Нова редакція Закону України «Про акціонерні товариства»: характеристика ключових змін та вплив закону на діяльність банків
 • Формат заходу: он-лайн
 • Час проведення: 11.00 до 14.00

Питання до обговорення:

 1. Характеристика ключових змін закону:
 • Проведення електронних загальних зборів акціонерів;
 • Структура корпоративного управління: Однорівнева vs Дворівнева;
 • Нові вимоги до посадових осіб (з урахуванням банківської специфіки);
 • Зміна статусу корпоративного секретаря (з урахуванням банківської специфіки).
 1. ТОВ vs ПрАТ: Чи залишилися переваги у ПрАТ над ТОВ після прийняття нового закону?
 2. Практичний вплив нового закону на діяльність банків:
 • Співвідношення вимог закону «Про банки і банківську діяльність» і нового закону «Про акціонерні товариства»;
 • Розбір практичних кейсів пов’язаних із ухваленням значних правочинів наглядовою радою банку;
 • Розбір та обговорення практичних кейсів, запропонованих учасниками.
 1. Відповіді на питання

Цільова група учасників:

 • Члени Наглядової ради;
 • Члени Правління;
 • Корпоративні секретарі;
 • Керівники юридичної функції;
 • Керівники комплаєнс функції.

Інструктор

Олександр Лисенко є визнаним експертом у галузі корпоративного управління та корпоративного права, який має більш ніж дев’ятирічний досвід консультування як приватних та державних компаній, у тому числі банків, так і органів державної влади з питань корпоративного управління та корпоративного права.

Олександр має глибоке концептуальне розуміння корпоративного управління та значний міжнародний досвід, включаючи співпрацю у ролі незалежного консультанта з корпоративного управління Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР/OECD). Крім того, він постійно залучається до міжнародних консультаційних проектів Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших міжнародних організацій.

З 2018 по 2019 рік Олександр працював у Національному банку України (НБУ), де до сфери його обов’язків належала розробка та впровадження методології НБУ з оцінки корпоративного управління у банках, зокрема в рамках SREP.

Також за час своє роботи в НБУ Олександр:

 • Брав участь в розробці та підготовці роз’яснень нормативно-правових актів, що регулюють питання корпоративного управління, зокрема:
  • Положення про ліцензування банків;
  • Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
  • Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України;
  • Положення про політику винагороди в банку.
 • Керував організацією Школи незалежних директорів НБУ — серії семінарів для членів наглядових рад та керівників банків, які були проведені у грудні 2018 та травні 2019 року.

Олександр бере активну участь у реформі корпоративного управління в Україні. У 2017 році він спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку працював над  змінами до законодавства, які фактично запустили реформу корпоративного управління для українських банків та акціонерних товариств.

Олександр є членом Комітету корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України, співавтором Кодексу корпоративного управління України, а також численних норм корпоративного законодавства спрямованих на вдосконалення корпоративного управління, зокрема і нещодавно прийнятої нової редакції Закону про акціонерні товариства.

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Вартість участі

Вартість участі одного учасника складає 14940 грн. в т.ч. ПДВ 2490 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua