Професійний аналіз підприємства-позичальника. Модуль 1. 'Системний аналіз фінансової звітності'

Авторська програма Михайла Сорокіна:

ПРОФЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА

(Практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку),

що складається з п’яти модулів: 

Модуль 1. «Системний аналіз фінансової звітності», який відбудеться 3 – 4 березня 2020р.;

Модуль 2. «Фінансова діагностика та моніторинг проблем підприємства», який відбудеться 26 - 27 березня 2020р.; 

Модуль 3. «Оцінка грошових потоків та робочого капіталу», який відбудеться 23 - 24 квітня 2020р.; 

Модуль 4. «Професійна оцінка інвестиційного проекту», який відбудеться 12 - 13 травня 2020р.

Модуль 5. «Оцінка бізнесу та фінансова реструктуризація», який відбудеться 

Мета програми:

Поглиблення розуміння того, як основні інструменти фінансової діагностики та фінансового менеджменту підприємств використовуються в прийнятті ефективних рішень про видачу кредиту. Практикум націлений на вдосконалення професійних знань учасників програми аналізувати фінансові документи та рішення, глибше розуміти  сутність та специфіку оцінки корпоративних клієнтів банку з метою мінімізації кредитного ризику.

Формат програми:

 • Семінар-практикум з елементами коучингу та консалтингу
 • Теоретичні питання зведені до необхідна мінімуму
 • Уявлення ексклюзивних авторських розробок, кейсів, статей
 • Пропонований формат в часі, всього: 10 днів (5 модулів по 2 дні кожен, з інтервалом в один місяць) плюс час на самостійну роботу учасників перед початком кожного модуля (завдання будуть надані). 

Цільова аудиторія:

Керівники та спеціалісти банків та кредитних організацій:

 • менеджери кредитних та інвестиційних департаментів та комітетів;
 • ризик – менеджери; відповідальні за аналіз та оцінку бізнес-планів та кредитних заявок;
 • спеціалісти відділів моніторингу та роботи з проблемними кредитами;
 • менеджери департаментів проектного фінансування та управлінь фінансування оборотного капіталу;
 • відповідальні за аналіз та оцінку фінансового стану емітентів облігацій та інших цінних паперів;
 • кредитні та фінансові експерти, консультанти у сфері кредитного аналізу.

Семінар буде також корисний топ-менеджерам комерційних  банків, керівникам філій та відділень.

В програмі передбачено розгляд практичних прикладів та аналіз ситуацій (кейсів) про підприємства-позичальники з гуртової та роздрібної торгівлі, фармахіму, енергетичної та харчової промисловості, агробізнесу, зв’язку та IT-послуг, будівельної та інших галузей. Ряд кейсів розглядається в міжнародному контексті. Зокрема, аналізуються фінансові рішення та звітність позичальників та емітентів з України, Білорусі, США та інших країн. 

Під час програми учасники дізнаються:

 • як правильно пов'язати цілі кредитного аналізу зі змістом фінансових рішень, як організована робота фінансових служб у підприємств-позичальників;
 • найважливіші моменти підготовки фінансової інформації під час складання фінансових звітів позичальника та при проведенні кредитного аналізу;
 • структуру та взаємозв'язок основних звітних форм - балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів;
 • як результативно проводити оцінку управління та інших якісних чинників, а також кількісних показників бізнесу позичальника з позиції кредитора;
 • як враховувати галузеву специфіку в аналізі фінансової звітності, основні стратегії фінансування і управління робочим капіталом компанії-позичальника;
 • як на практиці розробляється бюджет капіталовкладень в різних бізнесах;
 • як оцінювати вартість бізнесу, прогнозувати можливі фінансові труднощі позичальника, як і за якими напрямками можна проводити фінансове оздоровлення бізнесу 

Учасники будуть вміти:

 • класифікувати та впорядковувати ключові кредитні ризики;
 • проводити експрес-діагностику фінансового стану компанії, оцінювати основні фінансові показники та коефіцієнти та взаємозв'язок між ними;
 • визначати "вузькі місця" та проблемні зони в ході кредитного аналізу позичальника;
 • здійснювати аналіз операційного та фінансового левериджу (важеля) бізнесу;
 • здійснювати моніторинг та контролювати ліквідність і грошові потоки, а також операційний і фінансовий цикл підприємства;
 • вірно оцінювати ефективність інвестиційного проекту підприємства-позичальника та ризики кредитора, який бере участь в його фінансуванні;
 • визначати найбільш доцільні шляхи (стратегії) фінансової реструктуризації, що максимізують цінність бізнесу з точки зору його власників, інвесторів та інших стейкхолдерів.

 

МОДУЛЬ 1

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА,

3 – 4 березня 2020р.

Програма модулю: 

 1. Оцінка фінансового стану|статку| корпоративного клієнта банку в умовах кризи: основні підходи та проблеми (кейс). Дерево кредитного рішення (чотири фундаментальні помилки кредитора)
 2. Бізнес через призму фінансів: вартісний цикл підприємства. Цілі та класифікація фінансових рішень (модель SOFIA), їх відображення у звітності

Бонус: Психологія кредитора та позичальника. Типологія фінансових спеціалістів (відео-приклад)

 1. Послідовність проведення фінансового аналізу, «міфи» та «рифи» фінансової діагностики. Бази порівняння фінансових показників.
 2. Підготовка інформації щодо компанії-позичальника. Кому і навіщо необхідна транспарентність бізнесу, її основні компоненти (відео-кейс). Класифікація підприємств та вимоги до повноти складання фінансової звітності (згідно законодавства)
 3. Практикум аналітичної роботи на базі фінансової звітності. Читання ключових статей балансу та ЗФР: точка зору кредитного експерта. Розуміння взаємозв’язку основних форм: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів. Аналітичний баланс. Агрегування та коректування звітних форм.
 4. Методи кількісного аналізу фінансової звітності. Оцінка абсолютних показників. Комплексне практичне завдання (кейс).Результативність аналітичної роботи та висновків. МСФЗ проти П(С)БО: відмінність результатів аналізу в залежності від стандартів обліку (кейс). Визначення максимальної суми можливого кредиту.
 1. Техніка проведення вертикального та індексного аналізу (приклади). Оцінка тенденцій розвитку компанії-позичальника. Виявлення ключових відхилень і статей (кейс).
 2. «Розбір польотів» за результатами виконання комплексного практичного завдання (кейс, частини 1 та 2)
 3. Аналіз якісних чинників: оцінка галузі та стратегії бізнесу (приклади)
 4. Матриця фінансових показників: системний підхід до аналізу коефіцієнтів (кейс, частина 3). Економічний сенс ключових коефіцієнтів
 5. Структура та написання висновків за підсумками комплексного аналізу фінансової звітності. Відмінності в техніці фінансового аналізу в залежності від потреб: точка зору кредитора та інших користувачів (Мінікейс)
 6. Сутність системного підходу у фінансовому та кредитному аналізі.

Сесія питань і відповідей (Підсумки модуля)

Для отримання програм інших модулів звертайтесь до менеджерів Центру.

Інструктор та автор програми:

Сорокін Михайло Едуардович - PhD (Finance), МВА (Ваnking), професор фінансів Міжнародного інституту бізнесу (МІБ-Україна); практикуючий консультант вітчизняних і міжнародних компаній та банків, досвід фінансової експертизи понад 300 бізнес проектів в Україні та СНД, автор програми «Фінансовий майстер-клас», «Фінанси в дії», «Прайм-кредит», «Результативний бізнес-план» численних публікацій та ряду оригінальних розробок у галузі корпоративних фінансів і кредитного аналізу (моделі SOFIA®, ЦЕНЗОР®, Матрица финансовых показателей®, факторний аналіз ліквідності тощо).

 

Місце проведення:

Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації о 9.30. Початок навчання - 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua