Визначення та врахування зменшення корисності активів з метою оцінки у фінансовій звітності (спільно з Академією бізнесу EY)
  • Формат заходу: он-лайн
  • Час проведення: з 10.00 до 14.30

Спільно з Академія бізнесу EY

З огляду на наявність ознак можливого зменшення корисності активів компаніям, які готують фінансову звітність за міжнародними стандартами, доведеться проводити тест на знецінення активів відповідно до МСБО 36.

На практиці виникає безліч питань, відповіді на які вимагають детальнішого вивчення цього стандарту:

 - як обчислити суму очікуваного відшкодування в умовах значної невизначеності

- яку ставку дисконтування використовувати при розрахунках цінності використання

 - як ідентифікувати мінімальну групу активів, яка генерує грошові кошти

 - як виробити судження про незалежність таких грошових надходжень за наявності внутрішньогрупових продажів за трансфертними цінами

Запрошуємо Вас на тренінг з поглибленого вивчення МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», де ми розглянемо багато практичних розрахунків.

Ви дізнаєтеся:

  • як враховувати реальні чи номінальні грошові потоки, термінальну вартість, витрати на ремонт активів та збільшення їх продуктивності,
  • як використовувати модель визначення вартості капітальних активів (САМР),
  • як оцінити ризики методом «очікуваного грошового потоку» та традиційним методом.

На тренінгу на Вас чекають практичні приклади з практики EY, обговорення, дискусії, алгоритми, схеми, моделі розрахунків, обмін досвідом.

Цільова аудиторія:

Фінансові спеціалісти, що готують звітність за МСФЗ, фінансові контролери, бухгалтери, аудитори, оцінщики, які визначають вартість активів з метою відображення у фінансовій звітності.

Програма тренінгу:

Перед тренінгом:

Огляд базових принципів IAS 36 «Зменшення корисності активів» - презентація, практичне завдання.

Наповнення на тренінг

1. Сфера застосування IAS 36

Питання: Для яких активів визнається зменшення корисності?

2. Ідентифікація активів, корисність яких може зменшитися.

Питання: Коли слід проводити оцінку на знецінення? Чи діють винятки щодо необхідності проводити тест на зменшення корисності активів у період війни?

Практичні ситуації

 3. Ідентифікація одиниці, яка генерує грошові кошти (ОГК) і до якої належить актив.

Питання: Тестування на зменшення корисності проводити для кожного актива окремо чи можна оцінювати групу активів?

Практичні завдання: визначення одиниць, що генерують кошти.

4. Сума очікуваного відшкодування і балансова вартість одиниці, яка генерує грошові кошти.

Питання: Як визначити балансову вартість (ОГК) для тесту на зменшення корисності?

Практичне завдання: Вплив оборотного капіталу при тестуванні на зменшення корисності ОГК. Практичне завдання: розподіл корпоративних активів між ОГК.

 5. Сума очікуваного відшкодування.

Питання: Як визначити справедливу вартість за вирахуванням витрат на вибуття ? Які грошові потоки включати при розрахунку вартості при використанні? Як врахувати збільшення ризиків у період значної невизначеності?

Практичне завдання: Розрахунок вартості при використані.

Практичне завдання: Оцінка майбутніх грошових потоків.

 6. Ставка дисконтування.

Питання: За якою ставкою дисконтувати майбутні грошові потоки? Які джерела інформації використовувати?

Практичне завдання: Розрахунок середньозваженої вартості капіталу методом CAMP.

 7. Одиниці, які генерують грошові кошти, та гудвіл.

Питання: Як розподіляти гудвіл між ОГК? Коли здійснювати перевірку на зменшення корисності гудвілу?

Практичне завдання: Розподіл гудвілу на одиниці, що генерують грошові кошти.

 8. Визнання та сторнування збитку від зменшення корисності.

Питання: Чи треба визнавати збиток від знецінення ОГК, якщо пошкоджено окремий актив?

Практичне завдання: Сторнування збитку від зменшення корисності.

7 практичних завдань в Excel, 12 практичних ситуацій та ілюстрацій.

 

Після тренінгу

Матеріали тренінгу – презентація, розрахунковий файл з вирішеними завданнями.

Інструктор:

Любящева Олена  - Менеджер-консультант Академії бізнесу EY, член АССА, має багатий досвід з бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту, спеціалізується на тренінгах з МСФЗ та фінансів.

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Попередня реєстрація обов’язкова 

Вартість участі одного учасника складає 5400 грн., в т.ч. ПДВ 900 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05

e-mail:   center@nctbpu.org.ua