Оцінка кредитних ризиків та розрахунку резервів під очікувані втрати по кредитному портфелю Згідно МСФЗ в умовах війни
 • Формат проведення: он-лайн
 • тривалість: два 00 – 17.00 

Мета практикуму:

Провести практикум з застосування МСФЗ до оцінки та обліку боргових фінансових інструментів. На реальних прикладах розглянути основні питання, пов'язані з оцінкою кредитних ризиків позичальників та обліку кредитів згідно МСФЗ. Зокрема, обговорити та прорахувати питання первісного визнання та оцінки кредитів, застосування методу ефективної процентної ставки, аналізу моделі «очікуваних збитків» та ознак збільшення (зменшення) кредитних ризиків та віднесення кредитів до різних портфелів, а також розрахунку резервів під кредитні ризики. Проаналізувати найбільш поширені приклади реструктуризації та модифікації кредитів в умовах сьогодення.

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтера, контролери, кредитні аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з оцінкою кредитних ризиків та обліком фінансових інструментів згідно з МСФЗ. Спеціалісти по впровадженню програмного забезпечення в банках.

 

Зміст практикуму:

 1. Управління кредитним ризиком згідно з МСФЗ.

1.1. Способи мінімізації кредитного ризику, вимоги НБУ і міжнародна практика.

1.2. Дії НБУ задля підтримки роботи банків, щодо кредитування під час війни.

 

 1. Інструменти та методики, що використовуються для обліку та оцінки боргових фінансових інструментів згідно з МСФЗ:

2.1. Часова вартість грошей, дисконтування.

2.2. Метод ефективної ставки відсотка, амортизація дисконту/премії.

2.3. Розрахунок ставки дисконтування. Види доходів і витрат, що включаються до розрахунку.

2.4. Приклади застосування дисконтування під час реструктуризації грошових потоків, надання кредитних канікул, тощо.

2.5. Дисконтування складних грошових потоків.

 1. Класифікація та оцінка фінансових інструментів згідно МСФЗ (IFRS 9).
  3.1. Основні види фінансових інструментів, що використовуються в емісійній, інвестиційній та кредитній діяльності банку. 

3.2. Категорії боргових  фінансових активів та зобов’язань  згідно МСФЗ, амортизована та справедлива вартість.  
3.3.  Тест на характеристики грошового потоку - SPPI тест.
3.4.  Тест на бізнес-модель, що використовується.

3.5. Особливості обліку фінансових активів та фінансових зобов’язань в залежності від класифікації.

3.6 Первісна оцінка та справедлива вартість, витрати на випуск, комісії, розрахунок премії/дисконту.

3.7. Методи визначення справедливої вартості.

 

 1. Подальша оцінка кредитів та інших боргових фінансових активів за амортизованою вартістю, оцінка кредитного ризику:

4.1. Аналіз основних підходів моделі очікуваних збитків до оцінки кредитних ризиків;

4.2. Розрахунок резервів під кредитні збитки за період 12 місяців;

4.3. Розрахунок резервів під кредитні збитки при збільшені кредитних ризиків після первісного визнання інструменту;

4.4. Шляхи визнання збитків від знецінення в звітності в залежності від типу боргового інструменту;

4.5. Резерви під кредитні ризики для створених чи придбаних кредитно-знецінених фінансових інструментів;

4.6. Процентні доходи після визнання знецінення;

4.7. Приклади обліку реструктуризації та модифікації кредиту, кредитні канікули;

4.8. Грошові потоки від реалізації застави;

4.9. Використання спрощеного підходу для оцінки знецінення фінансових активів;

4.10. Портфельний та індивідуальний підхід до оцінки боргових фінансових інструментів.

 

 1. Подальша оцінка боргових фінансових інструментів за справедливою вартістю.

5.1. Особливості розрахунку та обліку резервів під кредитні ризики для боргових фінансових інструментів, віднесених до категорії «за справедливою вартістю».

5.2. Критерії необхідні для зміни первісної класифікації фінансових інструментів та подальший вплив  такої рекласифікації на оцінку та облік.

 1. Моніторинг фінансового стану боржника в умовах сьогодення.
 • Обговорення ознак суттєвого підвищення кредитного ризику щодо боржника.
 • Пріоритетні методики аналізу фінансового стану боржника в умовах сьогодення в Україні.
 1. Обговорення МСФО (IFRS) 7 «Розкриття інформації та політика управління ризиками».
 2. Запитання та відповіді.

УВАГА! НАДСИЛАЙТЕ ПИТАННЯ, ЯКІ Є ДЛЯ ВАС НАЙБІЛЬШ НАГАЛЬНИМИ ТА АКТУАЛЬНИМИ І МИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗГЛЯНЕМО ЇХ ПІД ЧАС ПРАКТИКУМУ

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА НЦПБПУ

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Вартість участі одного учасника складає 8100 грн., в т.ч. ПДВ 1350 грн.

 

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua