Онлайн програма підготовки до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР)

Період проведення програми заплановано з 7 червня по 6 вересня 2020 року

Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 11 вересня 2020 року

Онлайн презентація програми відбудеться 27 травня та 3 червня 2020 року

Увага! Ми вперше пропонуємо можливість навчатися за міжнародною програмою АССА ДипІФР ОНЛАЙН!

 

Програма передбачає два заняття на тиждень, які включають в себе теоретичні та практичні аспекти всіх МСФЗ, включених в програму.

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, все більш актуальним стає підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за перехід на облік згідно з МСФЗ.

Спеціально для професіоналів в галузі фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР).

ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140 500 членів та 404 000 студентів з 170 країн світу.

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.

Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".

Вимоги АССА до кандидатів на складання кваліфікаційного іспиту:

 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора,
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем,
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних іспитів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.

Екзаменаційний підхід до програми ACCA DipIFR.

 • Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Ей Ті Сі Інтернешнл (ATC International), за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 • Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові та аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
 • Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.

Практична цінність програми АССА (ДипІФР російською мовою)

 • Програма дає актуальні знання і практику застосування основних принципів і технік складання фінансової звітності, а також розкриття інформації відповідно до МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності та можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії з усіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.

 

У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ ТАКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»

МСФЗ 2 «Запаси»

МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»

МСФЗ 11 «Договори підряду»

МСФЗ 12 «Податки на прибуток»

МСФЗ 16 «Основні засоби»

МСФЗ 17 «Оренда»

МСФЗ 18 "Дохід"

МСФЗ 19 «Виплати працівникам»

МСФЗ 20 «Облік субсидій і розкриття інформації про урядову допомогу»

МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»

МСФЗ 23 «Витрати на позики»

МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»

МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»»

МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»

МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»

МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»

МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»

МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»

МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»

МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»

МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»

МСФЗ 41 «Сільське господарство»

МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»

МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»

МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»

МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»

МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»

МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»

МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»

Інші положення

«Основи підготовки фінансової звітності»

У комплект для навчання, що надається слухачам програми АССА входить:

 1. Конспект лекцій - навчальний посібник
 2. Практичний посібник з завданнями
 3. Питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них
 4. Контрольні тести і пробний іспит

Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 11 вересня 2020 року. 

Формат проведення 

Програма підготовки до іспиту являє собою 14 занять по 4 години по неділях, а також  14 занять по 2 години по четвергах (з 19.00 до 21.00) - практикум з розв'язання задач!

Старт програми – 7 червня 2020 року.

Онлайн презентації програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту АССА (ДипІФР)  відбудуться 27 травня та 3 червня 2020р.

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.

З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.

Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.

Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Попередня реєстрація обов’язкова

Дізнавайтеся вартість участі та реєструйтесь за телефонами: (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua