семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

Вебінари по МСФЗ

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
29 серпня
Введення в МСФЗ. Концептуальні основи фінансової звітності

IAS 1 "Подання фінансової звітності"

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

31 августа
IAS 38 "Нематеріальні активи"

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

3 вересня
Практичні питання застосування Концептуальних основ фінансової звітності

 IAS 1 "Подання фінансової звітності"

 IAS 38 "Нематеріальні активи"

 Інструктор вебінара
 Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

5 вересня
IAS 16 "Основні засоби". IAS 23 "Витрати на позики". IAS 40 "Інвестиційна нерухомість"

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

7 вересня
Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

10 вересня
Рішення практичних прикладів і завдань

 

 IAS 16 "Основні засоби"
 IAS 23 "Витрати на позики"
 IAS 40 "Інвестиційна нерухомість"

 Вивчення стандартів IFRS 5, IAS 20, IAS 10 у режимі відео-презентацій 

 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

12 вересня
IAS 36 "Знецінення активів"

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

14 вересня
IFRS 16 "Аренда"

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

17 вересня
Рішення практичних прикладів і завдань

 IAS 36 "Знецінення активів"
 
IFRS 16 "Аренда"

 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

19 вересня
Фінансові інструменти: визнання, оцінка, вибуття

 

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

21 вересня
Фінансові інструменти: знецінення, хеджування

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

24 вересня
Рішення практичних прикладів і завдань

 Фінансові інструменти 

 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

26 вересня
IFRS 15 "Виручка"

Інструктор вебінару
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

28 вересня
Майстер клас - рішення ситуаційних завдань на прикладі екзаменаційних завдань по IFRS 15 "Дохід"

 Інструктор вебінару

 Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

1 жовтня
Моніторинг – тест 1
 Вивчення стандартів IFRS 1, IAS 8, IAS 21 у режимі відео-презентацій 

 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.


Записатися

3 жовтня
IAS 12 "Податки на прибуток"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011 р.

Записатися

5 жовтня
IFRS 2 "Платежі з використанням акцій"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

8 жовтня
Рішення практичних прикладів та завдань
 
IAS 12 "Податки на прибуток"
IFRS 2 "Платежі з використанням акцій"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

10 жовтня
IAS 19 "Винагороди працівникам"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

12 жовтня
IAS 33 "Прибуток на акцію"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

15 жовтня
Рішення практичних прикладів і завдань
 
IAS 19 «Винагорода працівникам»
IAS 33 «Прибуток на акцію»
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

17 жовтня
Окрема і консолідована звітність. Поняття «контролю». Основи консолідації балансу МК і ДК
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

19 жовтня
Коригування при консолідації балансу
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

22 жовтня
Рішення практичних прикладів і завдань
 
Складання консолідованих звітів про фінансову позицію Групи
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

24 жовтня
IFRS 11 "Інвестиції в асоційовані і спільні підприємства. Спільні операції"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

26 жовтня
Консолідований звіт про сукупний дохід та звіт про зміни в капіталі
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

29 жовтня
Рішення практичних прикладів і завдань
 
Консолідований звіт про сукупний дохід та звіт про зміни в капіталі
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011 р.

Записатися

30 жовтня - 5 листопада
Вивчення стандартів в режимі відео-презентацій
 МСФЗ для малих та середніх підприємств, IAS 41, IFRS 6
 
 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

6 - 11 листопада
Вивчення стандартів в режимі відео-презентацій
 IAS 24, IAS 2, IFRS 8
 
 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

12 листопада
Майстер клас - рішення задачі на консолідацію звітів про фінансову позицію Групи
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

16 листопада
Моніторинг – тест 2
 

 Інструктор вебінару Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

Записатися

21 листопада
IFRS 13 "Оцінка справедливої вартості"
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011 р.

Записатися

23 листопада
Рішення практичних прикладів і завдань по найбільш складним МСФЗ курсу
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011 р.

Записатися

26 листопада
Пробний іспит
 
Інструктор вебінара
Любящева Олена, повний член АССА з 2011р.

Записатися

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів