семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій

 Національний центр підготовки банківських працівників України

(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
 
 
ПІДГОТОВКИ ДО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ НА ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ З ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ - АССА (ДипІФР),
 
яка відбудеться 21 вересня – 30 листопада 2019р.
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) – 6 грудня 2019 року.
 
УВАГА!
Очні презентації програми відбудуться
 
12 та 19 вересня 2019 року.
 
У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, все більш актуальним стає підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за перехід на облік згідно МСФЗ.
 
Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності - АССА (ДипІФР).
 
ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140500 членів та 404000 студентів з 170 країн світу.
 
Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.
 
Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".
 
Вимоги АССА до кандидатів на здачу кваліфікаційного іспиту:
- наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора,
- або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем,
- або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3,  2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений  працедавцем.
 
Екзаменаційний підхід до програми ACCA DipIFR.
Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Ей Ті Сі Інтернешнл (ATC International), за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 
Більшість екзаменаційних питань поєднують в собі розрахункові і аналітичні елементи, і максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 
Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR кандидат повинен набрати не менше 50 балів зі 100 можливих.
 
Практична цінність програми асса (ДипІФР російською мовою)
 
- Програма дає базові знання принципів і правил складання фінансової звітності, а також розкриття інформації згідно з МСФЗ;
- Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
- Таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
- Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої   звітності групи компаній;
- Навчання має практичну спрямованість, всі нюанси МСФЗ розглядаються на прикладі реальних ситуацій;
- Після закінчення даного курсу, слухачі з легкістю зможуть проводити трансформацію фінансової звітності з національних стандартів на міжнародні;
- Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
- Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
 
У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ ТАКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
МСФЗ 20 «Облік грантів і розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
МСФЗ 27 «Окремі фінансові звіти»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»
МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями"
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Інші положення
«Основи підготовки фінансової звітності»
 
У комплект для навчання, що надається слухачам програми АССА входить:
1. Конспект лекцій - навчальний посібник
2. Практичний посібник з завданнями
3. Питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них
4. Контрольні тести і пробний іспит
 
Дата найближчого іспиту АССА (ДипІФР) – 06 грудня 2019 року.
 
Програма підготовки до іспиту являє собою 10 занять по 6 годин і 11-е бонусне заняття!
 
Бонусне заняття розроблено спеціально з урахуванням потреб слухачів із банківського сектору і являє собою поглиблений практикум по застосуванню методу ефективної ставки відсотка для обліку фінансових інструментів згідно МСФЗ та вимог НБУ, а також більш детальний розгляд МСФЗ 9 (IFRS 9)в частині оцінки знецінення фінансових інструментів та формування резервів під кредитні ризики.
 
Інструктор:
Сухенко Олена – АССА DipIFR (Rus.), GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
 
Форма релізації програми - вихідного дня.
Мінімальна група – 12 осіб.
Старт програми – 21 вересня 2019 року.
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 04 57, 253 84 89, 253 24 56
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33До списку семінарівВсі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів