Вебінар ‘Порядок організації та проведення валютно-обмінних операцій для небанківських фінансових установ (крім питань, що стосуються фінансового моніторингу)’

Тривалість вебінару з 10.00 до 13.00

План вебінару:

 1. Законодавство України та нормативно-правові акти НБУ, які регулюють питання здійснення небанківськими фінансовими установами (НФУ) торгівлі валютними цінностями в готівковій формі 
 1. Порядок організації та проведення валютно-обмінних операцій
  • Порядок організації роботи та вимоги щодо здійснення валютно-обмінних операцій, встановлення лімітів, основні вимоги щодо забезпечення схоронності валютних цінностей
  • Перелік документів та іншої інформації, які зберігаються у структурному підрозділі ФУ та розміщуються в доступному для огляду клієнтами місці
  • Порядок установлення/зміни курсів купівлі та продажу готівкових іноземних валют за гривні та тарифів
  • Основні вимоги до оформлення та видачі/надання документів, якими оформлюються валютно-обмінні операції
  • Порядок здійснення касиром купівлі/продажу іноземної валюти, перевірка ознак платіжності та справжності банкнот
  • Порядок здійснення касиром обміну іноземної валюти
  • Процес анулювання (сторно) валютно-обмінної операції
  • Порядок передачі валютних цінностей, матеріальних цінностей між касирами
  • Особливості здійснення касирами окремих дій під час здійснення валютно - обмінних операцій
  • Порядок врегулювання спорів з клієнтами 
 1. Порядок підкріплення/вивезення готівковими(х) коштами(ів) структурних підрозділів 
 1. Документальне оформлення, облік та звітність (крім фінансової звітності) про валютно-обмінні операції
  • Формування розрахункових документів (фіскальних чеків), службових документів (нефіскальних чеків), Реєстрів, Звітної довідки, інших касових документів, первинних та підтверджуючих документів
  • Бухгалтерська модель обліку валютно-обмінних операцій, курсових різниць, підкріплення/інкасації, інших операцій з готівковою іноземною валютою
  • Звітність, що формується РРО, контрольно-звітна інформація, що подається до ДПС, статистична, що подається до НБУ 
 1. Звіряння, формування та зберігання документів дня структурних підрозділів
  • Звіряння даних первинних документів
  • Порядок формування документів дня, зберігання в поточному архіві, передавання до архіву, строки зберігання
  • Використання та ведення Журналу РРО 
 1. Порядок взаємодії та розподілення обов’язків між структурними підрозділами з організації та здійснення валютно-обмінних операцій
  • Функції та відповідальність структурних підрозділів, учасників процесу 
 1. Організація системи внутрішнього контролю (СВА) за проведенням валютно-обмінних операцій
  • Мета та принципи, основі вимоги до ефективної організації СВА
  • Попередній, поточний та подальший контролі
  • Роль Служби внутрішнього аудиту (СВА) 
 1. Інші операції з готівковою іноземною валютою
  • Обмін банкнот іноземної валюти одних номіналів на банкноти іноземної валюти інших номіналів
  • Здійснення операцій з приймання на інкасо банкнот іноземних держав 

Інструктор:

Краснік Людмила Василівна – Начальник Служби внутрішнього аудиту ТОВ "ФК" МАНІ РЕПАБЛІК", має 26-річний досвід роботи в фінансових установах, акціонерних товариствах, державних та комерційних банках за напрямками внутрішнього аудиту та контролю, організації інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей, методологічного забезпечення банківських процесів, здійснення бухгалтерського обліку та організації діяльності валютного відділу.

 

Тривалість вебінару: з 10:00 до 13:00.

Попередня реєстрація обов’язкова

Вебінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Вартість участі одного учасника складає 3420 грн., в т.ч. ПДВ 570 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua