Форум 'Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю'

II БАНКІВСЬКИЙ ФОРУМ КОМПЛАЄНС-ОФІЦЕРІВ 

Нормативно-правовими актами Національного  банку України визначені вимоги до організації системи управління комплаєнс-ризиками в банках України та банківських групах. Також банківським установам необхідно імплементувати вимоги щодо забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, як складової корпоративного управління. Розвиток комплаєнс-культури має стати одним із важливих передумов стабільної діяльності банків України. 

Формат заходу:

Розгляд тем Форуму в межах шести секцій, які модеруються представниками провідних банківських установ. Захід передбачає активну дискусію та взаємний обмін досвідом між учасниками щодо практичних підходів до організації комплаєнс-контролю. 

Після відвідування Форуму учасники зможуть застосувати набуті знання та навички у своїй професійній діяльності, сформувавши із врахуванням вивченого досвіду інших банків власну позицію щодо вирішення актуальних питань. 

Мета заходу:

 • обмінятись практичним досвідом щодо управління комплаєнс-ризиками;
 • визначити критерії ефективності внутрішньобанківської системи комплаєнс-контролю;
 • визначити вплив функції комплаєнс на операційну діяльність банку;
 • розглянути шляхи організації системи внутрішнього контролю в банку;
 • ознайомитись із практикою розвитку внутрішньої корпоративної культури в банку;
 • визначити підходи до вирішення проблемних питань в діяльності підрозділів комплаєнс 

Цільова аудиторія:

 • керівники та члени Правління, Наглядових рад банків;
 • керівники та працівники підрозділів контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
 • керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю;
 • керівники підрозділів з управління ризиками;
 • керівники підрозділів внутрішнього аудиту

Програма Форуму: 

Секція №1. 10 Ознак ефективної системи комплаєнс

 1. Які складові ефективної системи комплаєнс?
 2. Як і навіщо здійснювати самооцінку системи комплаєнс-контролю?
 3. Які критерії оцінки діяльності ССО та підрозділу комплаєнс?
 4. Хто є вигодоодержувачем від ефективного комплаєнс-контролю?
 5. Як вдосконалювати внутрішньобанківські процедури комплаєнс?

Модератор:

Ярослав Омельчук - Начальник Служби комплаєнс, CCO  АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group).

 

Секція №2. Виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом'якшення комплаєнс-ризику, уключаючи інструменти/індикатори, що можуть використовуватись

 1. Графік проведення ідентифікації та оцінки комплаєнс-ризику
 2. Карта пов’язаності  продукту або процесу з вимогами законодавства
 3. Використання результатів проведення контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю)
 4. Оцінка істотності комплаєнс-ризику та оцінки ймовірності реалізації комплаєнс-ризику
 5. Механізми контролю та інші інструменти, що обмежують комплаєнс-ризик

Модератор:

Христина Брухаль – Директор Департаменту комплаєнс АТ «Кредобанк»

 

Секція №3. Управління ризиками пов’язаними з конфліктом інтересів

 1. Передумови виникнення конфлікту інтересів
 2. Попередження конфлікту інтересів
 3. Повідомлення про обставини, що можуть спричинити або вже спричинили конфлікт інтересів
 4. Заходи для врегулювання та мінімізації негативного впливу конфлікту інтересів пов’язаного з:
 • сторонньою господарською діяльністю та бізнес-відносинами;
 • спільною роботою родичів;
 • прийняттям чи даруванням подарунків;
  • Деталізований перелік функцій, які не можуть виконувати працівники, які є асоційованими особами

Модератор:

Христина Брухаль – Директор Департаменту комплаєнс АТ «Кредобанк»

 

Секція №4. Позитивний вплив функції комплаєнс на операційну діяльність банку

 1. Стандартизація ВНД та їх актуалізація
 2. Каталог процесів та контроль дотримання вимог
 3. Участь в практичній імплементації вимог 

Модератор:

Дмитро Бакуменко – Директор з ризиків АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень». Має значний досвід з питань оптимізації та реінжинірингу операційних процесів та розвитку мережі, побудови систем внутрішнього контрою, управління нефінансовими ризиками.

  

Секція №5. Шляхи розвитку внутрішньої корпоративної культури в банку

 1. В чому зміст та цінність корпоративної культури?
 2. Яка роль Кодексу етики та Антикорупційної програми в розвитку внутрішньої корпоративної культури?
 3. Як управляти репутаційними ризиками Банку при здійсненні внутрішніх та зовнішніх комунікацій?
 4. Особливості впровадження корпоративної культури в Банку.

Модератор:

Олег Костенко - начальник відділу контролю виконання норм комплаєнс-контролю АТ  «Альфа Банк»

 

Секція №6.

 1. Практичні питання оцінки комплаєнс-ризику по операціям (кредитування) пов’язаних із Банком осіб. Висновки щодо кредитування пов’язаних із Банком осіб
 2. Практичні питання оцінки комплаєнс-ризику по нових продуктах. Висновки щодо нових продуктів/значних змін
 3. Практичний досвід по організації роботи щодо забезпечення організації контролю за дотриманням банком норм щодо своєчасності та достовірності фінансової та статистичної звітності

Модератор:

Любов Литовчак - Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»

 

Програма Форуму буде доповнюватись і розширюватись! Слідкуйте за нашими розсилками.

Якщо ви хочете виступити з короткою доповіддю в рамках якоїсь секції, пишіть нам!

 

 

Місце проведення:

Форум відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації о 9.30. Початок заходу - 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua