • Дізнайтеся про функції загальноприйнятих робочих документів, включаючи пробний баланс, провідні листи та фінансові звіти
 • Визначте ключові концепції та методи міжособистісного поводження та комунікації
 • Пригадайте основи моделі аудиторського ризику, включаючи твердження
 • Визначити мету та значення аудиторської документації, а також основні принципи та їхнє застосування

{/spoiler}


Product Number: 161080      Code: ASE2

Основи аудиторського персоналу - Новий персонал: практичне застосування

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Розроблений для супроводження курсу «Нового персоналу: Основні концепції», цей навчальний план зосереджується на навичках та знаннях, необхідних для виконання обов'язків, які зазвичай доручають аудиторському персоналу, що працює свій перший рік. Поряд із розумінням, пов'язаним із процесом аудиту, цей навчальний план надає практичне навчання щодо:

 • внутрішнього контролю
 • основних перевірок
 • статей фінансових звітів
 • розгляду шахрайських практик
 • аналітичних процедур та багато чого іншого.

Забезпечте собі чи вашому персоналу міцний концептуальний фундамент і практичні навички, що дозволять їм бути успішними, як протягом виконання перших кількох завдань, так і протягом всієї кар'єри, завдяки цьому комплексному навчальному плану.

Цілі навчання

 • Пригадайте основи внутрішнього контролю, включаючи використання роботи інших працівників.
 • Визначте основні побоювання щодо визначення шахрайства в рамках аудиту GAAS.
 • Пригадайте мету та порядок, що стосуються аналітичних процедур та їхнього використання при проведенні аудиту.
 • Визначте аудиторські процедури, які зазвичай виконуються новими працівниками у наступних сферах, та узгодьте їх із зазначеними цілями аудиту та відповідними твердженнями:
 • Грошові кошти та їхні еквіваленти
 • Дебіторська заборгованість
 • Інвентаризація
 • Передоплата та інші короткострокові активи
 • Основні засоби
 • Кредиторська заборгованість
 • Заборгованість

{/spoiler}


Product Number: 161190      Code: ASE3

Основи аудиторського персоналу - Досвідчений персонал / Нові відповідальні особи

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Рівень 3 цього навчального плану «Основи аудиторського персоналу», що складається з чотирьох частин, дозволяє розвинути нові навички у співробітників з 2—3-річним досвідом роботи. Цей навчальний план допоможе вашій компанії досягти успіху у сфері аудиту через стандартизування знань та процесів серед вашого персоналу та надання технічних навичок та концептуальних знань, що дозволить вашій аудиторській практиці відповідати найвищим стандартам якості аудиту.

Цей рівень забезпечує інформацію та опанування найкращими практиками, що зосереджуються на дедалі глибших питаннях аудиту. Від таких широких концепцій, як суттєвість та аудиторський ризик, через обговорення на основі додатків щодо таких тем, як умовні зобов'язання, інвестиції, нематеріальні активи та гудвіл, до аналізу робочих документів та узагальнення аудиту, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення, необхідне для створення добре підготовленого аудиторського персоналу. Крім того, у цьому модулі розглядається багато аспектів контролю, що включають у себе докази, перевірки, дотримання термінів, виявлення прогалин, оцінку недоліків та основні процедури, зокрема, розробку, подальші дії та перевірку подробиць.

Цілі навчання

 • Визначте та виконуйте основні обов'язки відповідального аудитора, зокрема, у тому, що стосується суттєвості, оцінки ризиків та стратегії аудиту.
 • Перевірте елементи контролю, зокрема збір доказів ефективності, оцінка недоліків та комунікація виявлених порушень.
 • Розробіть та виконайте основні процедури, включаючи суттєві аналітичні процедури та перевірки подробиць.

{/spoiler}


Product Number: 161320      Code: ASE4

Основи аудиторського персоналу - Досвідчений персонал / Старші відповідальні особи

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Розроблений спеціально для старших аудиторів, цей курс 4-го рівня надає інформацію та найкращі практики, що стосуються поглиблених тем аудиту. Охоплюючи такі широкі концепції, як оцінка ризиків, та обговорення питань, виходячи з додатків, зокрема й оцінку прибутку та оцінку справедливої ??вартості, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення тем, необхідних для професійного аудитора. Крім того, у цьому модулі розглядається багато аспектів внутрішнього контролю, а також інші складні теми, включаючи пенсії, капітал, податки на прибуток та оренду, а також використання сервісної організації.

Окрім того, цей курс дає рекомендації щодо завершення аудиту, включаючи остаточне оформлення аудиторської документації та звітності аудитора.

Цілі навчання

 • Застосовуйте ключові навички, пов'язані з залученням та наглядом.
 • Застосовуйте процедури, необхідні для дедалі більш складної аудиторської та бухгалтерської сфери.
 • Визначайте методи аналізу належної фінансової звітності, включаючи підготовку фінансових звітів.
 • Визначайте компоненти звіту аудитора та обставини, за яких буде внесено зміни.

{/spoiler}

  

Product Number: 153678      Code: AUAA

Щорічне оновлення інформації для бухгалтерів та аудиторів

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Іти в ногу зі швидкими темпами змін у галузі бухгалтерського обліку та аудиту — це складно, але критично важливо. Цей комплексний курс CPE охоплює відповідні рішення, проекти стандартів та нещодавно випущені стандарти FASB, PCAOB та ASB, а також настанови, що впливають на сфери бухгалтерського обліку, аудиту та підготовку звітності.

Цей курс охоплює відомості про важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть зрозуміти та застосувати стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team.

Цілі навчання

 • Зрозумійте останні стандарти та рекомендації FASB.
 • Оцініть вплив нещодавно опублікованих стандартів аудиту, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та оцінки.
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу.

{/spoiler}


Product Number: 165800      Code: CL4AUIC

Внутрішній контроль: як він впливає на аудит?

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Метою даного курсу CPE є допомога аудиторам у використанні підходу, що базується на оцінці ризику, а також оцінки методів контролю у межах їхніх зобов'язань з метою покращення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Загальні недоліки включають в себе надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки аудиторських ризиків, зокрема зв'язок аудиторських ризиків із внутрішнім контролем над фінансовою звітністю. Група з рецензування AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, які стосуються зазначених питань.

Цілі навчання

 • Пригадайте ключові поняття у стандартах оцінки ризиків, включаючи різні вимоги щодо оцінки внутрішнього контролю.
 • Дізнайтеся про поширені проблеми у виконанні та їхнє розв'язання

 {/spoiler}


Product Number: 164780      Code: CL4RAAQ

Застосування стандартів оцінки ризиків для покращення якості аудиту

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Метою даного курсу CPE є навчання аудиторів щодо використання підходу, який ґрунтується на оцінці ризиків, у межах їхніх завдань, з метою покращення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Поширені недоліки включають в себе надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки ризиків аудиту, включаючи зв'язок процедур аудиту з ризиками, які вони повинні вирішувати. Група з рецензування AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, що стосуються оцінки ризику.

Цілі навчання

 • Пригадайте ключові поняття в стандартах оцінки ризиків, включаючи різні вимоги
 • Дізнайтеся, як впровадити стандарти на практиці

{/spoiler}


Product Number: 166130      Code: CL4CSAE

Оцінка готовності до кібербезпеки

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які слід включити у будь-який метод управління ризиком кібербезпеки.

У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся, як бути в курсі останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Кібербезпека дає компанії потенційні можливості краще обслуговувати своїх клієнтів. Як тільки ??в курсі Основи програми управління ризиками кібербезпеки будуть визначені вихідні дані, компанії зможуть застосувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

Цілі навчання

 • Ризики кібербезпеки для підприємств та компаній
 • Різні системи контролю кібербезпеки (наприклад, NIST, ISO, TSC та ін.)
 • Елементи управління ризиком кібербезпеки Засоби внутрішнього контролю та інші заходи з управління ризиками

{/spoiler}


Product Number: 165980      Code: CSAE

Консультаційні послуги з кібербезпеки: Поглиблена оцінка готовності

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Кібербезпека дає компанії потенційні можливості краще обслуговувати своїх клієнтів. Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Таким чином, організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які можна включити у будь-який метод управління ризиком кібербезпеки.

У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся, як бути в курсі останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати вашим клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Як тільки ??будуть визначені вихідні дані, компанії можуть застосувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

Цілі навчання

 • Застосовуйте знання ефективної програми управління ризиком кібербезпеки для аналізу програми клієнта та проведення оцінки готовності.
 • Розрізняйте різні схеми (наприклад, NIST, ISO, TSC та/або комбіновані) і застосовуйте те, що найбільш підходить, а також дізнайтеся, коли/як його використовувати.
 • Застосовуйте тести для засобів контролю кібербезпеки, наявних у клієнтів, та інших заходів з управління ризиками на основі встановлених схем.
 • Готуйте рекомендації для клієнта щодо вдосконалень на основі процедур підготовки/оцінки.
 • Зрозумійте можливості та ризики в обслуговуванні клієнтів при наданні консультаційних послуг у сфері кібербезпеки.

{/spoiler}


Product Number: 163973      Code: FASBI

US GAAP: Огляд для бізнесу та промисловості

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Необхідний для CPA у бізнесі та промисловості, а також для всіх інших, хто бажає отримати розуміння останніх настанов FASB, цей курс CPE включає в себе теми фінансової звітності та звітності GAAP, а також огляд нещодавно опублікованих та нещодавно виданих рішень FASB. Цей курс, що застосовується до широкого кола CPA, містить також детальне обговорення вибраних тем FASB ASC, які нещодавно були змінені чи вважаються найбільш релевантними для осіб, зайнятих у ??бізнесі та промисловості.

Цілі навчання

 • Визначте останні остаточні настанови FASB.
 • Застосовуйте обрані форми звітності та обліку FASB.
 • Визначте поточні проекти FASB.

{/spoiler}


Product Number: 164222      Code: ICRA

Внутрішній контроль та оцінка ризиків: Основні чинники успішного аудиту

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

За загальноприйнятими стандартами аудиту (GAAS) всі аудитори зобов'язані в ході аудиту дотримуватися підходу, що базується на оцінці ризику. Розгляд внутрішнього контролю є ключовим фактором оцінки ризиків та визначення загального підходу до аудиту. У цьому курсі CPE дізнайтеся про вимоги до аудиту фінансової звітності для розуміння внутрішнього контролю, оцінки їхньої структури та впровадження, а також проведення оцінки недоліків внутрішнього контролю та повідомлення про них.
Цілі навчання
 • Пригадайте професійні вимоги, що стосуються міркувань щодо внутрішнього контролю в аудиті фінансової звітності, зокрема їхній зв'язок з оцінкою ризиків
 • Дізнайтеся, як дотримуватися вимог на практиці

{/spoiler}


Product Number: 164053      Code: SMBZ

Нова інформація щодо бухгалтерського обліку та аудиту для малих підприємств

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Цей курс CPE, орієнтований на практиків, які надають послуги з бухгалтерського обліку та аудиту для малого бізнесу, дасть вам нову інформацію щодо обліку, аудиту, підготовки звітності та оновлених стандартів та інших професійних настанов, що впливають на малі підприємства та на аудиторів, які ними займаються. Матеріали містять практичне застосування тем, які допоможуть вам зрозуміти стандарти та застосувати їх до реальних життєвих ситуацій. Враховуючи швидкість змін у сьогоднішньому регуляторному середовищі, ви повинні мати останню інформацію по темах, що впливають на професію. Ваші клієнти розраховують на вас!

Цілі навчання

 • Зрозумійте та застосовуйте нещодавно випущені стандарти та рекомендації FASB
 • Оцініть вплив нещодавно випущених аудиторських стандартів, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та перевірок на малий бізнес
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами в галузі бухгалтерського обліку, аудиту, підготовки звітності, а також аналізу

{/spoiler}


Product Number: 165880      Code: NFPF

Фінансова звітність неприбуткових організацій: Опанування унікальних вимог

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Чи знаєте ви, як зміниться фінансова звітність неприбуткових організацій внаслідок проекту фінансової звітності FASB? Чи знаєте ви, чим вирізняються бухгалтерський облік та фінансова звітність неприбуткових організацій? Уникайте плутанини та забезпечуйте фінансовий аналіз, який буде зрозумілий для ваших кінцевих користувачів. Завдяки поєднанню практичних настанов та тематичних досліджень, цей курс дає уявлення про те, чим вирізняються неприбуткові організації. Також ви отримаєте рекомендації щодо ASU 2016-14, який матиме серйозний вплив на фінансову звітність неприбуткових організацій, і це дозволить вам ефективно та дієво долати перешкоди.

Цілі навчання

 • Визначте вплив проекту FASB з фінансової звітності неприбуткових організацій.
 • Визначте унікальні аспекти середовища неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте унікальні вимоги щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.
 • Пригадайте способи здійснення більш ефективного аудиту неприбуткових організацій завдяки вашим покращеним знанням вимог щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.

{/spoiler}


Product Number: 151944      Code: GNAU

Річне оновлення інформації щодо державних та неприбуткових організацій

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Виконайте вимоги до CPE та Yellow Book, оновлюючи ваші знання щодо обліку та аудиту державних та неприбуткових організацій. Цей всеосяжний інтерактивний курс покращить ваші навички до рівня стандартів галузі у стосунку до останніх оновлень у GASB, OMB, AICPA та Yellow Book.

У цей курс включено останні випуски стандартів GASB щодо пенсій та OPEB, інтерактивні тематичні дослідження, які допоможуть вам зрозуміти проекти стандартів FASB та розрахунки пенсійних витрат, а також ексклюзивний відеоролик з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній (Private Company Council), Deloitte & Touche, і групи AICPA зі стандартів аудиту.

Цілі навчання

 • Впроваджуйте найновіші вимоги GASB та FASB для державних та неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте останні розробки у вимогах OMB та Yellow Book.
 • Стежте за останніми подіями в AICPA

{/spoiler}


Product Number: 163512      Code: ACCS

Досвідчений контролер та навички фінансового директора

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

У цьому курсі CPE розглядаються найкращі практики провідних контролерів та фінансових директорів. Продемонструйте свої вдосконалені навички, які додають цінності та сприяють успіху організації. Ви дізнаєтеся 10 специфічних навичок, які необхідні кожному фінансовому директору або контролеру для того, щоб бути успішним, і ви раптом осягнете, що маєте більше сили та впливу, ніж ви могли собі уявити. Продемонструйте керівництву компанії, що ви є важливою ланкою в рентабельності їхньої компанії.

Цілі навчання

 • Визначте 10 критично важливих навичок, які додадуть вартості вашій компанії та підштовхнуть вашу кар'єру вгору.
 • Підлаштуйте свої особисті цілі під місію організації та покращуйте свої навички у п'яти ключових сферах, необхідних для успіху.
 • Дійзнайтеся, як стати потужним фактором для позитивних змін, а також захисником та інструктором для вашого колективу.
 • Станьте таким лідером, яким вас хоче бачити компанія

{/spoiler}


Product Number: 164871      Code: CL4GSCA

Налаштувати організацію на досягнення успіху: Стратегії сьогоднішнього конкурентного середовища

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

У сьогоднішньому економічному та конкурентному середовищі ви повинні відігравати активну роль, щоб налаштувати вашу організацію на досягнення успіху. Поміркуйте про ці та інші подібні питання. Як пережила ваша організація останню рецесію? Чи ви та ваш фінансовий відділ досі виконує завдання так само, як це було кілька років тому? Чи знаєте ви про новітні тенденції у злитті та поглинанні?

Створений автором-експертом, цей курс CPE підготує вас, як фінансового фахівця, до того, щоб ви добре орієнтувалися у своїх основних технічних навичках, а також у нестандартних навичках, і це дозволить вам зробити наступне:

 • Швидко перетворювати дані в корисну інформацію.
 • Прискорити процес прийняття рішень.
 • Застосувати ефективні гарантії.
 • Забезпечити потік кваліфікованих фахівців.
 • Максимізувати фінансові прибутки та багато іншого.

Крім того, цей курс пропонує практичні настанови щодо створення та підтримки інноваційного середовища, найму та утримання потрібних фахівців та тенденції у злиттях та поглинаннях.

Цілі навчання

 • Визначте важливі бізнес-тренди та способи додавання вартості вашій організації
 • Визначте, як організувати фінансову функцію таким чином, щоб відповідати поточним та майбутнім обов'язкам
 • Визначте способи покращення вашої здатності наймати, керувати та утримувати кваліфікованих фахівців
 • Аналізуйте поточне економічне та конкурентне середовище
 • Застосовуйте результати аналізу у покращення процесу прийняття рішень в організації

{/spoiler}


Product Number: 163882      Code: CL4PYPL

Аналіз витрат, продуктивності та ефективності: три способи підвищити підсумковий результат

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Станьте фахівцем, який може миттєво додати вартості до підсумкових результатів організації. Цей практичний курс CPE надає вам перевірені методи, щоб закрити ті прогалини в отриманні прибутку, про які найчастіше забувають. Дізнайтеся про конкретні стратегії зниження витрат, підвищення продуктивності, встановлення прозорості та більш ефективної організації. Дізнайтеся про різні методи і про те, як легко їх можна застосувати.

Цілі навчання

 • Використовуйте спеціальні інструменти, які визначають прогалини у прибутках, запобігають їхньому виникненню та усувають їх
 • Визначте стратегію організації та її спосіб керування витратами, а також характеристики успішної програми профілактики прогалин у прибутках
 • Дізнайтеся, як культурні норми організації дозволяють приховати або виявити прогалини у прибутках
 • Обчисліть витрати на оборотність працівників
 • Застосовуйте отримані коментарі для покращення якості рішень та виправлення розривів у мозаїці культури організації

{/spoiler}


Product Number: 164911      Code: CL4SKSB

Оновлення інформації для контролера: найостанніші тенденції

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми через останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі ви будете обговорювати передові теми в управлінському обліку та фінансах протягом занять, які містять чимало корисних порад та практичних настанов, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Визначте економічні показники, які можуть допомогти у плануванні курсу розвитку вашої організації
 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації
 • Розрізняйте основні тенденції у бухгалтерському обліку, корпоративних фінансах, людських ресурсах, управлінні коштами та бізнес-системах
 • Визначте зв'язок між масивами даних «big data» та інтелектуальною аналітикою
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, складання бюджету та звітування
 • Дізнайтеся про основні проблеми, що стоять перед керівниками компаній

{/spoiler}


Product Number: 164212      Code: DAAN

Аналітика та масиви даних "big data" для бухгалтерів

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Аналітика — це нова сила, що просуває бізнес уперед. Було створено інструменти для вимірювання впливу програм та рентабельності інвестицій, візуалізації даних та бізнес-процесів, для розкриття зв'язку між ключовими показниками ефективності; у багатьох з них використовується безпрецедентний обсяг даних, що зараз надходить до організацій. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі аналітики та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Дізнайтеся основні тенденції прогнозної аналітики, оптимізації, співвідношення показників та масивів даних «big data».
 • Інтерпретуйте та керуйте новими тенденціями в методах аналітики, що впливають на вашу організацію.
 • Використовуйте нові інструменти для аналізу даних.
 • Критично оцінюйте аналітичні звіти та надавайте консультації особам, які приймають рішення.

{/spoiler}


Product Number: 163623      Code: SKSB

Щорічне оновлення інформації для контролерів

{spoiler=докладніше >>>} 

Маркетинговий опис

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми через останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі управлінського обліку та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації
 • Визначте основні тенденції бухгалтерського обліку, корпоративних фінансів, управління коштами та бізнес-систем
 • Пригадайте ключові аспекти правила 80/20 та зрозумійте, як його застосовувати
 • Визначте найкращі практики управління оборотним капіталом
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, планування бюджету та звітування

{/spoiler}


Оформити заявку

{form=2}


Круглий стіл "Внутрішній аудит банківської групи"

Мета:
Висвітлення питань внутрішнього аудиту з питань перевірки банківської групи

Цільова аудиторія:
Рекомендовано аудиторії працівників підрозділів внутрішнього аудиту в Банках
 
Питання до обговорення:
 
1. Регулятивні вимоги для Банківських Груп в Україні.
2. Порядок ідентифікації та визнання Банківських Груп (структура власності)
3. Економічні нормативи та фінансова звітність Банківської Групи (у т.ч. вимоги щодо складання та подання).
4. Розрахунок консолідованого регулятивного капіталу Банківської Групи.
5. Статистична звітність.
6. Організація системи контролю, комплаєнсу, фінансового моніторингу в банківській групі.
7. Інші практичні аспекти
 
Інструктор:
Головний менеджер з аудиту Управління аудиту Центрального офісу та дочірніх компаній Служби внутрішнього аудиту банку з іноземним капіталом.
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок  круглого столу о 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

Внутрішній аудит банку

Програма є ексклюзивним продуктом НЦПБПУ і розроблена у відповідності з вітчизняним законодавством та нормативними актами по аудиту в рамках вимог міжнародних стандартів внутрішнього аудиту


Мета програми

Метою програми є надання слухачам актуальних знань з теорії внутрішнього аудиту, у т.ч. Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету з банківського нагляду, а також сприяння виробленню у слухачів умінь здійснення всього комплексу аудиторських процедур, починаючи від планування та завершуючи передачею інформації, і навичок аудиту окремих операцій та підрозділів банку

Перевага програми

Унікальною перевагою програми, яку пропонує Центр, є її тісний зв'язок з практикою. слухачі отримують знання від практикуючих аудиторів та осіб, які безпосередньо пов'язані з регулюванням аудиторської діяльності. Багатий практичний досвід викладачів та їх високі викладацькі здібності дозволяють кожному учаснику програми, незалежно від рівня попередньої підготовки, знайти для себе щось нове, що стане у пригоді в практичній роботі

Програма розрахована на банківських працівників, які
 • працюють в підрозділах внутрішнього аудиту і потребують підвищення кваліфікації, в тому числі у зв'язку з розширенням сфери роботи та модернізацією підходів до внутрішнього аудиту;
 • починають або планують розпочати роботу в підрозділах внутрішнього аудиту;
 • працюють в інших підрозділах банку, проте для успішної роботи потребують базових знань з питань внутрішнього аудиту.
 
Структура курсу:

Тема 1. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
 
1. Основи міжнародної професійної практики.
2. Визначення внутрішнього аудиту, роль та місце внутрішнього аудиту в корпоративному управлінні.
3. Код етики для внутрішніх аудиторів та приклади застосування.
4. Стандарти Якісних Характеристик: 1000 – Цілі, повноваження та обов'язки, 1100 – незалежність і об'єктивність, 1200 – Професійна компетентність та належна ретельність, 1300 – програма забезпечення та підвищення якості.
5. Стандарти Діяльності: 2000 – Управління функцією внутрішнього аудиту, 2100 – Сутність роботи внутрішнього аудиту, 2200 – Планування завдання, 2300 – Виконання завдання, 2400 – Звітування результатів, 2500 – Моніторинг подальших заходів, 2600 – Звітування про прийняття ризику.
6. Основні спірні питання внутрішнього аудиту в контексті стандартів внутрішнього аудиту.
7. Забезпечення незалежності внутрішнього аудиту, як оцінити ступінь незалежності внутрішнього аудиту у Вашій компанії.
8. Чи наражається на ризик об’єктивність внутрішнього аудиту через консультаційні послуги, що надають аудитори.
9. Зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту: вимоги, методи оцінки, хто має право проводити незалежне оцінювання, результати оцінювання - витрати чи інвестиція.
10. Як надати змістовні та конструктивні аудиторські висновки.
 
 
Тема 2. Аудит корпоративного управління
 
1.  Законодавчі вимоги до організації корпоративного управління та рекомендації кращої світової практики, які приймати до уваги.
2.  Сучасні вимоги до корпоративного управління (НБУ та Базельського комітету) та ролі внутрішнього аудиту.
3.  Оцінка діяльності та складу корпоративних органів банку (Ради, Правління, ключових співробітників банку).
4.  Комітети ради та правління як складові корпоративного управління установи.
5.  Модель «Трьох ліній захисту»: складові та взаємодія між трьома лініями захисту.
6.  Оцінка системи управління ризиками банку.
7.  Оцінка діяльності підрозділу комплаєнс.
8.  Впровадження корпоративних стандартів та культури.
9.  Повноваження та відповідальність ради банку.
10. Компетенції та склад ради банку.
11. Повноваження та відповідальність Правління.
12. Менеджмент банку.
13. Управління на рівні групи.
14. Функція ризик-менеджменту .
15. Ідентифікація, моніторинг та контроль за ризиками.
16. Взаємодія у процесі управління ризиками.
17. Політика винагороди.
18. Розкриття інформації.
19. Оцінка якості корпоративного управління та рекомендації по результатах перевірки.
20. Роль служби внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління банку.
21. Міжнародні та законодавчі нормативи і стандарти аудиту корпоративного управління.
22. Як підготувати план внутрішнього аудиту корпоративного управління: що перевіряти і як. Збір інформації. Підготовка до аудиту корпоративного управління: етапи, область перевірки аудиту.
23. Роль внутрішнього аудиту в корпоративному управлінні.
24. Цільове призначення внутрішнього аудиту корпоративного управління.
 
 
     Тема 3. Аудит системи внутрішнього контролю банку
 
1.   СВК як один з найважливіших елементів життєдіяльності банку.
2.   Внутрішнє контрольне середовище (базові принципи та підходи). Роль внутрішнього аудиту у СВК.
3.   Контроль за дотриманням вимог щодо банківської таємниці та вірогідністю виникнення конфлікту інтересів.
4.   Оцінка встановлення стандартів професійної поведінки та етичних цінностей
5.   Контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією.
6.   Внутрішні документи Банку з питань організації СВК:
       - дотримання мінімальних вимог НБУ щодо переліку внутрішніх документів;
       - документи щодо організаційної структури банку та опису процесів його діяльності (карти процесів).
7.   Розподіл повноважень та відповідальності між суб’єктами внутрішнього контролю (у т.ч. контроль з боку керівництва банку за дотриманням законодавства України, внутрішніх процедур банку та за механізмом розподілу обов’язків у діяльності банку).
8.   Функціонування системи внутрішнього контролю банку.
9.   Оцінка організаційної структури та корпоративного управління.
10. Перевірка дотримання вимог до переліку наявних внутрішніх документів щодо організаційної структури банку та опису його діяльності.
11. Оцінка розподілу повноважень та відповідальності між суб’єктами внутрішнього контролю.
12. Оцінка забезпечення контролю керівництва банку за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур банку.
13. Оцінка контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією.
14. Оцінка моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю.
15. Впровадження процедур внутрішнього контролю на практиці (види контролю та їх реалізація).
16. Процес моніторингу СВК та звітність.
 
 
Тема 4. Аудит системи управління ризиками
 
1.   Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю
     · три лінії захисту
     · четверта лінія захисту
     · основні напрямки роботи та взаємодія зі службою ризик-менеджменту
2.   Оцінювання системи ризик-менеджменту:
     · інформаційні потоки
     · джерела даних
3.   Моніторинг системи ризик-менеджменту
     · перевірка адекватності ризик-менеджменту
     · перевірка функціонування контрольного середовища
4.   Проведення тестів контролю
     · підготовка та виконання тестів
     · документарне оформлення результатів тестування
 
 
Тема 5. Аудит системи управління операційними ризиками
 
1. Міжнародні стандарти управління операційними ризиками (у т.ч. вимоги Базельського Комітету).
2. Національні стандарти та вимоги щодо управління операційними ризиками.
3. Розподіл відповідальності та побудова системи управління операційними ризиками.
     · Структура системи управління операційними ризиками.
     · Функції підрозділу, відповідального за управління операційними ризиками.
     · Участь та функції бізнес-ліній/ліній підтримки у процесі управління операційними ризиками
     · Роль внутрішнього аудиту.
4. Види операційних ризиків.
5. Порядок ідентифікації операційних риків на етапі розробки нових проектів стандарту продукту, нормативних документів, інформаційних систем.
6. Процес моніторингу та контролю операційних ризиків.
     · Збір інформації про інциденти операційних ризиків.
     · Моніторинг витрат, понесених у наслідок реалізації операційних ризиків.
     · Ключові індикатори ризику (порядок впровадження, мета, зміст та контролі).
     · Регулярна самооцінка операційного ризику та складання ризик-профілю.
     · Сценарний аналіз.
7. Оцінка ефективності управління операційними ризиками.
 
 
Тема 6. Внутрішній аудит кредитного ризику
 
1.   Основні етапи аудиторської перевірки.
2.   Побудова вибірки - принципи і методи.
3.   Оформлення забезпечення.
4.   Визначення "наглядової" величини кредитного ризику.
5.   Експертиза методик формування резерву під активні операції.
6.   Особливості здійснення кредитних операцій з пов'язаними особами банку.
7.   Обґрунтованість визначення груп пов'язаних контрагентів.
8.   Особливості здійснення кредитних операцій з "дозволеним" перевищенням нормативу Н7.
 
 
Тема 7. Внутрішній аудит казначейських операцій
 
1.   Стан організації роботи та нормативна забезпеченість Казначейства. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
2.   Оцінка міжбанківських операцій, порядку їх здійснення та ефективності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків: операції на ринку Forex, операції на грошовому ринку.
3.   Оцінка операцій з цінними паперами. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків: торговельні операції з акціями та вторинними цінними паперами; вкладення коштів в державні цінні папери.
4.   Оцінка операцій за кореспондентськими рахунками (Ностро, Лоро). Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
5.   Оцінка рівня управління ліквідністю. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
6.   Оцінка фінансової, статистичної та управлінської звітності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
7.   Оцінка рівня інформаційних систем та технологій, рівня програмного забезпечення. Оцінка ризиків банку.
8.   Оцінка системи внутрішнього контролю, ризиків та стану управління ризиками за операціями Казначейства.
 
 
Тема 8. Аудит кредитних операцій та кредитної діяльності банку  
 
1.   Загальні аспекти аудиту кредитних операцій
2.   Основні етапи аудиторської перевірки
3.   Побудова вибірки – принципи та методи
4.   Типологія процедур моніторингу кредитних операцій
5.   Аналіз типових кредитних договорів
6.   Експертиза методик оцінки фінансового стану позичальників. Об’єкти особливої уваги при перевірці формування резервів
7.   Особливості здійснення кредитних операцій з інсайдерами банку
8.   Перевірка обґрунтованості визначення груп пов’язаних контрагентів
9.   Особливості здійснення кредитних операцій з «дозволеним» перевищенням нормативу Н7
10.Обсяг перевірки бухгалтерського обліку кредитних операцій та статистичної звітності за ними
11.Спірні питання, що виникають на практиці, та можливі варіанти їх розв’язання
12.Аналіз останніх законодавчих змін щодо здійснення кредитних операцій
 
 
Тема 9. Технологія проведення аудиту систем бухгалтерського обліку
 
1.   Планування перевірки:
     · Початковий запит;
     · Оцінка аудиторських ризиків;
     · Оцінка систем внутрішнього контролю;
     · Вибір аудиторських процедур
2.   Аудиторські процедури:
     · Тести контролів (опис процесів, вибір контролів для перевірки, тестування контролів)
     · Проведення аудиту (AuditHandBook, збір інформації, Audit Documentation Database)
     · Процедури по суті (ваучінг, трейсинг, перерахунок, ін.)
3.   Застосування вибірки:
     · Вибір методу вибірки
     · Випадкова вибірка (Monte Carlo)
     · Інтервальна вибірка (MUS)
4.   Комп'ютерний аудит:
     · Ризики, властиві комп'ютерним системам
     · Засоби ІТ контролю
     · Journal Entries Test
5.   Аналіз результатів перевірки і написання звітів:
     · Оцінка виявлених відхилень
     · Форма звіту
6.   Координація роботи внутрішнього і зовнішнього аудитора:
     · Комунікації із зовнішнім аудитором
     · МСА 610 «Використання роботи внутрішнього аудитора»
     · Планування і проведення перевірки з урахуванням вимоги зовнішнього аудитора
 
 
Тема 10. Внутрішній аудит основних засобів та нематеріальних активів
 
1.   Вимоги до відображення в обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами.
2.   Порядок визнання та класифікація основних засобів.
3.   Порядок визнання та класифікація нематеріальних активів.
4.   Вимоги до обліку інвестиційної нерухомості.
5.   Вимоги до обліку необоротних активів, утримуваних для продажу.
6.   Амортизація необоротних активів банку.
7.   Порядок обліку поліпшення необоротних активів та витрат на їх утримання.
8.   Переоцінка необоротних активів.
9.   Зменшення корисності необоротних активів.
 
 
Тема 11. Внутрішній аудит депозитних операцій комерційного банку
 
1.   Аудит організації роботи по залученню коштів юридичних та фізичних осіб
2.   Аналіз обсягів операцій, кількості рахунків і структури депозитів у розрізі валют. Оцінка роботи по залученню ресурсів
3.   Аудит порядку укладання договорів по депозитних операціях. Перевірка порядку відкриття і закриття депозитних рахунків у національній та іноземній валютах
4.   Перевірка порядку здійснення операцій по депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб в національній та іноземній валюті, нарахування та сплати відсотків.
5.   Перевірка звітності по депозитним операціям щодо їх достовірності та порядку формування
6.   Організація роботи по нарахуванню та сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
7.   Порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб
8.   Порядок надання звітності до Фонду гарантування фізичних осіб
9.   Порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
10.Основні вимоги до оформлення довідки за результатами аудиту. Узагальнення встановлених порушень, надання висновків та рекомендацій за результатами перевірки
11.Огляд нормативних документів
 
 
Тема 12. Аудит операцій з платіжними картами
 
1. Аудит договору на відкриття поточного рахунку із   застосуванням платіжної картки.
2. Аудит процесу емісії платіжних карток, взаємодія структурних підрозділів, мінімізація ризиків шахрайства.
3. Аудит відповідності резидентності власників основної і додаткової карт, режиму рахунку
4. Аудит операцій по видачі готівкових коштів з карткових рахунків.
5. Аудит поповнення карткових рахунків, в т.ч. соціальних карт.
6. Аудит операцій з соціальними виплатами. Організація роботи і здійснення операцій з банкоматами і ПОС-терміналами.
7. Аудит фіксації повідомлень про втрату карти/ несанкціоновану операцію.
8. Аудит претензійної роботи за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем
9. Контроль за своєчасною передачею на рівень Головного офісу не виданих у встановлений термін клієнтам карт, дотримання вимог до зберігання ПК і ПІН-конвертів
10. Аудит врегулювання понадлімітних сум, виявлення сумнівних операцій з ПК службами ризик-менеджменту Банку
 
 
Тема 13. Внутрішній аудит валютних операцій
 
1.   Об’єкт аудиту валютних операцій. Основні етапи аудиторської перевірки. Оцінювані ризики
2.   Побудова вибірки – принципи та методи
3.   Аудит «нетипових» валютних операцій суб’єктів господарювання (розрахунки за лоро-рахунками в національній валюті, кредити від нерезидентів, розрахунки готівкою за експортом, договори комісії, повернення попередньої оплати, імпорт послуг, здійснення та повернення інвестицій, імпорт без ввезення, використання готівкової іноземної валюти з поточного рахунку
4.   Аудит «типових» валютних операцій суб’єктів господарювання (експортно-імпортних)
5.   Аудит власних валютних операцій Банку (у частині купівлі іноземної валюти, здійснення експортно-імпортних операцій)
6.   Особливості аудиту валютних операцій фізичних осіб
7.   Обсяг перевірки статистичної звітності банку за валютними операціями
8.   Спірні питання, що виникають на практиці, та можливі варіанти їх розв’язання
9.   Аналіз останніх законодавчих змін щодо здійснення валютних операцій
10. Здійснення банками контролю за валютними операціями клієнтів
 
 
Тема 14. Внутрішній аудит проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 
1.  Основні аспекти законодавчої та нормативної бази, що регулює питання поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку з урахуванням останніх змін.
2.  Аудит організації процесу в банку, закріплення повноважень структурних підрозділів з проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку.
3.  Аудит анкет клієнтів, встановлення кінцевого бенефіціарного власника Клієнта, виявлення ознак номінальності власника.
4.  Аудит операцій клієнтів, економічної діяльності клієнтів, доцільності проведення операцій.
5.  Наявність документального підтвердження джерел походження коштів клієнта, фінансових можливостей.
6.  Аудит виявлення контрагентів, зареєстрованих в ризикових країнах / ризикових банках, країні - агресора.
7.  Аудит встановлення кінцевих бенефіціарів власників контрагента, встановлення резидентності. Наявність документального підтвердження. Верифікація інформації, наданої Клієнтом. Вивчення репутації учасників операції.
8.  Аудит поглибленого аналізу капітальних операцій, отримання кредиту від нерезидента, операцій з цінними паперами.
9.  Аудит ризик-орієнтованого підходу за результатами поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів. Аудит відмов у проведенні операції.
 
 
Тема 15. Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю 
 
1.  Аудит процесу ідентифікації, верифікації клієнтів та вивчення їх фінансової діяльності
2.  Аудит фінансового моніторингу операцій клієнтів:
3.  Аудит щоквартального інформування керівництва банку про результати моніторингу ризиків клієнтів, виявлення публічних діячів
4.  Оцінка системи внутрішнього контролю, управління комплаєнс-ризиком і системи управління рисками процесу виконання Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
5.  Аудит процесу виконання рішень Уповноваженого органу відносно відстежування (моніторингу), зупинки, відновлення фінансових операцій за запитом Уповноваженого органу, надання Уповноваженому органу інформації про результати моніторингу
6.  Оцінка системи внутрішнього контролю, управління комплаєнс-риском і системи управління рисками процесу виконання Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
 
 
Тема 16. Внутрішній аудит та шахрайство
 
1.  Поняття та загальні ідеї щодо протидії та попередження шахрайства.
2.  Система захисту та кодекс поведінки для попередження шахрайства.
3.  Аудитори та аудитори з питань шахрайства: відповідальність та етапи роботи.
4.  Дії, компанії, особи та ситуації, які знаходяться у зоні ризику.
5.  Звітність внутрішніх аудиторів про випадки шахрайства.
6.  План реагування на шахрайство.
7.  Підбір та створення команди швидкого реагування на шахрайство.
8.  Детальний розгляд необхідних та рекомендованих кроків по запобіганню шахрайству.
9.  Класифікація та основні типи шахрайства.
10.Практичні завдання по розробці методів запобігання певним шахрайським схемам.
 
 
Тема 17. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
 
1.   Перевірка правильності визначення банком валового доходу та валових витрат.
2.   Нюанси віднесення до складу валового доходу (витрат) доходу (витрат) по деяким банківським операціям.
3.   Податок на прибуток.
4.   Поняття "камеральна перевірка" Декларації з податку на прибуток банку.
5.   Податок на додану вартість.
6.   Інші податки, збори, обов'язкові платежі.
7.   Операції з пов'язаними особами.
8.   Відповідальність за порушення вимог податкового законодавства.
9.   Оформлення аудиторської перевірки з питань оподаткування.
 
 
Тема 18. Внутрішній аудит касових операцій банку
 
1.   Ціль проведення аудиторської перевірки
2.   Планування аудиторської перевірки.
3.   Перевірка організації касової роботи та стану контролю за касовими операціями у філії банку, забезпечення збереження грошей та цінностей, запобігання випадками їх незаконного витрачання
4.   Оцінка стану забезпечення внутрішніми положеннями. Відповідність вимогам нормативних документів та чинному законодавству України
5.   Перевірка дотримання порядку роботи з готівкою та цінностями, забезпечення їх збереження.
6.   Порядок проведення касових операцій з готівковими коштами та іншими цінностями та відображення їх в бухгалтерському обліку.
7.   Порядок проведення неторговельних операцій з валютними цінностями.
8.   Перевірка організації та стану роботи підрозділів служби перевезення цінностей та здійснення інкасації торгової виручки.
9.   Перевірка технічного стану касового вузла, виду охорони та організації внутрішньо об'єктового режиму.
10. Ревізія готівки в національній та іноземній валюті та інших цінностей у грошовому сховищі та касах банку.
 
 
Тема 19. Аудит інформаційної безпеки в банках Україні
 
1.  Місце аудиту ІБ в системі внутрішнього аудиту банків Україна.
2.  Нормативні документи, що регламентують аудит ІБ в банках України.
3.  Міжнародні стандарти та їх застосування при аудиті ІБ: Група стандартів інформаційної безпеки ISO 27000. 
Стандарт безпеки міжнародних платіжних систем PCI DSS. Стандарт ефективності ІТ COBIT 4.1. Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту.
4.  Цикл аудиту ІБ. 
Планування аудиту. Технічний моніторинг. Документальний і організаційний аудит ІБ. Звітність. Послідуючий контроль.
5.  Планування аудиту:
Ризиковий підхід при плануванні аудиту ІБ. Побудова «всесвіту аудиту». Оперативне планування протягом року.
6.  Технічний моніторинг:
Можливості та засоби технічного моніторингу. Взаємодія з підрозділами ІБ при організації моніторингу.
7.  Методика проведення аудиту:
Розробка власної методики внутрішнього аудиту. Методи оцінки пріоритетності при виконанні вибіркових перевірок (експертний, ризиковий), їх взаємозв'язок. Вибір внутрішніх контролів та методи їх оцінки. Методики перевірок (співбесіди, тех.контролі) та їх взаємодія.
8.  Звіт про аудиторську перевірку ІБ:
Різні формати звітів (документ, порівняльна діаграма, таблиця, презентація). Розділи звітів про аудит ІБ (мета, зміст перевірок, результати, ефективність, рекомендації, вимоги до внутрішньої звітності).
9.  Синтетичний аналіз аудиторських звітів при формуванні річної звітності.
 
 
Тема 20. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
 
1. Види застави (побудова вибірки), логіка та якість даних систем.
2. Перевірка дотримання принципів та критеріїв прийнятності.
     · Принцип безперешкодного стягнення (підтверджуючі документи).
     · Принцип справедливої оцінки.
         - Періодичність оцінки та її виконавці.
        - Переоцінка.
         - Практичний підхід до перевірки адекватності оцінки (детально по видах застави).
         - Документальне оформлення.
     · Принцип збереження (види страхових ризиків та франшиза).
     · Принцип наявності.
3. Аутсорсинг процесів, пов’язаних з управлінням.
4. Забезпечення «Товари в обороті», «Біологічні активи» - з точки зору аудиту.
5. Першочерговість прав, алокація забезпечення, строковість.
6. Обмеження щодо прийняття забезпечення до розрахунку розміру кредитного ризику.
 
 
Тема 21. Аудит неперервної діяльності банку. Оцінка надійності, ефективності та цілісності систем та процесів управління інформацією
 
1. Організація безперервної діяльності банку. Підходи до визначення критичних бізнес-процесів банку. Business Impact Analysis.
2. Складання планів безперервної діяльності (BCP) та планів дій на випадок надзвичайних ситуацій (DRP).
3. Підтримка, тестування та оновлення планів безперервної діяльності. Нормативні вимоги. Резервна площадка. Резервні копії. Група реагування. Акти тестування.
4. Процеси управління інформацією. Стандарти та кращі практики: Cobit, ITIL.
5. Оцінка зрілості процесів управління інформацією за Cobit.
6. Оцінка ефективності ІТ-процесів в роботі банку.
7. Організація безперервної діяльності банку. Нормативні вимоги.
8. Підходи до визначення критичних бізнес-процесів банку. Business Impact Analysis.
9. Надзвичайні ситуації. Критерії настання. Правові наслідки.
10. Складання комплексу планів безперервної діяльності (BCP та DRP).
11. Підтримка, тестування та оновлення планів безперервної діяльності. Резервна площадка. Резервні копії. Група реагування. Акти тестування.
12. Належні та достатні аудиторські докази щодо процесів управління інформацією.
13. Аудит безперервної діяльності. Планування аудиту. Оцінка ризиків процесу. Складання програми аудиту.
14. Проведення аудиту. Аудиторські процедури. Джерела інформації. Достатність підтверджень. Формування робочої документації.
15. Підготовка аудиторського звіту. Аргументація при узгодженні звіту. Рейтингова оцінка результатів аудиту. Моніторинг рекомендацій.
 
 
Тема 22. Аудит міжбанківських операцій
 
1.   Cтан організації роботи та нормативна забезпеченість міжбанківських операцій. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
2.   Оцінка міжбанківських операцій, порядку їх здійснення та ефективності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків:
     · Фінансові операції
     · Торгові операції
     · Операції з цінними паперами
     · Гарантійні операції
     · Встановлення та обслуговування кореспондентських відносин з іншими банками
3.   Порядок встановлення та дотримання лімітів на окремі операції, банки-контрагенти. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
4.   Оцінка рівня управління миттєвою ліквідністю. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
5.   Правильність відображення міжбанківських операцій в бухгалтерському обліку. Порядок нарахування доходів та витрат. Позабалансові зобов’язання та вимоги Банку.
6.   Оцінка фінансової, статистичної та управлінської звітності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
7.   Оцінка рівня комп’ютерного та програмного забезпечення міжбанківських операцій. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
8.   Оцінка системи внутрішнього контролю та ризиків Банку за міжбанківськими операціями.
 
 
Тема 23. Аудит виконання бюджету
 
1. Планування бюджету - яким повинен бути правильний процес.
2. Визначення вибірки та бізнес-ліній/ліній витрат для перевірки.
3. Документи та процеси для перевірки.
4. Витрати, яким найбільш характерні зловживання та шахрайство:
    · Витрати на персонал;
    · Товари, роботи, послуги;
    · Представницькі витрати;
    · Витрати на аутсорсінг;
    · Впровадження проектів;
    · Інші витрати.
5. Перерозподіл бюджету – що приховує цей процес.
6. Мотиваційні схеми «винагорода за виконання плану» (планування цілей та контроль за їх виконанням).
7. Внутрішній контроль та управління (у т.ч. ризиками) – висновок по результатах перевірки.
 
 
Тема 24. Аудит регіональної мережі банку
 
1. Методологічні аспекти аудиту регіональної мережі банку.
2. Планування аудиту регіональної мережі на основі ризик- орієнтованого підходу.
3. Перевірка функціонування бізнес процесів на рівні регіональних підрозділів.
4. Перевірка ефективності контрольних процедур в процесах, що здійснюються на рівні регіональних (відокремлених) підрозділів: філій, відділень, інших точок продажу.
5. Оформлення результатів проведених аудиторських перевірок регіональної мережі та доведення їх до зацікавлених осіб: керівників структурних підрозділів - учасників процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту), правління та ради банку (аудиторського комітету в разі його створення).
 
 
Тема 25. Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банках
 
1. Загальні засади діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.
2. Планування роботи внутрішнього аудиту.
3. Організація проведення аудиторської перевірки та послідуючий контроль виконання рекомендацій за результатами перевірки.
4. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.
5. Взаємодія з регулятором та зовнішнім аудитором.
6. Вимоги Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.
7. Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту.
8. Зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту.
9. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.
 
 
Тема 26. Аудит управління кадровими ресурсами
 
1. Розуміння цілей діяльності кадрової служби (HR) банку. Загальна організація і основні функції:
    · Порівняння організації кадрових служб в українських банках
    · Тренди в сфері кадрових ресурсів і їх вплив на  діяльність банків
    · Роль кадрової служби у підтримці корпоративної етики
    · Показники ефективності кадрової служби.
 
2. Основні напрямки діяльності кадрової служби, ризики та контролі в них:
    · Планування потреби в персоналі
    · Підбір і найм співробітників
    · Оплата праці, преміювання, пільги
    · Оцінка діяльності персоналу
    · Адаптація, навчання і розвиток
    · Взаємини між співробітниками і роботодавцем
    · Охорона праці
    · Кадрове адміністрування
    · Організація комунікацій зі співробітниками.
 
3. Розробка та виконання ризик-орієнтованої робочої програми аудиту
    · Керівництва інституту внутрішніх аудиторів (IIA) щодо   окремих аспектів аудиту персоналу;
    · Оцінка кадрової стратегії банку;
    · Оцінка інформаційних систем, використовуваних в процесі   управління персоналом;
    · Аудит організації внутрішніх процесів HR;
    · Виявлення ризиків шахрайства в процесах управління   персоналом;
    · Перевірка дотримання вимог трудового законодавства та   інших законів і нормативних актів;
    · Перевірка складання звітів з праці.
 
 
Тема 27. Практичні аспекти формування робочих документів – від планування до звітування. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань.
 
1. Робочий документ, як інструмент оцінювання, аргументації щодо факту порушення (фіксація використаних процедур, тестів, отримана інформація, посилання, висновки). Методологія щодо формування робочих документів.
2. Формування робочих документів за процесами внутрішнього аудиту (порядок, етап, повнота).
  - За процесом планування.
  - За процесом аудиту, із врахуванням аудиторського звіту.
  - За іншими процесами (окремі аудиторські завдання, тощо).
3. Формат зберігання робочих документів та їх доступність.
4. Організація контролів за якісним формування робочих документів. Зони відповідальності щодо формування робочого документу (член команди, керівник перевірки, менеджера з аудиту, менеджер з якості аудиту).
5. Вплив на оцінку роботи аудитора, у т.ч. врахування сформованих робочих документів.
6. Формування робочих документів: які процеси та процедури мають бути задокументовані. Приклади документування та оформлення (на всіх етапах)
7. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань: джерела інформації, аналітичні процедури, оцінка суттєвості ризиків, складання аудиторської карти ризиків
8. Розрахунок суттєвості ризику для виконання аудиторських завдань: репрезентативність вибірки, обсяг вибірки, попереднє тестування контролів та діагностика остаточного ризику
9. Оцінка рівня ризиків, виявлених під час перевірок (обґрунтування судження).
 
 
Тема 28. Психологічний інструментарій в роботі аудитора
 
1. Роль психологічних інструментів в процесі роботи аудитора.
2. Принципи психології впливу і види психологічної дії.
3. Горизонтальні і вертикальні зв'язки у взаємодії.
4. Комунікація як системний процес: сигнали, зворотний зв'язок, управління.
5. Джерела збору і моделі класифікації інформації.
6. Поняття і способи прояву конгруентності і неконгруентності в комунікації
7. "Калібрування" станів по голосу і мові: поведінкові ознаки, фіксація і інтерпретація.
8. Види паравербальних ознак для визначення істинності або хибності даних, що надаються.
9. Види вербальних ознак для визначення істинності або хибності інформації, що надається.
10. Системна модель психологічної профілізації.
11. Діагностика "рангового потенціалу" в переговорах: встановлення зв’язків і психічної активності.
12. Практична типологія психологічних портретів.
13. Концепція "опори" в психологічній рівновазі людини.
14. Методи діагностики і дії на "опори".
15. Внутрішні і зовнішні опори: визначення співвідношення в психологічному гомеостазі.
16. Перевірка "опор" на міцність як інструмент верифікації достовірності інформації, що надається.
17. Рівень реактивності психіки та її зв’язок з поведінськими проявами.
18. Мовні стратегії: непрямі і директивні прийоми.
19. Вербальні інструменти управління контактом. Робота з контактним опором.
20. Мовна техніка роботи з опором, запереченнями і словесними атаками.
21. Інтерпретаційна техніка. Методики "м'якої конфронтації".
22. Як правильно ставити питання. Технологія "Питання чистої мови" як інструмент збору інформації.
22. Система уточнювальних питань "Мета-модель" як інструмент збору і верифікації інформації.
23. Основи конфліктології в роботі аудитора.
24. Профілактика і моделі управління конфліктними ситуаціями.
25. Амортизаційна техніка в конфліктних ситуаціях.
26. Практичний стрес-менеджмент в роботі аудитора.
 
 

Інструктори програми 

Волков Валерій Ігорович - Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків

Гавриш Віталій Вікторович - партнер Crowe Horwath AC Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 15 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк». Працювала в Банку Австрії в Управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант

Калінчук Людмила Анатоліївна - досвідчений керівник з більш як 20 річним стажем роботи в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків та Департаменті інспекційних перевірок Національного банку України. Впродовж більш ніж 10 років займалася методологічною роботою – розробкою методології проведення аудитів, оцінки ризику, обліку операцій, має досвід передання практичних навичок та умінь фахівцям з аудиту.

Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Автор безлічі програм бізнес-тренінгів та тренінгів особистісного зростання.

Конопльова Анастасія Євгенівна - CISA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», Президент Київського відділення ISACA, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з ризиків, управління інформаційними технологіями та СУІБ 14 років.

Корольов Максим Володимирович - начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»

Лебединець Тетяна Леонідівна - Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна Леонідівна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів.

Мех Анна Володимирівна - Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA.

Нєжданова Валерія Михайлівна - Головний фахівець управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк». Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»

Пікуз Оксана Іванівна - Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. Радник Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління

Ткаченко Володимир - Certified Information System Auditor (CISA), директор «Агентства Активного Аудиту».

Томенчук Ганна Іванівна - Керівник напрямку аудиту регіональної мережі Управління внутрішнього аудиту у системному комерційному банку. Має більше ніж 35-річний досвід роботи в банківській системі (державних і комерційних банках), в тому числі більше 25 років в сфері внутрішнього контролю і аудиту. Член ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»

Царенко Валерій Петрович - начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "Банк "Український капітал". Має 17 – річний досвід роботи в підрозділах внутрішнього аудиту в крупних системних банках, у тому числі 10 років на посадах начальника Служби внутрішнього аудиту в банках "ТАС Комерцбанк", "Сведбанк", "УніКредит Банк"

Шопська Тетяна Петрівна - директор департаменту внутрішнього аудиту ПуАТ «ОЩАДБАНК»

Яровий Володимир Вікторович - головний менеджер з аудиту Управління аудиту Центрального офісу та дочірніх компаній Служби внутрішнього аудиту АТ «Райффайзен Банк Аваль». Керівник аудиторських груп, здійснює оцінку потенційних ризиків, збитків та суми можливих штрафних санкцій з боку контролюючих органів за результатами аудитів

 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)

Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем. Учасники всього циклу отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за спеціальністю "Внутрішній аудит банку"

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар заходів

Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності

РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДИРЕКТОРІВ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ОБРАННЯ, ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
 
який відбудеться 17 січня 2019р.
 
Зміст семінару
1. Корпоративне управління: теорія та практика.
2. Особливий статус Наглядової Ради: виняткові повноваження і відповідальність.
3. Особливості освіти, організація роботи Наглядової Ради та її комітетів і оформлення результатів їх діяльності.
4. Незалежний директор Наглядової ради банку: механізм визначення і підтвердження незалежності.
5. Ефективність Наглядової ради. Роль та завдання незалежних директорів в системі загальної ефективності.
6. Роль корпоративного секретаря в роботі Наглядової ради. Induction session (введення в курс) для членів Наглядової Ради - підготовка та проведення.
 
Доповідачі:
Радник Голови Правління Професійної асоціації корпоративного управління, незалежний експерт з питань корпоративного управління.
Має 15-річний досвід у сфері корпоративного управління як в компаніях з державною долею, так і у великих приватних промислово-фінансових холдингах. Має досвід не лише організації роботи Наглядових рад компаній, що входять до холдингів, але і сам входив до складу Наглядових рад як промислових компаній, так і фінансових установ. Крім того, виконував обов'язки корпоративного секретаря в ПАТ "Кредитпромбанк" впродовж 3 років. Є членом ПАКУ з 2010 року. У 2013 році став переможцем конкурсу "Корпоративний секретар року", який був організований і проведений ПАКУ. Надалі був включений до складу журі для визначення лауреатів і переможця наступного конкурсу "Корпоративний секретар року". У 2015-2017 роках двічі обирався членом Правління ПАКУ.
 
Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, начальник відділу – корпоративного секретаря,  менеджера з корпоративного управління  в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. 
Радник  Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління.
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару о 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua 


CIMA/AICPA Cертифікат з МСФЗ

Більше 120 країн вимагають або дозволяють використання міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ведення бізнесу на міжнародному рівні є стандартною практикою, тому для бухгалтерів в сфері бізнесу та промисловості, незалежних зовнішніх аудиторів та інших фахівців в області фінансів все важливіше мати чітке розуміння цієї основної компетенції.

Сертифікат МСФЗ - це комплексна програма, розроблена для того, щоб забезпечити засвоєння основ МСФЗ та допомогти вам виділитися в якості професіонала, який володіє такою складною областю фінансів.

Програма охоплює:

 • Широкий огляд ключових визначень і концепцій МСФЗ
 • Основоположні принципи МСФЗ по ряду питань бухгалтерського обліку
 • Облік впливу останніх стандартів і поправок

 Навіщо?

Програма сертифікації по МСФЗ дасть вам навички в галузі міжнародного фінансового обліку та звітності, необхідні для ефективної конкуренції в сучасному глобальному бізнес-середовищі. Основа в МСФЗ відрізнить вас від інших бухгалтерських та фінансових фахівців і розширить ваші кар'єрні можливості в усьому світі.

Хто?

Фахівці з бухгалтерського обліку та фінансів, що працюють в приватних або державних багатонаціональних організаціях, материнська компанія або дочірні компанії яких взяли МСФЗ. Публічно практикуючі бухгалтери, що надають аудиторські або аудиторські послуги приватним або державним багатонаціональним організаціям, які взяли МСФЗ.

Як?

Навчання за наданими матеріалами та тестування: 23 модуля онлайн. При успішній здачі – Сертифікат та Цифрова відзнака, що розміщена на сайті АІСРА з Вашим прізвищем.

Інформація про продукт

 

 • Програма сертифікації МСФЗ
 • Член AICPA: $ 849,00
 • члени SPE: $ 1,069.00
 • Доступність: Онлайн доступ
 • Номер продукту: 167900

 

Докладно про курс

Здатність до ефективної конкуренції у сучасному глобальному бізнес-середовищі.

 Прогрес у напрямку досягнення глобальних стандартів бухгалтерського обліку більше не є метою Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ), бо вони вже стали реальністю, оскільки чимало найбільших світових ринків капіталу вже вимагають або дозволяють використання Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Більш ніж 125 держав вимагають від компаній, що котируються на біржі, застосування МСФЗ, у той час як багато інших юрисдикцій дозволяють використовувати МСФЗ за певних обставин.

 Чому МСФЗ мають відношення до вашої роботи?

Багато транснаціональних корпорацій розташовано по всій території України, і отже цілком легко може виявитися, що ви маєте справу з клієнтом, який підпадає під дію МСФЗ, як безпосередньо, так і через дочірню компанію, яка розташована за межами України.

Дедалі частіше ті угоди та операції, в яких ви берете участь, будуть укладатися та здійснюватися з контрагентами, що працюють відповідно до МСФЗ, — як постачальники, так і клієнти. Розуміння наслідків здійснення таких операцій та підготовки звітності по них за МСФЗ вимагатиме, щоб у вас були не просто поверхневі знання цих стандартів.

Оскільки Комітет та Рада МСФЗ продовжують розробляти програми зі встановлення стандартів, вам необхідно буде оцінювати пропозиції та знати ті розбіжності, які можуть вплинути на вашу фінансову звітність або аудиторські обов'язки у майбутньому.

Станом на 1 січня 2018 року ті, хто успішно завершить цю програму, отримають цифрову відзнаку, яка дасть можливість демонструвати ці нові навички у профілях у професійних соціальних мережах в Інтернеті. Більше про це можна дізнатися тут:  Цифрові відзнаки — питання і відповіді.

Цілі навчання:

 • Визнати основні концепції та принципи МСФЗ.
 • Визначити необхідний формат і зміст повного комплексу фінансових звітів, включаючи розкриття необхідних виносок; і визначити вимоги щодо подання та розкриття інформації у звіті про рух грошових коштів, зокрема належну класифікацію операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
 • Вказати та застосувати вимоги нових стандартів щодо визнання доходів (МСФЗ 15) та оренди (МСФЗ 16).
 • Визначити класифікацію, визнання, оцінку та розкриття інформації про загальні активи та зобов'язання фінансової звітності.
 • Визначити та здійснити облік збитків від знецінення стосовно нефінансового активу.
 • Пригадати необхідні аспекти розкриття інформації щодо пов'язаних сторін та подій після завершення звітного періоду.
 • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності.
 • Визнати обліковий підхід, що застосовується до виплат на основі акцій та виплат працівникам.
 • Пригадати вимоги бухгалтерського обліку при об'єднанні бізнесу, спільних заходах та інвестиціях в асоційовані компанії.
 • Визначити та розрахувати суми податків, які слід визнати у фінансовій звітності.
 • Пригадати вимоги до бухгалтерського обліку, які застосовуються до суб'єктів господарювання, які здійснюють або ведуть бухгалтерський облік в іноземній валюті.
 • Дати інформацію про те, як вимірювати справедливу вартість, коли це вимагається стандартами МСФЗ.

Модулі включають в себе:

 1. Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1)
 2. Концептуальні основи фінансової звітності та оцінки справедливої вартості (МСФЗ 13)
 3. Представлення фінансової звітності (МСБО 1) та подій після звітного періоду (МСБО 10)
 4. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки (МСБО 8)
 5. Запаси (МСБО 2)
 6. Основні засоби (МСБО 16) та витрати на позики (МСБО 23)
 7. Інвестиційна нерухомість (МСБО 40)
 8. Нематеріальні активи (МСБО 38)
 9. Знецінення (МСБО 36)
 10. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (МСФЗ 5)
 11. Державні гранти (МСБО 20)
 12. Оренда (МСФЗ 16)
 13. Фінансові інструменти (МСБО 32, МСФЗ 9, МСФЗ 7)
 14. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи (МСБО 37)
 15. Податки на прибуток (МСБО 12)
 16. Виплати працівникам (МСБО 19)
 17. Платіж на основі акцій (МСФЗ 2)
 18. Виручка за контрактами з клієнтами (МСФЗ 15)
 19. Звіти про рух грошових коштів (МСБО 7) та проміжну звітність (МСБО 34) (літо 2019 року)
 20. Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10) та окрема фінансова звітність (МСБО 27)
 21. Об'єднання бізнесу (МСФЗ 3)
 22. Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства (МСБО 28) та спільні угоди (МСФЗ 11)
 23. Вплив змін валютних курсів (МСБО 21)
 24. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (МСБО 24)
 25. Прибуток на акцію (МСБО 33) (літо 2019 року)

 Це комплексна інтегрована програма онлайн-курсів навчання

Кожен модуль програми містить огляд стандарту(ів) МСФЗ, включаючи сферу застосування, дату вступу в силу і основні теми визнання, оцінки, подання та розкриття інформації. У той же час основним завданням кожного курсу є застосування стандартів в різних проблемних ситуаціях.

Мультимедійні курси є інтерактивними, захоплюючими і заснованими на сценаріях, вони використовують аудіо-, відео- та інші інтерактивні вправи та тематичні дослідження, щоб допомогти вам ознайомитися з концепціями в кожній області МСФЗ. В їх розробці брали участь близько 50 світових експертів.

Якщо за деякими темами у вас виникнуть питання, які в неповному обсязі розглянуті в матеріалах курсу, ви можете скористатися  бібліотекою підкастів IFRS Connection, набором додаткових матеріалів, які містять практичні пропозиції і рекомендації експертів з МСФЗ, засновані на власному досвіді застосування МСФЗ

Після вивчення теоретичного матеріалу кожного модулю треба пройти перевірку засвоєння на проміжному тесті (в середньому 10 питань). Для переходу на наступний модуль необхідно надати не менш ніж 70% правильних відповідей.

Умови участі:

Чи потрібно мені бути CPA, щоб отримати сертифікат?

Ні. Модулі, що входять в програму сертифікації по МСФЗ, доступні для CPA, CA і інших фахівців в області бухгалтерського обліку, у яких немає жодного з цих повноважень або їх еквівалента.

Яким рівнем знань я повинен володіти до початку програми сертифікації?

При запуску програми не обов'язково мати докладні знання про літературу по МСФО, але ви повинні мати уявлення про принципи фінансової звітності та бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ.

Як я можу оплатити програму?

Оплатити програму ви можете безпосередньо на сайті після отримання лінку від Провайдера Навчання

Якщо ви хочете отримувати супровід викладача та інші додаткові сервіси, ви можете звернутись до офіційних провайдерів навчання.

Який період часу мені потрібно для завершення всієї програми?

У вас є дванадцять (12) місяців з дати покупки, щоб завершити всю програму.

Що відбувається після здачі іспиту?

Протягом 15 робочих днів ви отримаєте електронного листа від AICPA@credly.com з інструкціями та посиланням для запиту вашого значка.

Що таке цифровий значок і як його використовувати?

Ваш сертифікат буде виданий в електронному вигляді у вигляді цифрового значка. Інструкції по електронній пошті від AICPA@credly.com спрощують вхід на сайт AICPA Credly для отримання цифрового значка, який ви заробили. У вас є можливість використовувати свою адресу електронної пошти, інформацію Facebook або LinkedIn при створенні безкоштовної облікового запису Credly.com.

Ви можете згенерувати сертифікат на сайті AICPA Credl та роздрукувати його в наступному вигляді:

Як я можу поділитися своїм значком?

На вкладці «Зароблені» на сайті Credly ви можете поділитися значками в будь-якому місці мережі - особистому блозі, соціальної мережі, такий як LinkedIn, Facebook, Twitter або Mozilla Open Badges, або онлайн-резюме. Знайдіть значок «Поділитися» і вставте значок для різних параметрів. Ви також можете дати кому-небудь пряме посилання на сторінку вашого загальнодоступного профілю на сайті Credly, яка продемонструє, що ваш значок був перевірений, і дозволить їм побачити все значки, які ви тримаєте в Credly.

Як хтось дізнається, що мій цифровий значок є справжнім?

Ваш значок пов'язаний з вашим профілем на сайті AICPA Credly, який містить перевірену інформацію. Кожен сертифікат і профіль має унікальний URL-адресу, який може бути вбудований в ваш соціальний профіль або на ваш веб-сайт.

Що таке eIFRS, і яку цінність це додає до моєї покупці?

Ваш сертифікат МСФЗ включає в себе безкоштовну передплату на eIFRS (вартість 200 фунтів стерлінгів), он-лайновий набір ресурсів, підтримуваний Фондом МСФЗ, який містить всі оригінальні стандарти та поправки, додаткові матеріали для досліджень і навчання, а також розширені можливості електронного пошуку. Служба онлайн-передплати eIFRS також надає вам доступ до версій IFRS та IAS, які в даний час доступні голландською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, російською, словацькою та іспанською мовами, а також на багатьох інших мовах.

Після успішного завершення програми і отримання цифрового значка, чи існує період, протягом якого вона активна?

Так. Цифровий значок є свідченням успішного завершення необхідної навчальної програми в певний момент часу. З огляду на регулярний випуск нових стандартів бухгалтерського обліку Міжнародною радою зі стандартів бухгалтерського обліку (IASB), цей значок закінчується через 2 роки з дати видачі. Якщо ви пройдете курс поновлення AICPA по МСФО до закінчення терміну дії вашого значка або протягом 3 місяців з моменту його закінчення, ваш значок залишатиметься активним ще 2 роки.

Що відбувається, коли термін дії мого сертифікату закінчується?

Ваш неактивний цифровий значок буде як і раніше вказано в ваш профіль Credly із зазначенням дати закінчення терміну дії, тому, якщо ви захочете продовжити свій сертифікат, у вас буде на це один рік. Якщо термін дії цифрового значка закінчився протягом цілого року, він буде видалений з вашого профілю і зникне з вашого облікового запису.

З ким мені зв'язатися для отримання додаткової інформації?

 

 

Реєстрація
(+38044) 253-8489
Факс/автовідповідач (+38044) 253-0702

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

ОЧНА Програма підготовки до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР)

ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ - з  15 лютого по 30 травня 2020 року
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  5 червня 2020 року
 
 
 
 
ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
 
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОГРАМИ АССА (ДИПІФР РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ):
 • програма дає базові знання принципів, правил складання фінансової звітності та розкриття інформації  згідно з МСФЗ;
 • після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
 
У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
 
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 17 «Оренда»
МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»
МСФЗ 20 «Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність» 
МСФЗ 36 «Знецінення активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» **
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
 
Інші положення
«Основи підготовки фінансової звітності»
 
ВИМОГИ АССА ДО КАНДИДАТІВ НА ЗДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:
 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора;
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем;
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМИ ACCA DIPIFR
 
Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Morgan – ATC International Ltd.
За результатами іспиту Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 
Більшість екзаменаційних питань поєднують розрахункові і аналітичні елементи, максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 
Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR, кандидат повинен набрати мінімум 50 балів зі 100 можливих.
 
У КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ СЛУХАЧАМ ПРОГРАМИ АССА ВХОДИТЬ:
 • конспект лекцій-навчальний посібник;
 • задачник;
 • питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них;
 • контрольні тести і пробний іспит.
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  5 червня 2020 року.
 
Програма підготовки до іспиту являє собою 10 занять по 6 годин і 11-е бонусне заняття! 

Вся програма поділяється на чотири базові блоки. Після кожного блоку проводиться заняття, присвячене написанню «пробного іспиту» за матеріалами блоку та детальному аналізу відповідей, а також розв’язанню типових задач на закріплення вивчених тем. Це надасть змогу учасникам краще контролювати свій рівень засвоєння матеріалу протягом всього курсу. 

Бонусне заняття розроблено спеціально з урахуванням потреб слухачів із банківського сектору і являє собою поглиблений практикум по застосуванню методу ефективної ставки відсотка для обліку фінансових інструментів згідно МСФЗ та вимог НБУ.

 
ПРО АССА
 
Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила нову російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР).
 
ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш 188,000 членів та 480,000 студентів з 170 країн світу.
 
Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.
 
Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".
 
ФОРМА РЕЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ - вихідного дня. 
Мінімальна група – 9 осіб.
 
СТАРТ ПРОГРАМИ - 15 лютого 2020 року.
 
ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
 
ІНСТРУКТОР
 
Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.
Має практичний досвід роботи 13 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях.
З 2005 року веде тренінги:
- в області обліку згідно з МСФЗ;
- з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності;
- по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ.
Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Олени Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.
Працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
 
 
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
 
Вартість навчання складає 15900 грн. в т.ч. ПДВ 2650 грн.
 
Якщо ви приймаєте рішення про оплату самостійно, вартість складатиме 13250 грн.
 
За умови участі в презентації програми Ви отримуєте спеціальну ціну 12000 грн. в т.ч. ПДВ 2000 грн. 
 
Якщо ви приймаєте рішення про оплату самостійно під час презентації, вартість складатиме 10000 грн.
 
Ви можете скористатися додатковими знижками, про які дізнаєтесь під час презентації.
 

Очна презентація програми відбудеться 8 лютого 2020 р. 

 
 
Подати заявку на участьcenter@nctbpu.org.ua, (+38044) 253-04-57, 531-37-94
 
 
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ

ОНЛАЙН Програма підготовки до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР)

ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ - з  15 лютого по 30 травня 2020 року
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  5 червня 2020 року
 
 
 
 
ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
 
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОГРАМИ АССА (ДИПІФР РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ):
 • програма дає базові знання принципів, правил складання фінансової звітності та розкриття інформації  згідно з МСФЗ;
 • після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
 
У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
 
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 17 «Оренда»
МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»
МСФЗ 20 «Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність» 
МСФЗ 36 «Знецінення активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» **
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
 
Інші положення
«Основи підготовки фінансової звітності»
 
ВИМОГИ АССА ДО КАНДИДАТІВ НА ЗДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:
 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора;
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем;
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМИ ACCA DIPIFR
 
Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Morgan – ATC International Ltd.
За результатами іспиту Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 
Більшість екзаменаційних питань поєднують розрахункові і аналітичні елементи, максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 
Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR, кандидат повинен набрати мінімум 50 балів зі 100 можливих.
 
У КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ СЛУХАЧАМ ПРОГРАМИ АССА ВХОДИТЬ:
 • конспект лекцій-навчальний посібник;
 • задачник;
 • питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них;
 • контрольні тести і пробний іспит.
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  5 червня 2020 року.
 
Програма підготовки до іспиту являє собою 10 занять по 6 годин і 11-е бонусне заняття! 

Вся програма поділяється на чотири базові блоки. Після кожного блоку проводиться заняття, присвячене написанню «пробного іспиту» за матеріалами блоку та детальному аналізу відповідей, а також розв’язанню типових задач на закріплення вивчених тем. Це надасть змогу учасникам краще контролювати свій рівень засвоєння матеріалу протягом всього курсу. 

Бонусне заняття розроблено спеціально з урахуванням потреб слухачів із банківського сектору і являє собою поглиблений практикум по застосуванню методу ефективної ставки відсотка для обліку фінансових інструментів згідно МСФЗ та вимог НБУ.

 
ПРО АССА
 
Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила нову російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР).
 
ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш 188,000 членів та 480,000 студентів з 170 країн світу.
 
Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.
 
Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".
 
ФОРМА РЕЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ - вихідного дня. 
Мінімальна група – 9 осіб.
 
СТАРТ ПРОГРАМИ - 15 лютого 2020 року.
 
ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
 
ІНСТРУКТОР
 
Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.
Має практичний досвід роботи 13 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях.
З 2005 року веде тренінги:
- в області обліку згідно з МСФЗ;
- з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності;
- по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ.
Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Олени Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.
Працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
 
 
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
 
Вартість навчання складає 15900 грн. в т.ч. ПДВ 2650 грн.
 
Якщо ви приймаєте рішення про оплату самостійно, вартість складатиме 13250 грн.
 
За умови участі в презентації програми Ви отримуєте спеціальну ціну 12000 грн. в т.ч. ПДВ 2000 грн. 
 
Якщо ви приймаєте рішення про оплату самостійно під час презентації, вартість складатиме 10000 грн.
 
Ви можете скористатися додатковими знижками, про які дізнаєтесь під час презентації.
 

Очна презентація програми відбудеться 8 лютого 2020 р. 

 
 
Подати заявку на участьcenter@nctbpu.org.ua, (+38044) 253-04-57, 531-37-94
 
 
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ