Практикум з реструктуризації кредитів згідно МСФЗ
  • Час проведення – 10.00 – 17.15
  • Формат проведення – онлайн

Мета семінару:

Провести практикум з застосування IFRS 9  до різноманітних ситуацій, пов’язаних з  реструктуризацією кредитів.  На реальних прикладах розглянути основні питання первісної оцінки та обліку кредитів та подальшої модифікації або припинення визнання цих фінансових інструментів. Оцінити можливий вплив реструктуризації кредитів на прибуток банку. Проаналізувати найбільш поширені приклади реструктуризації та модифікації кредитів в умовах сьогодення.

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтера, контролери, кредитні аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з оцінкою кредитних ризиків та обліком фінансових інструментів згідно з МСФЗ. Спеціалісти по впровадженню програмного забезпечення в банках.

Зміст семінару:

  1. Нормативне регулювання реструктуризації кредитів.

 

  1. Використання концепції часової вартості грошей та методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку боргових фінансових інструментів згідно з IFRS 9.

2.1. Дисконтування, амортизована вартість боргового фінансового інструменту. (КЕЙС)

2.2. Первісне визнання боргових Фінансових інструментів за справедливою вартістю, розрахунок ефективної ставки відсотка. (КЕЙС)

2.3. Подальша оцінка кредитів, амортизація премії / дисконту. (КЕЙС).

2.4. IFRS 9 про оцінку кредитних ризиків, в залежності від класифікації фінансового активу та оцінки платоспроможності боржника. (КЕЙС)

  1. Реструктуризація кредитів згідно з МСФЗ.

3.1. Модифікація фінансових активів та фінансових зобов’язань згідно з IFRS9.

3.2. Реструктуризація - модифікація чи припинення визнання фінансового інструменту? (КЕЙС)

3.3. Застосування IFRS 9 до найбільш поширених схем реструктуризації кредитів:

  • Зміна строків та розмірів кредитних платежів (КЕЙС);
  • Надання кредитних канікул (КЕЙС);
  • Списання частини боргу (КЕЙС);
  • Зміна відсоткової ставки (КЕЙС);
  • Інші приклади.

3.4. Вплив процесу реструктуризації на оцінку кредитних ризиків, пов’язаних з боржником (суттєве збільшення кредитного ризику або знецінення Фінансового активу).

 4. Запитання та відповіді.

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

 

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Вартість участі одного учасника складає 6300 грн., в т.ч. ПДВ 1050 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23,   (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua