Вебінар 'Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ. Огляд судової практики з питань дисконтування'