Онлайн-практикум 'Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності підприємств сільськогосподарської, торгової та промислової (переробної) галузі'

Тривалість семінару: 17 - 18 листопада, з 10:00 до 17:15

Формат проведення: он-лайн

Мета практикуму:

 • обговорити систему управління кредитними ризиками у світлі вимог НБУ та міжнародної практики;
 • проаналізувати тенденції у світі та в Україні, щодо найбільш привабливих і найбільш ризикованих для кредитування галузей та напрямків діяльності потенційних боржників;
 • розглянути теоретичні та практичні аспекти аналізу платоспроможності сільгоспвиробників різного розміру та видів діяльності;
 • виявити ризики і переваги, пов'язані з кредитуванням підприємств, що займаються найбільш перспективними напрямками сільськогосподарської діяльності;
 • на практичних прикладах продемонструвати особливості аналізу фінансової звітності сільськогосподарських, торгових, переробних та інших «привабливих» підприємств;
 • розрахувати та оцінити ключові фінансові коефіцієнти для оцінки короткострокової та довгострокової платоспроможності боржників різних галузей.

Зміст практикуму:

 1. Система управління кредитним ризиком: індивідуальний та портфельний підходи.
  • Кредитна політика банку. Процес прийняття кредитного рішення.
  • Формування резервів під очікувані кредитні збитки, згідно вимог МСФЗ.
 2. Побудова надійної системи кредитного аналізу.
  • Традиційний кредитний аналіз - аналіз фінансової, та не фінансової інформації та мети залучення коштів. (6С, 4Р, SENSOR, CAMEL…).
  • Кредитні рейтинги, скоринг, скрінінг.
 3. Внутрішні та зовнішні джерела інформації, придатні для використовування кредитним аналітиком; джерела, специфічні для оцінки сільгоспвиробників.
 4. Найбільш привабливі галузі кредитування та не фінансова інформація, важлива оцінки кредитних ризиків.
  • Обговорення тенденції у світі та в Україні, щодо найбільш привабливих і найбільш ризикованих для кредитування галузей та напрямків діяльності потенційних боржників.
  • Структура сільськогосподарської галузі України по Регіонах.
  • Оцінка стану, показників привабливості і факторів ризику, пов'язаних з основними напрямами рослинництва (зернові, технічні культури та інші) і тваринництва.
  • Особливості ведення діяльності сільськогосподарських підприємств в залежності від організаційно правової форми та розміру земельного банку.
  • Вплив державного регулювання галузі на ефективність діяльності сільгоспвиробників. Короткострокові і довгострокові перспективи ринку землі в Україні.
  • Можливості по диверсифікації кредитного портфеля.
  • Менеджмент і власники, контроль над підприємством. Стратегія компанії.
  • Організаційна структура і перерозподіл грошових потоків. Сезонність.
  • Забезпеченість поточної операційної діяльності.
  • Характеристика продукції, її конкурентна позиція.
  • Ефективність використання оборотних активів, організація зберігання, логістика.
  • Кредитна історія. Фінансова та інвестиційна політика.
  • Наявність позабалансових зобов'язань.
  • Достатність забезпечення угоди.
  • Міжнародний підхід до оцінки ризиків.
  • Кейс.
 1. Мета залучення кредиту, оцінка ризиків.
  • Оновлення основних засобів.
  • Фінансування оборотного капіталу підприємства.
  • Інвестиційний проект.
  • Інші.
  • Розрахунок потреби у фінансуванні.
  • Кейс.
 1. Особливості аналізу пов’язаних компаній та групи компаній. Оцінка структурних ризиків.
  • Структурний ризик - структурування угоди.
  • Структурний ризик - залежність від виду позичальника.
  • Аналіз групи позичальників.
  • Чи завжди є необхідність консолідації звітності учасників групи?
  • Практичні приклади по консолідації фінансової звітності групи.
 2. Особливості обліку і фінансової звітності сільськогосподарських, торгових та промислових (переробних) підприємств та інших напрямків діяльності:
  • Форми фінансової звітності, які є обов'язковими для підприємств в залежності від галузі розміру та організаційно-правової структури.
  • Взаємозв'язок та взаємне доповнення всіх форм звітності (Баланс, Звіт про Прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів та Звіт про Зміни в Капіталі).
  • Оцінка «специфічних» для сільського господарства форм та статей фінансової звітності.
  • «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів (кейс).
  • Управлінська звітність підприємств.
 3. Аналіз грошових потоків та грошових надходжень позичальника:
  • Первинні та вторинні джерела погашення кредитної позики, ризики.
  • Складання та аналіз Звіту про рух грошових коштів підприємства Cash Flow (кейс).
  • Оцінка грошових потоків та грошових надходжень, коефіцієнти покриття.
  • Прогноз грошових надходжень позичальника.
 4. Особливості аналізу фінансової звітності підприємств сільськогосподарської, торгової та промислової (переробної) галузі та інших напрямків діяльності (всі інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах).
  • Оцінка структури та якості активів і пасивів, галузеві особливості балансу.
  • Склад та співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності.
  • Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від специфіки діяльності підприємства; рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність; оборотність, як ключовий галузевий показник).
  • Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності).
  • Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника. «Якість» власного капіталу позичальника.
  • Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства.
  • Операційний важіль - ризик, пов'язаний зі структурою витрат потенційного позичальника.
  • «Спрощений» підхід до аналізу компаній - малих сільгоспвиробників.
 5. Підсумковий кейс

Застосування різних інструментів кредитного аналізу, розглянутих на тренінгу до конкретного підприємства, що займається сільськогосподарською діяльністю за різними напрямками (або іншою діяльністю, за бажанням слухачів). Формування висновків щодо виявлених ризиків і переваг, пов'язаних з потенційним позичальником (SWOT аналіз).

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Тривалість практикуму: 17 - 18 листопада, з 10:00 до 17:15. 

Попередня реєстрація обов’язкова  

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ. 

Вартість участі одного учасника складає 6930 грн., в т.ч. ПДВ 1155 грн. 

Онлайн-практикум проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 253-07-02, (044) 253-04-57, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua