Облік операцій банку з цінними паперами: бухгалтерські та податкові аспекти

 Мета семінару:

 • Розглянути вимоги МСФЗ та Інструкції НБУ щодо обліку цінних паперів як фінансових інструментів;
 • На ілюстративних прикладах розглянути основні питання щодо обліку цінних паперів в портфелі банку та цінних паперів, емітованих банком
 • Розглянути основні питання оподаткування операцій банку з цінними паперами 

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтери, контролери, працівники бек-офісу, методологи, аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з обліком цінних паперів, спеціалісти з впровадження програмного забезпечення в банках 

Зміст семінару: 

 1. Цінні папери як фінансові інструменти. Основні види цінних паперів, з якими працюють банки
 2. Операції банків з цінними паперами
 3. Облік боргових цінних паперів в портфелі банку:
  • Три види оцінки та критерії їх вибору
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за амортизованою собівартістю
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через загальний сукупний дохід
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки
 4. Облік пайових цінних паперів в портфелі банку:
  • Облік пайових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки
  • Облік пайових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через загальний сукупний дохід
  • Облік вкладень в асоційовані і дочірні компанії
 5. Перекласифікація фінансових активів
 6. Облік боргових цінних паперів, емітованих банком
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за амортизованою собівартістю
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю
 7. Облік акцій власної емісії
 8. Оподаткування операцій банку з цінними паперами. Огляд роз’яснень та судової практики

Інструктори:

Значкова Ольга Ярославна, АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк». Працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з бухгалтерського обліку в банках та МСФЗ.  

Джурилюк Людмила Володимирівна - ACCA, адвокат, старший юрист ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна». Людмила надає юридичну підтримку стосовно усіх аспектів податкового права з акцентом на проведення податкових перевірок (Due Diligence), консультування з питань трансфертного ціноутворення, комплексний супровід податкових спорів в адміністративному порядку та у судах. 

 

Місце проведення:

Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару - 10.00.

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua