Онлайн-семінар 'Практикум з визнання та оцінки договорів оренди згідно IFRS 16 «Оренда» та гарантійних зобов'язань згідно з IAS 37 «Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи»'

Запрошуємо взяти участь у третьому модулі циклу «Практикум з МСФЗ для банківського сектора»

Тривалість онлайн-семінару: з 10:00 до 17:15

Мета семінару:

 • Провести практикум з застосування МСФЗ №16 «Оренда» до оцінки та обліку договорів оренди в світлі банківської діяльності
 • На реальних прикладах розглянути питання визнання та оцінки «нового» активу - «право користування орендованим активом»
 • Оцінити вплив застосування МСФЗ 16 на фінансові показники компанії, зокрема банківської установи
 • Розглянути практику використання IAS 37 в банківській діяльності
 • Обговорити облік та оцінку гарантійних зобов’язань та забезпечень
 • Оцінити вплив облікової політики, щодо IAS 37, на прибуток банку

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтери, контролери, кредитні аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана зі складанням та оцінкою фінансової звітності представленої згідно з МСФЗ. Спеціалісти по впровадженню програмного забезпечення в банках.

Зміст семінару:

 1. Які активи та зобов'язання з'являться у балансі банку під час запровадження МСФЗ 16 «Оренда». (Договору оренди, права користування та ін.)
 2. Єдина модель обліку для усіх договорів оренди, вартість грошей у часі, ставка дисконтування, що застосовна до розрахунків за договором оренди
 3. Винятки із загальних вимог стандарту № 16, яку оренду можна подавати у звітності «по-старому»
 4. Аналіз договору оренди:
  • Визначення терміну договору
  • Оренда та «неорендні» компоненти договору
  • Змінні орендні платежі
  • Ліквідаційна вартість
 5. Облік оренди у орендаря:
  • Початкове визнання та оцінка оренди. Новий актив балансу – право користування орендованим активом!
  • Подальша оцінка
  • Подання у фінансовій звітності
  • Розкриття інформації орендарем
 6. Облік оренди в орендодавця
  • Визнання та оцінка – фінансова оренда
  • Визнання та оцінка – операційна оренда
  • Подання у фінансовій звітності
 7. Відображення у фінансовій звітності суборенди та інвестиційної нерухомості
 8. Понятійний апарат IAS 37 - Резерв (оціночне зобов'язання), умовні зобов'язання, умовні активи
 9. Визнання та оцінка гарантійних зобов'язань у звітності банку
 10. Вибір облікової політики щодо резервів відповідно до IAS 37

Практикум побудований на основі аналізу сценаріїв, що описують різні практичні ситуації, з безліччю прикладів та вправ.

************************************************************

Наступні теми модулів циклу:

Тема 4. «Подання витрат з податку на прибуток у фінансовій звітності банку. Тимчасові та постійні різниці. Відстрочені податки. IAS 12», відбудеться в лютому 2022р.

Тема 5. «Консолідована звітність банку. Облік інвестицій у дочірні та асоційовані компанії згідно МСФЗ. IAS 24, IAS 27, IAS 28, IAS 31, IFRS 3, IFRS 10, IFRS 12», відбудеться в лютому 2022р.

************************************************************

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

 

Тривалість онлайн-семінару: 25 січня 2022р., з 10.00 до 17.15

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 5340 грн., в т.ч. ПДВ 890 грн.

Семінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua