OUR INSTRUCTORS

Александров Олексій Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
Алєксєєв Дмитро Вадимович
Country: .
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Бабич Анатолій Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації

 

Бакуменко Дмитро Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
 • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
Баранова Тетяна Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Вексель - правовi аспекти, економiчний ефект
 • Змiни в практицi застосування векселiв, оподаткування операцiй з векселями
 • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави
 • Нотаріус як державний реєстратор (спеціальний суб’єкт) під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, обєктом незавершеного будівництва
Бережна Світлана Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку в банку»
 • Кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
 • Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій в іноземній валюті в банках України
 • Деривативи як ефективні інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік в банках України
Береза Ігор Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банках"
Білий Андрій Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організаційні аспекти побудови ефективної системи обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів в сучасних умовах
Білоконь Юрій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
 • Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
Богатирьов Герман Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки
 • Автоматизація оброблення готівки
Болдирев Антон Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Деривативи. Використання деривативів в управлінні ринковими ризиками
Брухаль Христина Ігорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
Бузало Михайло Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
 • Кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання"
Буковинський Сергій Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
 • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портферльний підхід
 • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
 • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
 • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику
Буц Ірина
Country:
Position:
Report Topics:
 • Антикризове управління заставним портфелем. Експрес оцінка
Вавдійчик Олександр Андрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Залучення великих корпоративних клієнтів, організація їх якісного обслуговування і утримання. Правові особливості
 • Правові особливості співпраці банків з корпоративними клієнтами
 • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
 • Теоретичні засади та практичні аспекти застосування норм кримінального процесуального кодексу України з урахуванням специфіки банківської діяльності
 • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
 • Особливості кримінального провадження за кримінально -  процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
 • Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку"

 

Васюк Максим Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
Васюніна Інна Геннадіївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Обліково-операційні процедури у сфері діяльності банку на ринку платіжних карток
 • Кваліфікаційний курс 'Організація діяльності банку у сфері карткового бізнесу'
Вінокурова Валерія
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
 • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
Волков Валерій Ігорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит депозитних опреацій
 • Внутрішній аудит валютних операцій
 • Внутрішній аудит кредитних операцій
 • Внутрішній аудит банківських ризиків
 • Аудит фінансового моніторингу
Волошин Ігор Владиславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Система управління ризиками в комерційному банку
 • Комплексне управління ризиками комерційного банку
 • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних 
Гавриш Віталій Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку
 • Аудит банківської групи

 

Гагауз Віталій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Круглий стіл «Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації»
 • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
 • Менеджмент ризику забезпечення

 

Галяпа Лариса Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

 

Ганах Вадим В'ячеславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Казначейство та казначейські операції
Гафуров Роман
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека в комерційному банку
Гончарова Крістіна Георгіївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит достатності капіталу(ДипІФР)
 • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках
 • Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
 • Стрес – тестування операційних ризиків
 • Сучасний базовий алгоритм проходження перевірок фінансового моніторингу банком
Горінов Олександр Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Автоматизація процесу фінансового моніторингу в комерційному банку
 • Захист банківської таємниці в банківські установі
 • Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
 • Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
 • Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання у роботі банку
 • Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
Городницький Богдан Богданович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
Гороховських Роман Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. перевірки документів по документарним акредитивам
Гришачкіна Наталія Борисівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
Гришко Наталія Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Ефективні продажі банківських продуктів
Гумен Ігор Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Казначейство та казначейські операції
 • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
 • Технологія планування та бюджетування в банку
Гусак Микола Борисович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Новини законодавства, що стосуються діяльності банків та спорів за участю банків. Останні актуальні для банків судові прецеденти та роз’яснення судів. Висновки та рекомендації
Данiльченко Олеся
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека в комерційному банку
Дегтярьова Наталія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти реалізації норм положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)
 • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
 • Аудит корпоративного управління
Денисов Віталій Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Проведення аудиту процесів ІТ і ІТ безпеки у банківській сфері
Деніс Анатолій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
Дмитренко Тетяна Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні проблеми вексельного обігу. Фінансові ризики та шляхи їх зниження
Дмитров Сергій Олегович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Дмитрова Ольга Сергіївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження вимог FATCA в банках
 • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
 • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
 • Послідовоності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами
Долголенко Валерій Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
 • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками
Доленко Микола
Country:
Position:
Report Topics:
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Дунська Алла Яківна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
 • Особливості складання бухгалтерської звітності банківськими закладами
Жук Максим
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
Жуков Анатолiй Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Застосування нового законодавства в банківській практиці"
 • Кваліфікаційний курс "Банківське право"
 • Застава як засiб забезпечення виконання зобов'язань 
 • Застосування банкiвського законодавства про кредитування та практика розгляду спорiв
 • Примусове стягнення заборгованостi пiдприємств-кредитопозичальникiв
 • Практика розгляду спорiв по кредитним та розрахунковим операцiям
Журавльов Олег Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту

 

Заднепровська (Поліщук) Світлана Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
 • Квалiфiкацiйний курс "Внутрiшній аудит в банку"
 • Кваліфікаційний курс "Розрахунки з використанням платіжних карток"
 • Платіжні картки у банківській діяльності.Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
 • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках" 
Задорожний Олексій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р
Зіборова Наталія Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
 • Покупка та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банку"
 • Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
 • Бухгалтерський облік кредитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ
 • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
 • Процедура переходу банку на МСФЗ 9
 • МСФЗ 16 "Оренда"
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Золотухін Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
 • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
 • Ефективний пошук в Інтернет
Кiндрацька Любомира Максимiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Трансформацiя фiнансової звiтностi українських пiдприємств на МСБО
 • Облiк та оподаткування операцiй банкiв з основними фондами та нематерiальними активами
 • Квалiфiкацiйний курс "Бухгалтерський облік в банку"

 

Кiщенко Ганна Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Ефективність мережі продажів
 • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
 • Оцінка та контроль продуктивності праці співробітників мережі продажів
 • Ефективність та супроводження мережі продажів
 • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
 • Управління мережею банку в рамках оптимізації та  централізації
 • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
 • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
 • Система управління ефективністю мережі продажів
Казак Кирило
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства
Калініна Наталія Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система оцінки персоналу як інструмент мотивації
 • Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
Калінчук Людмила Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
Каменецький Станіслав Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс ‘З організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
 • Тренінг "Методи хард-колекшн в роботі з боржниками"
 • Тренінг "Ефективний продаж та спілкування з клієнтами"
 • Тренінг "Психологія та технологія роботи з боржниками"
 • Тренінг "Техніка ведення ділових переговорів"
 • Тренінг "Жорсткі переговори: переможець отримує все"
 • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
 • Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі
 • Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу
Кармазин Роман Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Законодавче забезпечення відкриття та обслуговування рахунків, включаючи рахунки із використанням спеціальних платіжних засобів: методологічні, юридичні та бухгалтерські аспекти у зв’язку із прийняттям НБУ Постанов 123, 389 (зміни до 492), 223
Карпов Леонід Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку. Операції з торгівлі цінними паперами та особливості справляння акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів
Кисіль Владислав Євгенович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичнi питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
 • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень
Клюшке Станіслав Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування в діяльності комерційних банків Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом"
Коваленко Олег Станіславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
 • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
 • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
 • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
Ковтанюк Юрій Славович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація роботи архівного підрозділу банк
Кожурова Антоніна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит валютних операцій в банках
 • Внутрішній аудит організації внутрішнього контролю в банку
 • Аудит корпоративного управління
 • Аудит достатності капіталу
 • Базельські рішення в частині внутрішнього аудиту
 • Стратегічна карта та ключові показники діяльності внутрішнього аудиту банку. Внутрішній аудит достатності капіталу банку
Колеснікова Ольга Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
 • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
 • Кваліфікаційний курс Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Коломієць Наталія Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
 • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України
Конопат Олександр Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках
Конопльова Анастасія Євгенівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
 • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
 • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT
Корнєв Дмитро Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Консолідована звітність згідно МСФЗ
Костюк Ніна Григорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Крисюк Богдан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Проведення самооцінки операційного ризику
Крук Олександр Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання практики фінансування будівництва об'єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, фінансові аспекти фінансування комерційної нерухомості
Кузь Олександр Родiонович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливостi вжиття банком заходiв по стягненю боргiв клiєнтiв
 • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави
Кузьмич Святослав Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
 • Кваліфікаційний курс "Фінансування міжнародної торгівлі"
Кулікова Тетяна Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості ведення валютного контролю в діячих реаліях
Курочка Михайло
Country:
Position:
Report Topics:
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Лазепка Валентин
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління лізинговим портфелем
 • Факторингові і лізингові операції банків України: проблеми та перспективи
Лебединець Тетяна Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит та шахрайство
 • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
 • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)
Левандовська Тетяна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
Лошманова Тамара Олегівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Лукасевич Богдан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
Люльченко Сергій Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит ІТ / ІБ в банковських установах
Макаревич Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс 'Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі'
 • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
Малишев Сергій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Органiзацiя роботи в комерцiйному банку з перевезення цiнностей та iнкасацiї"
Марущак Анатолій Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
 • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі
Матлінг Олег Олегович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Махаєва Олена Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання
Мельник Галина Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості формування резервів за кредитними операціями банків та бухгалтерського обліку знецінених кредитів в контексті застосування МСФЗ та останніх змін до нормативно-правових актів НБУ
Мех Ганна Володимирівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит управління кадровими ресурсами
 • Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
Мисюра Олег Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Михайленко Дмитро Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
 • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
Міняєв Антон Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
 • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
 • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
Міхайліді Павло Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення
Міцюра Олександр
Country:
Position:
Report Topics:
 • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
Мішин Микола Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ
Могильчук Тетяна Борисівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка прибутковості банківських продуктів
 • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
 • Оцінка прибутковості банківських продуктів. Методики алокацій витрат та шляхи їх впровадження в банках
 • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
 • Система трансфертного ціноутворення у банках
 • Побудова системи управлінського обліку, основні методи та принципи управління витратами в банку
Мороз Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
 • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
 • Процес створення продукту
 • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб
Московченко Наталія Павлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація роботи архівного підрозділу банк
Муравйов Олексій Валентинович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
Немолюк Костянтин
Country:
Position:
Report Topics:
 • Порядок інвестування шляхом здійснення угод на фондових біржах України
Немченко Олексій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека в комерційному банку
Нєжданова Валерія Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
 • Внутрiшнiй аудит виконання банком функцiй суб'єкта первинного фiнансового монiторингу
 • Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок
Озель Дмитро Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»

 

Омельчук Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека у банківській установі
 • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами
Омельчук Ярослав
Country:
Position:
Report Topics:
 • Начальник Служби комплаєнс  АТ «ТАСКОМБАНК». Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу та комплаєнс - більше 8 років, із них 7 років – на керівних посадах.
Онищенко Євген Євгенович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Орлов Микола Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
 • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
 • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів
Осика Ігор
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека в комерційному банку
Осінов Денис Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Побудова системи управління ліквідністю в банку
Павлік Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління ФМ ризиком банку / ФМ ризиком клієнта
 • Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР
Панченко Валентина Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Параскева Оксана
Country:
Position:
Report Topics:
 • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
Пасхальний Олексій Олексійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських уставновах в Україні
Пікуз Оксана Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту

 

Полонець Володимир
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
 • Блогінг у банківській діяльності
Пономарьов Володимир Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
 • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
Попов Ігор Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Теорія і практика претензійної роботи стосовно спірних транзакцій
 • Карткова безпека у банківській установі
Приходько Юрій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
Редченко Костянтин Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Методи калькулювання та аналізу витрат. Процесний підхід та калькулювання за видами діяльності (ABC)
Ричакiвська Вiра Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Квалiфiкацiйний курс "Бухгалтерський облік в банку"
Рогозний Сергій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері

 

Розмаїта Тетяна Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання валютного регулювання
Рудий Олексій Павлович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках
Саблін Андрій В'ячеславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні питання, повязані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленність, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
Савченко Олександр Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса
Савчук Володимир Павлович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
 • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
 • Експертиза проектів кредитування МСБ
Саяпін Олексій Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»
Свердліченко Ярослав
Country:
Position:
Report Topics:
 • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика
Сергієнко Наталя Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
Сидоряченко Олександр Борисович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними та лізинговими операціями
Сисоєв Валентин
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Сігал Наталія Вікторівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
Сіраков Олексій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
 • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обгрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
Скобін В’ячеслав Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
 • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку
Слободьян Леся Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу
Снігурська Людмила Петрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
Соловйов Руслан Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
 • Аудит інформаційної безпеки в банках Україні
Солошенко Катерина Василівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банку
Сорока Ольга
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
 • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти
Сорокін Михайло Едуардович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Авторська програма «Професійний аналіз підприємства - позичальника»
Спєсівцев Деніс Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Реформа системи технічної інвентаризації України та її наслідки
Співак Руслан Веніамінович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства
Стальський Всеволод Дмитрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
Строчков Валерій Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти.
Сухенко Олена Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
 • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
 • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
 • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (ДипІФР)
Таїрова Галина Леонідівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
 • Контролінг як складова системи управління банком
Твердий Олександр Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
 • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
 • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями
Твердомед Андрій Григорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Нові роз‘яснення та вічні проблеми в оподаткуванні прибутку. Окремі операції: прибуток та ПДВ
Терещенко Віталій Станіславович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Тимофеєв Анатолій Вадимович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Казначейство та казначейські операції
Тимченко Леонід
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса
Тиховська Наталія Миколаївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості здійснення факторингових операцій банками України
 • Цінні папери в діяльності банків. Проблеми та перспективи
Тищенко Богдан
Country:
Position:
Report Topics:
 • Карткова безпека у банківській установі
Тімченко Наталія Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"
Ткаліч Ігор Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"
Ткач Павло Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцiнка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про лiквiдну вартiсть та аналiз лiквiдностi заставленого майна та майнових прав
Ткаченко Володимир
Country:
Position:
Report Topics:
 • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Трофіменко Віра Прохорівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банках"
Уваров Костянтин Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс 'Управління ризиками в банку'
 • Кількісні методи оцінки ризиків
Умрихін Дмитро
Country:
Position:
Report Topics:
 • Робота НБУ зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця НБУ з банками України

 

Фаль Олексiй Михайлович
Country:
Position:
Report Topics:
Федоренко Наталія Олександрівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація
Федоровська Раїса Станіславівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Запобігання та протидія картковому шахрайству в банку
 • Карткова безпека в комерційному банку
Філіппов Олексій Валерійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
 • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Харченко Алла Борисiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Документарнi та гарантійні операцiї при фінансуванні міжнародних торгових угод
 • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі
Харченко Андрій Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Земельні відносини в 2013р.
Харченко Володимир Іванович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Діяльність банку на ринку платіжних карток
 • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення.
Харченко Поліна Сергіївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку»

 

Хейло Галина Михайлівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Методи прогнозування банкрутства банку
 • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
 • Кількісні методи оцінки ризиків
 • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
 • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
 • Управління ефективністю діяльності банку
Хмеленко Юрій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
 • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
 • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
 • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
Царенко Валерій Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит банку"
 • Організація роботи служби внутрішнього аудиту та практичні аспекти проведення внутрішніх аудиторських перевірок
Цвік Дмитро Петрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Розгляд практичних моментів використання всіх видів банківських гарантій та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
Чернявський Сергій Сергійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
Черняк Віталій Васильович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
 • Місце та функції служби комплаєнсу в банку. FATCA як нова функці служби комплаєнсу
Чечель Сергій Анатолійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
Чуба Віталій
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління продажами в банку через наставництво
Шевченко Марія
Country:
Position:
Report Topics:
 • Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
 • Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство.  Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
 • HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Шевчук Олег Федорович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу банку
Шепель Станіслав Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика
Шлапацька Ксенія Вікторівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організаційні форми системи управління операційними ризиками
Шматко Олексій Юрійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
 • Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
 • Податковий облік у банках
 • Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Шморгун Роман Миколайович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
 • Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень
Шовкалюк Володимир Валерійович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод
Шопська Тетяна Петрiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
 • Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"

 

Шульга Валентина Іванівна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Організація діловодного процесу в банках. Технологія роботи з вхідними, вихідними та внутрішніми документами, порядок роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію. Забезпечення збереженості документів банку. Робота архівного підрозділу. Особливості роботи з службовими електронними документами
Якушко Владислав Валентинович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Реформа системи технічної інвентаризації України та її наслідки
Ямборко Галина Анатоліївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аналіз фінансової звітності та оцінка платоспроможності позичальників
Янишевський Дмитро Олександрович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
Яровий Володимир Вікторович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю
Ященко Максим
Country:
Position:
Report Topics:
 • Загрози діяльності банку в кіберпосторі
Anja Lange
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу
Brasaitis Irmantas
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу
Burkhard Vosshenrich
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління філіальною мережею банку
Dariusz Pelc
Country:
Position:
Report Topics:
 • Банк як кредитор малих та середніх підприємств: аналіз бізнес-плану
Dr. Christian Schmaltz
Country:
Position:
Report Topics:
 • Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
 • Управління ризиком ліквідності
 • Стрес-тестування в банках та фінансових установах
Dr. Martin Allen
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
 • Реструктуризація проблемних кредитів
Dr. Martin Hellmich
Country:
Position:
Report Topics:
 • Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 • Управління активами та пасивами
 • Кредитний аналіз та оцінка інструментів кредитного ринку
George Leslie
Country:
Position:
Report Topics:
 • Розробка нових продуктів - малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг
 • Управління картковим бізнесом
 • Безпека ведення карткових операцій
Marek Fila
Country:
Position:
Report Topics:
 • Основні підходи до розподілу функцій між фронт, мідл та бек офісами
 • Управління продуктом в комерційному банку
Piotr Welenc
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління ризиками в діяльності служби внутрішнього аудиту. Аудит інформаційних систем
 • Аудит комп'ютерних систем банку згідно COBIT 4.1
 • Аудит фінансової звітності
 • Аудит казначейських опреацій
Richard Barr
Country:
Position:
Report Topics:
 • Mобільний та електронний банкінг
Roger Jean Claessens
Country:
Position:
Report Topics:
 • Управління філіями в банку
 • KYC / AML - політика «Знай свого клієнта» та протидія легалізації злочинних доходів
Tomasz Burczynski
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кредитний моніторинг
 • Практичні аспекти складання кредитних рейтингів та оцінки кредитопозичальників банку
 • Шахрайство та злочини в кредитній діяльності банку
Warren Wise
Country:
Position:
Report Topics:
 • Фінансування міжнародної торгівлі - Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
 • Управління активами та пасивами
 • Відмивання грошей, його вплив та ризики для фінансових установ
Waymond Anthony Grier
Country:
Position:
Report Topics:
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Поглиблений кредитний курс
 • Аналіз та прогнозування руху грошових коштів
 • Управлiння банкiвськими ризиками.
 • Аналiз фiнансової установи
 • Акредитиви та фінансування міжнародної торгівлі
 • Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
Євтушенко Людмила Iванiвна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Програма "Англійська для банкірів"
 • Інтенсивний курс "Англомовна банківська термінологія"
Єжов Анатолій Володимирович
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Іщенко Алла Сергiївна
Country:
Position:
Report Topics:
 • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»