Програма інтенсивної підготовки до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами - АССА (ДипІФР)

Період проведення Програми: з 31 жовтня по 05 грудня 2021 року.

Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 07 грудня 2021 року.

УВАГА! Очна презентація програми відбудеться 21 жовтня 2021 року.

Програма ИНТЕНСИВНОЇ підготовки до складання іспиту розрахована на слухачів, які:

 • працюють з МСФЗ на практиці;
 • готувалися до складання іспиту самостійно;
 • або мали спробу скласти іспит АССА ДіпІФР.

Програма буде цікавою для бухгалтерів, кредитних аналітиків, аудиторів і всіх хто складає та аналізує фінансову звітність за МСФЗ.

Ця програма включає всі теми. Матеріал максимально структурований з метою полегшення запам’ятовування. Перевага надається розв’язанню практичних задач. Все це разом суттєво допоможе вам в успішному складанні іспиту!

Програма «Інтенсив» - це новий покращений формат проведення програми, розроблений з урахуванням багаторічного досвіду викладання та аналізу пропозицій від слухачів!

За допомогою програми «Інтенсив» ми зекономимо ваш час без втрачання якості викладання!

Довідкова інформація про іспит АССА ДіпІФР:

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності за МСФЗ, є актуальним  підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за складання та аналіз фінансової звітності  згідно МСФЗ.

Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності  - АССА (ДипІФР). Цей диплом визнається у всьому світі.

ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140500 членів та 404000 студентів з 170 країн світу.

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.

Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".

Практична цінність програми АССА (ДипІФР російською мовою):

 • Програма дає базові знання принципів і правил складання фінансової звітності, а також розкриття інформації згідно з МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Навчання має практичну спрямованість, всі нюанси МСФЗ розглядаються на прикладі реальних ситуацій;
 • Після закінчення даного курсу, слухачі з легкістю зможуть проводити трансформацію фінансової звітності з національних стандартів на міжнародні;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві

Формат проведення:

Програма передбачає два заняття на тиждень, які включають в себе теоретичні та практичні аспекти всіх МСФЗ, включених в програму: 6 занять по 6 годин по неділям - аудиторно, та 6 занять по 3 години по четвергам - онлайн.

У програму навчання включені такі міжнародні стандарти фінансової звітності

 • МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
 • МСФЗ 2 «Запаси»
 • МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
 • МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
 • МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
 • МСФЗ 16 «Основні засоби»
 • МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
 • МСФЗ 20 «Облік грантів і розкриття інформації про урядову допомогу»
 • МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • МСФЗ 23 «Витрати на позики»
 • МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
 • МСФЗ 27 «Окремі фінансові звіти»
 • МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
 • МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
 • МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
 • МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»
 • МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»
 • МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
 • МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
 • МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
 • МСФЗ 41 «Сільське господарство»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
 • МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
 • МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
 • МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
 • МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
 • МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 • МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
 • МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
 • МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
 • МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями"
 • МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
 • Інші положення
 • «Основи підготовки фінансової звітності»

У комплект для навчання, що надається слухачам програми АССА входить:

 1. Конспект лекцій - навчальний посібник
 2. Практичний посібник з завданнями
 3. Питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них
 4. Контрольні тести і пробний іспит

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 15 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 07 грудня 2021 року.

Вимоги АССА до кандидатів на здачу кваліфікаційного іспиту:

 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора,
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем,
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.

Екзаменаційний підхід до програми ACCA DipIFR.

Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит, за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).

Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові і аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.

Вартість навчання складає 17900 грн., без урахування ПДВ

За умови участі в презентації програми та оплаті за участь у Програмі під час презентації, то вартість складає 16000 грн., без урахування ПДВ

Форма реалізації програми:

 • аудиторно (6 занять по 6 годин - неділя),
 • та онлайн (6 занять по 3 години - четвер)

Старт програми31 жовтня 2021 року.

Запрошуємо вас на очну презентацію програми, яка відбудеться: 21 жовтня 2021р.

Попередня реєстрація обов’язкова 

Учасники Програми отримають Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації з напряму “Міжнародні стандарти фінансової звітності”

Місце проведення: Аудиторні заняття відбудуться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ), початок реєстрації – 9.30, початок занять о 10.00.

Онлайн заняття проводяться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua