Семінар-практикум 'Особливості кредитного аналізу та оцінки кредитоспросможності клієнтів корпоративного сегменту'

Практикум по «читанню» і поглибленому аналізу фінансової звітності призначений для кредитних, фінансових аналітиків та інших співробітників банку, пов'язаних з оцінкою платоспроможності потенційних позичальників банку.

Всі аспекти аналізу розглядаються на прикладах звітності реальних підприємств з різних галузей.

По закінченню тренінгу учасники зможуть:

 • оцінювати якість та сумлінність складання фінансової звітності;
 • ефективно діагностувати фінансовий стан позичальника, використовуючи його фінансову звітність;
 • оцінювати перспективи розвитку компанії та прогнозувати грошові потоки;
 • впевнено застосовувати найбільш інформативні фінансові коефіцієнти для оцінки ризиків і переваг позичальників різних типів, розмірів, галузевої приналежності і т.ін.

Зміст практикуму:

 1. Управління кредитним ризиком
  • Способи мінімізації кредитного ризику, вимоги НБУ і міжнародна практика
  • Внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на платоспроможність потенційного клієнта банку
  • Основні джерела інформації, що використовується кредитним аналітиком
  • Традиційний кредитний аналіз - аналіз фінансової, ринкової, бізнес позиції позичальника (6С,4Р,SENSOR,CAMEL)
  • Оптимальний баланс фінансової та нефінансової інформації для адекватної оцінки платоспроможності
  • Основні помилки та упущення, що зустрічаються в практиці кредитного аналізу
 2. «Читання» фінансової звітності позичальника банку
  • Особливості фінансової звітності, складеної за національними стандартами П(С)БО і Міжнародним стандартам МСФЗ
  • Баланс - «галузевий портрет» компанії, оцінка якості та ефективності управління активами і зобов'язаннями
  • Звіт про прибутки і збитки, відображення специфіки діяльності в структурі доходів і витрат, види прибутку та їх значення для аналізу
  • Звіт про рух грошових коштів - повна картина розподілу грошових потоків за видами діяльності, стадія розвитку компанії
  • Звіт про зміни у власному капіталі, якість власного капіталу, внутрішні резерви по покриттю ризиків компанії; взаємозв'язок і взаємне доповнення всіх форм звітності (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів і Звіт про Зміни в Капіталі)
  • «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів
  • Особливості складання та інтерпретації фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств, сільгоспвиробників, підприємств, що надають послуги, експортерів та ін.
 3. Аналіз грошових потоків та грошових надходжень позичальника:
  • Первинні і вторинні джерела погашення кредиту, ризики
  • Складання Звіту про рух грошових коштів підприємства Cash Flow прямим і непрямим методом
  • Аналіз Cash Flow в залежності від специфіки діяльності
  • Коефіцієнтний аналіз і оцінка грошових потоків і грошових надходжень, коефіцієнти покриття
  • Побудова прогнозу грошових потоків позичальника
  • Аналіз чутливості грошових потоків позичальника і оцінка «запасу міцності» компанії
 4. Аналіз структурних ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
  • Структурний ризик - структурування угоди
  • Структурний ризик - залежність від виду позичальника
  • Аналіз групи позичальників, економічна і юридична залежність компаній
  • Чи завжди є необхідність консолідації звітності учасників групи
  • Практичні приклади по консолідації фінансової звітності групи
 5. Особливості аналізу фінансової звітності підприємств різних галузей (всі інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах)
  • Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу та звіту про прибутки і збитки, галузеві особливості
  • Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства
  • Склад і співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності потенційного позичальника, норма прибутку
  • Операційний важіль - ризик, пов'язаний з часткою постійних витрат в структурі витрат потенційного позичальника
  • Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника; рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність; оборотність, як ключовий галузевої показник)
  • Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності)
  • Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника
  • Потреба у фінансуванні для підтримки зростання компанії, гранично допустимий темп зростання компанії для збереження фінансової стійкості позичальника
  • Оцінка того, як компанія обґрунтовує потребу в кредиті і розрахунок мінімального обсягу фінансування необхідного для реалізації цілей потенційного позичальника
  • Оптимальна боргове навантаження на компанію
 6. Підсумковий кейс

Застосування різних інструментів кредитного аналізу, розглянутих на тренінгу до конкретного підприємства. Формування висновків щодо виявлених ризиків і переваг, пов'язаних з потенційним позичальником (SWOT аналіз). Обговорення найбільш ефективного списку обов'язкових умов кредитного договору (covenants) для різних типів позичальників.

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Попередня реєстрація обов’язкова

Тривалість семінару: 20 - 21 вересня з 10:00 до 17:00

Місце проведення: Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). Початок реєстрації – 9.30. Початок семінару о 10.00.

Вартість участі одного учасника складає 6930 грн. у т.ч. ПДВ 1155 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua