Практикум ‘Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей’

Запрошуємо взяти участь у третьому практикумі циклу 

«АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА»

 

Теми практикумів:

І. «Ризик кредитування і способи його мінімізації. Етапи фінансового аналізу. Оцінка якості фінансової звітності позичальника банку, горизонтальний і вертикальний аналіз звітності. Доцільність та методики складання аналітичних звітів. Консолідована фінансова звітність» 16 жовтня

ІІ. «Аналіз і оцінка достатності грошових потоків і грошових надходжень позичальника»27 жовтня

ІІІ. «Розрахунок і інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей», 10 листопада

 

Серія практичних семінарів з «читання», інтерпретації та поглиблення аналізу фінансової звітності призначена для кредитних, фінансових аналітиків та інших співробітників банку, пов'язаних з оцінкою платоспроможності потенційних позичальників банку.

Всі аспекти аналізу розглядаються на прикладах звітності реальних підприємств з різних галузей.

По закінченню практикуму учасники зможуть:

 • оцінювати якість та сумлінність складання фінансової звітності;
 • ефективно діагностувати фінансовий стан позичальника, використовуючи його фінансову звітність;
 • оцінювати перспективи розвитку компанії та прогнозувати грошові потоки;
 • впевнено застосовувати найбільш інформативні фінансові коефіцієнти для оцінки ризиків і переваг позичальників різних типів, розмірів, галузевої приналежності та ін.

Зміст практикуму:

 1. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства
 2. Склад і співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності потенційного позичальника, норма прибутку
 3. Операційний важіль - ризик, пов'язаний з часткою постійних витрат в структурі витрат потенційного позичальника
 4. Аналіз ліквідності потенційного позичальника
  • Об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника
  • Рівень підтримки робочого капіталу
  • Ліквідність
  • Оборотність, як ключовий галузевої показник
 5. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності)
 6. Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника
 7. Потреба у фінансуванні для підтримки зростання компанії, гранично допустимий темп зростання компанії для збереження фінансової стійкості позичальника
 8. Оцінка того, як компанія обґрунтовує потребу в кредиті і розрахунок мінімального обсягу фінансування необхідного для реалізації цілей потенційного позичальника
 9. Оптимальна боргове навантаження на компанію
 10. Відповіді на запитання

Всі !!! інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Місце проведення:

Семінар-практикум відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації о 9.30. Тривалість практикуму з 10.00 до 17.15.

Вартість участі одного учасника складає 4890 грн, в т.ч. ПДВ 815 грн. За умови участі у  будь-яких  двох практикумах циклу  банк отримує знижку 10%, у трьох – знижка 15%

Попередня реєстрація обов’язкова

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua