Онлайн-практикум ‘Ризик кредитування і способи його мінімізації. Етапи фінансового аналізу. Оцінка якості фінансової звітності позичальника банку

Запрошуємо взяти участь у першому практикумі циклу

«АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА»

 

Теми практикумів:

І. «Ризик кредитування і способи його мінімізації. Етапи фінансового аналізу. Оцінка якості фінансової звітності позичальника банку, горизонтальний і вертикальний аналіз звітності. Доцільність та методики складання аналітичних звітів. Консолідована фінансова звітність», відбудеться 16 жовтня (перенесено з 13 жовтня)

ІІ. «Аналіз і оцінка достатності грошових потоків і грошових надходжень позичальника», відбудеться 27 жовтня

ІІІ. «Розрахунок і інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей», відбудеться 10 листопада

 

Серія практичних семінарів з «читання», інтерпретації та поглиблення аналізу фінансової звітності призначена для кредитних, фінансових аналітиків та інших співробітників банку, пов'язаних з оцінкою платоспроможності потенційних позичальників банку.

Всі аспекти аналізу розглядаються на прикладах звітності реальних підприємств з різних галузей.

По закінченню практикуму учасники зможуть:

 • оцінювати якість та сумлінність складання фінансової звітності;
 • ефективно діагностувати фінансовий стан позичальника, використовуючи його фінансову звітність;
 • оцінювати перспективи розвитку компанії та прогнозувати грошові потоки;
 • впевнено застосовувати найбільш інформативні фінансові коефіцієнти для оцінки ризиків і переваг позичальників різних типів, розмірів, галузевої приналежності та ін.

Зміст практикуму:

 1. Способи мінімізації кредитного ризику, вимоги НБУ і міжнародна практика
 2. Особливості фінансової звітності складеної за національними стандартами П (С) БО і міжнародним стандартам МСФЗ
 3. Оцінка та наповнення ключових статей балансу і звіту про прибутки і збитки; виявлення прихованих проблем господарської діяльності
 4. Баланс - «галузевий портрет» компанії, оцінка якості та ефективності управління активами і зобов'язаннями
 5. Звіт про прибутки і збитки, відображення специфіки діяльності в структурі доходів і витрат, види прибутку (EBIDTA, EBAТ і ін.) і їх значення для аналізу
 6. Звіт про рух грошових коштів - повна картина розподілу грошових потоків за видами діяльності, стадія розвитку компанії
 7. Звіт про зміни у власному капіталі, якість власного капіталу, внутрішні резерви по покриттю ризиків компанії
 8. Взаємозв'язок і взаємне доповнення всіх форм звітності (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів і Звіт про Зміни в Капіталі)
 9. «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність і методика складання аналітичних звітів
 10. Аналіз групи позичальників, економічна і юридична залежність компаній
 11. Чи завжди є необхідність консолідації звітності учасників групи
 12. Кейс: «Практичні приклади по консолідації фінансової звітності групи»
 13. Кейс: «Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств, сільгоспвиробників, підприємств, що надають послуги, експортерів та ін.»
 14. Відповіді на запитання

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Місце проведення:

Семінар-практикум відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації о 9.30. Тривалість практикуму з 10.00 до 17.15.

Вартість участі одного учасника складає 4890 грн, в т.ч. ПДВ 815 грн. За умови участі у  будь-яких  двох практикумах циклу  банк отримує знижку 10%, у трьох – знижка 15%

Попередня реєстрація обов’язкова

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua