Онлайн-тренінг ‘Облік оренди в орендаря по-новому - IFRS 16. Оренда’. Спільно з BDO Академія

спільно з BDO Академія 

Тривалість вебінару з 11.00 до 17.00

Основною метою тренінгу є надання учасникам знань щодо практичних аспектів застосування стандарту МСФЗ/IFRS 16 та змін в обліку, що пов’язані з впровадженням нового стандарту. В першу чергу буде розглянуто істотні зміни в обліку, що стосуються орендарів, та загальні принципи, що передбачені стандартом: визнати орендне зобов'язання, визнати орендний актив, дисконтувати орендне зобов'язання і амортизувати орендний актив. Особлива увага приділена впливу COVID-19 на облік оренди.

В результаті проходження тренінгу учасники зможуть:

 • в найкоротші терміни усунути прогалини в знаннях і відточити навички практичного застосування IFRS 16 для більш якісної підготовки фінансової звітності;
 • застосовувати професійне судження для аналізу конкретних облікових ситуацій;
 • систематизувати знання вимог до підготовки і застосування нового стандарту IFRS 16, контролювати і оптимізувати процес впровадження IFRS 16 для свого підприємства;
 • оцінити ефект впливу нововведення на основні фінансові показники.

Цільова аудиторія:

 • бухгалтери,
 • фінансові аналітики,
 • керівники фінансових відділів,
 • аудитори

 Програма тренінгу:

 1. Вступ
  • Дата першого застосування
  • Сфера застосування
  • Комбінація договорів
  • Портфоліо підхід до врахування
  • Звільнення від визнання
 2. Ідентифікація договору оренди
  • Виділення компонентів договору і розподіл відшкодування на ними
  • Визначення оренди
   • Ідентифікований актив і суттєві права на заміну. Частини активів
   • Отримання практично всіх економічних вигід від використання активу
   • Право визначати спосіб використання
 1. Визначення терміну оренди
  • Термін, що не підлягає достроковому припиненню
  • Опціон на продовження договору
  • Опціон на припинення договору
  • Перегляд строку оренди
 2. Визнання та оцінка активу в формі права користування та зобов'язання по оренді
  • Фіксовані орендні платежі
  • Змінні орендні платежі
   • Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки
   • По-суті фіксовані платежі
   • Інші змінні орендні платежі
  • Інші види платежів (опціон на покупку, інші платежі, платежі, що залежать від курсу долара, платежі, що залежать від нормативної грошової оцінки землі)
  • ПДВ і оренда
 3. Визначення ставки дисконтування
 4. Подальша оцінка зобов'язання по оренді
  • Зміни в первісній оцінці терміну оренди або опціон на купівлю / розрив
  • Зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки. Зміни оцінок гарантії ліквідаційної вартості
 5. Подальша оцінка активу в формі права користування
 6. Модифікації договорів оренди
  • Модифікації, що враховуються як окремий договір
  • Модифікації існуючого договору
   • Зменшення сфери застосування
   • Інші модифікації
 1. Подання оренди у фінансовій звітності (Звіт про фінансовий стан, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів)
 2. Розкриття у фінансовій звітності
 3. Вплив IFRS 16 на фінансові коефіцієнти компанії
 4. Перехід на облік за IFRS 16
  • Методи переходу та їх порівняльний аналіз
  • Дозволені спрощення практичного характеру
 5. Специфічні питання обліку оренди, що не увійшли до плану
 6. Вплив COVID-19 на облік оренди

Програма семінару передбачає 22 приклади, 7 з яких містять обчислення, файли яких будуть передані слухачам.

Спікер:

Федір Ушаков – аудитор BDO в Україні,  АССА DipIFR (Rus.), СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), практикуючий аудитор сертифікат серії А. Член ФПБАУ (Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів). Фахівець у сфері МСФО та Аудиту, досвід роботи більше 10 років. Останнім часом зосереджений над завданнями щодо перевірки впровадження великими компаніями IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами, IFRS 9 Фінансові інструменти та IFRS 16 Оренда для цілей виконання завдання з аудитів. Відповідно, має практичні знання щодо проблем впровадження нових стандартів крупним бізнесом в Україні.

 

Тривалість тренінгу з 11:00 до 17:00.

Формат проведення: дистанційно на платформі Microsoft Teams (посилання на захід буде відправлено напередодні дня проведення)

Вартість участі одного учасника складає 3402 грн. у т.ч. ПДВ 567 грн.

Попередня реєстрація обов’язкова 

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua