Практичний семінар ‘І. «Читання» фінансової звітності позичальника банку, горизонтальний та вертикальний аналіз звітності’

Тривалість семінару з 10.00 до 16.00

ПРАКТИКУМ з «читання» та поглибленого аналізу фінансової звітності призначений для кредитних, фінансових аналітиків та інших співробітників банку, пов'язаних з оцінкою платоспроможності потенційних позичальників банку. Всі аспекти аналізу розглядаються на прикладах звітності реальних підприємств з різних галузей.

По закінченню практикуму учасники зможуть:

 • оцінювати якість та сумлінність складання фінансової звітності;
 • ефективно діагностувати фінансовий стан позичальника, використовуючи його фінансову звітність;
 • оцінювати перспективи розвитку компанії та прогнозувати грошові потоки;
 • впевнено застосовувати найбільш інформативні фінансові коефіцієнти для оцінки ризиків і переваг позичальників різних типів, розмірів, галузевої приналежності та ін.

Увага! Під час кожного семінару учасники отримують домашнє завдання, яке перевіряється інструктором і обговорюється з учасниками на додатковому онлайн занятті

Зміст семінару:

 1. Шляхи мінімізації кредитного ризику, вимоги НБУ та міжнародна практика
 2. Особливості фінансової звітності, складеної за національними стандартами П(С)БО і міжнародним стандартам МСФЗ
 3. Баланс - «галузевої портрет» компанії, оцінка якості та ефективності управління активами і зобов'язаннями
 4. Звіт про прибутки та збитки, відображення специфіки діяльності в структурі доходів і витрат, види прибутку та їх значення для аналізу
 5. Звіт про рух грошових коштів - повна картина розподілу грошових потоків за видами діяльності, стадія розвитку компанії
 6. Звіт про зміни у власному капіталі, якість власного капіталу, внутрішні резерви з покриття ризиків компанії
 7. Взаємозв'язок і взаємне доповнення всіх форм звітності (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів і Звіт про зміни в капіталі)
 8. «Підводні камені» та обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів
 9. Особливості складання та інтерпретації фінансової звітності
 10. Кейс: Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств, сільгоспвиробників, підприємств, що надають послуги, експортерів та ін.
 11. Відповіді на запитання
 12. Домашнє завдання з подальшою перевіркою! (коментарі та обговорення виконаних завдань відбудеться 21 травня, 1 година)

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

******************************************

Наступні модулі циклу практичних семінарів «АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА»:

******************************************

Тривалість семінару: з 10:00 до 16:00.

Місце проведення: Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації – 9.30. Початок занять о 10.00.

Додаткові завдання проводяться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 5340 грн, в т.ч. ПДВ 890 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua