CROSS-risks relationship: operational risks and compliance risks

Тривалість круглого столу з 10.00 до 14.00

Положенням про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженим Національним банком України визначено, що банки мають забезпечити чітке розмежування функцій управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком із метою уникнення їх дублювання, визначивши механізм співпраці між працівниками, які виконують функції управління цими ризиками. При розподілі таких функцій банкам України необхідно забезпечити регламентацію та впровадження процедур, спрямованих на забезпечення функціонування ефективної системи управління ризиками.

Формат заходу:

Дискусія та взаємний обмін досвідом між учасниками щодо підходів до управління комплаєнс-ризиками та операційними ризиками з метою їх зменшення та попередження порушень в діяльності банку.

Мета обговорення:

 • обмінятись практичним досвідом щодо процесу розмежування функцій щодо управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком;
 • розглянути перелік заходів, направлених на мінімізацію операційних та комплаєнс-ризиків в діяльності банку;
 • ознайомитись із індикаторами комплаєнс-ризиків та операційних ризиків;
 • визначити шляхи організації співпраці підрозділів з управління ризиками та підрозділу комплаєнс в межах функціонування ефективної системи управління ризиками;
 • зафіксувати проблемні питання та визначити підходи до їх вирішення

Цільова аудиторія:

 • керівники та члени Правління, Наглядових рад банків;
 • керівники та працівники підрозділів контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
 • керівники та працівники підрозділів з управління ризиками;
 • керівники та працівники підрозділів з управління операційними ризиками;
 • керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю;
 • керівники підрозділів внутрішнього аудиту.

Після відвідування круглого столу учасники зможуть:

Застосувати набуті знання та навички у своїй професійній діяльності, сформувавши із врахуванням вивченого досвіду інших банків власну позицію щодо вирішення актуальних питань.

Якщо ви бажаєте поділитися своїм цікавим професійним досвідом з будь-якого питання, звертайтесь до нас – оговоримо всі деталі!

Питання до обговорення:

 1. Операційні ризики та комплаєнс ризики
 2. Що спільного та чим відрізняються операційні і комплаєнс ризики
 3. Ризик шахрайства та конфлікт інтересів

Ксенія Шлапацька - Начальник Управління загальнобанківських та операційних ризиків Департаменту загальнобанківських ризиків АТ «ПУМБ» (в сфері управління операційними ризиками більше 12 років), має практичний досвід побудови Системи управління операційним ризиком «з нуля», в тому числі побудова СУОР згідно вимог Базельського Комітету для підтвердження впровадження АМА-підходу. А також супроводження СВК, навчання та побудова оцінки ефективності СВК по моделі COSO.

 1. Як організувати ефективний процес управління комплаєнс-ризиками?
  • Мета, зміст, завдання та етапи управління комплаєнс-ризиком
  • Визначення ефективної методики управління комплаєнс-ризиками
  • Функція комплаєнс як складова корпоративного управління банку
  • Визначення ключових індикаторів комплаєнс-ризику
  • Розвиток культури управління комплаєнс-ризиками
  • Управління ризиком репутації банку
  • Підготовка звітності щодо комплаєнс-ризику
 2. Як забезпечити управління операційними ризиками?
  • Особливості операційного ризику
  • Етапи управління операційним ризиком
  • Складові операційного ризику
  • Визначення ключових індикаторів операційного ризику
  • Ефективна методика управління операційним ризиком
  • Документування процедур управління операційними ризиками
 3. Як розмежувати функції підрозділів з управління ризиками та комплаєнс в процесі управління операційними та комплаєнс-ризиками?
  • Спільні та відмінні характерні ознаки комплаєнс-ризиків та операційних ризиків
  • Особливості ідентифікації (підтвердження) операційних/комплаєнс-ризиків
  • Визначення крос-ризиків Банку
  • Особливості ведення реєстру комплаєнс-ризиків та операційних ризиків
  • Узгодження критеріїв операційних комплаєнс-ризиків та операційних ризиків
  • Документування вимог щодо розмежування функцій управління комплаєнс-ризиками та операційними ризиками
  • Особливості визначення ризик-апетиту банку
  • Підходи до автоматизації функцій з управління операційними та комплаєнс-ризиками
 4. Як правильно ідентифікувати подію операційного/комплаєнс-ризику?
  • Врахування особливостей діяльності банку при ідентифікації подій ризику
  • Аналіз причин, передумов, обставин та наслідків інцидентів операційного/комплаєнс-ризику при їх реєстрації
  • Особливості обміну інформацією між підрозділами з управління операційними ризиками та підрозділом комплаєнс
  • Використання ресурсів підрозділів з управління ризиками та підрозділу комплаєнс з метою управління операційними/комплаєнс-ризиками з метою уникнення дублювання функцій
  • Розгляд та обговорення практичних прикладів ідентифікації подій операційного/комплаєнс-ризику

Ярослав Омельчук — Начальник Служби комплаєнс, CCO АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group). Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу та комплаєнс - більше 10 років, із них 9 років – на керівних посадах. Очолював підрозділи комплаєнс у чотирьох українських банках та залучався в якості незалежного консультанта до створення функції комплаєнс-контролю у системних банках та банках з іноземним капіталом.

 

Тривалість круглого столу:  10.00 до 14.00

Попередня реєстрація обов’язкова

Захід проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку).

Вартість участі одного учасника складає 4320 грн, в т.ч. ПДВ 720 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua