Вебінар ‘Облік операцій банку з цінними паперами: бухгалтерський облік’

Мета вебінару:

 • Розглянути вимоги МСФЗ та Інструкції НБУ щодо обліку цінних паперів як фінансових інструментів
 • На ілюстративних прикладах розглянути основні питання щодо обліку цінних паперів в портфелі банку та цінних паперів, емітованих банком
 • Розглянути основні питання оподаткування операцій банку з цінними паперами 

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтери, контролери, працівники бек-офісу, методологи, аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з обліком цінних паперів, спеціалісти з впровадження програмного забезпечення в банках. 

План вебінару:

6 – 7 липня,

з 10.00 до 12.00

 1. Цінні папери як фінансові інструменти. Основні види цінних паперів, з якими працюють банки 
 1. Операції банків з цінними паперами 
 1. Облік боргових цінних паперів в портфелі банку:
  • Три види оцінки та критерії їх вибору
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за амортизованою собівартістю
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через загальний сукупний дохід
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки 
 1. Облік пайових цінних паперів в портфелі банку:
  • Облік пайових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки
  • Облік пайових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю через загальний сукупний дохід
  • Облік вкладень в асоційовані і дочірні компанії 
 1. Перекласифікація фінансових активів 
 1. Облік боргових цінних паперів, емітованих банком
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за амортизованою собівартістю
  • Облік боргових цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю 
 1. Облік акцій власної емісії 

Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк». Працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з бухгалтерського обліку в банках та МСФЗ. 

8 липня,

з 17.00 до 18.30 

 1. Оподаткування операцій банку з цінними паперами. Огляд роз’яснень та судової практики 

Джурилюк Людмила Володимирівна - ACCA, адвокат, старший юрист ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна». Людмила надає юридичну підтримку стосовно усіх аспектів податкового права з акцентом на проведення податкових перевірок (Due Diligence), консультування з питань трансфертного ціноутворення, комплексний супровід податкових спорів в адміністративному порядку та у судах.

 

Формат проведення: на платформі Zoom (за два дні до початку буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Тривалість вебінару:

 • 6 та 7 липня, з 10.00 до 12.00
 • 8 липня, з 17.00 до 18.30 

Попередня реєстрація обов’язкова 

Дізнавайтеся вартість участі та реєструйтесь для участі за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua