семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
 
 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ.
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ, АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ,
 
який відбудеться 14 - 15 лютого 2019р.
 
Мета семінару:
- Обговорити систему управління кредитними ризиками у світлі вимог НБУ та міжнародної практики.
- Розглянути теоретичні та практичні аспекти аналізу платоспроможності сільгоспвиробників різного розміру та напрямки діяльності.
- На практичних прикладах продемонструвати особливості аналізу фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.
- Виявити ризики і переваги, пов'язані з кредитуванням підприємств, що займаються найбільш перспективними напрямками сільськогосподарської діяльності.
 
Зміст семінару:
1. Система управління кредитним ризиком: індивідуальний та портфельний підходи.
1.1. Кредитна політика банку. Процес прийняття кредитного рішення.
1.2. Ризик концентрації, ліміти кредитного ризику. Кредитний моніторинг.
1.3. Формування резервів під очікувані кредитні збитки, згідно вимог МСФЗ.
1.4. Стрес-тестування кредитного ризику.
 
2. Кредитний аналіз – основа для оцінки кредитного ризику
2.1. Традиційний кредитний аналіз - аналіз фінансової, ринкової, бізнес позиції позичальника. (6С, 4Р, SENSOR, CAMEL…).
2.2. Кредитні рейтинги, скоринг, скрінінг.
 
3. Основні джерела інформації, використовуваної кредитним аналітиком (внутрішні та зовнішні джерела, вимоги до інформації, перевірка достовірності, аудиторський висновок та його відсутність і т.ін.).
 
4. Нефінансова інформація, важлива для прийняття рішення про
кредитування сільськогосподарського підприємства. («не все, що може бути підраховано, має значення, і не всі, що має значення, може бути підраховано», а. Ейнштейн).
 
4.1. Структура сільськогосподарської галузі України по регіонах, стан і розвитку найбільш перспективні напрямки рослинництва і тваринництва.
4.2. Особливості ведення діяльності сільськогосподарських підприємств в залежності від організаційно правової форми та розміру земельного банку.
4.3. Вплив державного регулювання галузі на ефективність діяльності сільгоспвиробників. Короткострокові і      довгострокові перспективи земельної реформи в Україні.
4.4. Показники привабливості і фактори ризику, пов'язані з основними напрямами рослинництва (зернові, технічні культури та інші) і тваринництва.
4.5. Можливості по диверсифікації кредитного портфеля.
4.6. Стратегія сільськогосподарського виробника. Фінансова та інвестиційна політика.
4.7. Менеджмент і власники, контроль над підприємством.
4.8. Організаційна структура і перерозподіл грошових потоків. Сезонність.
4.9. Забезпеченість поточної операційної діяльності.
4.10. Характеристика продукції, її конкурентна позиція.
4.11. Ефективність використання оборотних активів, організація зберігання, логістика.
4.12. Кредитна історія.
4.13. Наявність позабалансових зобов'язань.
4.14. Достатність забезпечення угоди.
4.15. Міжнародний підхід до оцінки ризиків.
КЕЙС.

5. Мета залучення кредиту, оцінка ризиків.
5.1. Оновлення основних засобів сільгоспвиробника.
5.2. Фінансування оборотного капіталу сільськогосподарського підприємства.
5.3. Інвестиційний проект.
5.4. Фінансування нерухомості та ін.
5.5. Розрахунок потреби у фінансуванні.
КЕЙС.

6. Аналіз структурних ризиків пов'язаних з потенційним позичальником.
6.1. Структурний ризик - структурування угоди.
6.2. Структурний ризик - залежність від виду позичальника.
6.3. Аналіз групи позичальників.
6.4. Чи завжди є необхідність консолідації звітності учасників групи?
6.5. Практичні приклади по консолідації фінансової звітності групи.

7. Особливості обліку і фінансової звітності сільськогосподарських підприємств:
7.1. Форми фінансової звітності, які є обов'язковими для сільськогосподарських підприємств в залежності від      розміру та організаційно-правової структури.
7.2. Взаємозв'язок та взаємне доповнення всіх форм звітності (Баланс, Звіт про Прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів та Звіт про Зміни в Капіталі).
7.3. Оцінка «специфічних» для сільського господарства статей фінансової звітності.
7.4. «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів, (кейс);
7.5. Управлінська звітність сільськогосподарських підприємств
 
8. Аналіз грошових потоків та грошових надходжень позичальника:
8.1. Первинні та вторинні джерела погашення кредитної позики, ризики;
8.2. Складання та аналіз Звіту про рух грошових коштів підприємства Cash Flow (кейс);
8.3. Оцінка грошових потоків та грошових надходжень, коефіцієнти покриття;
8.4. Прогноз грошових надходжень позичальника.

9. Особливості аналізу фінансової звітності підприємств сільськогосподарської галузі (всі інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах).
9.1. Оцінка структури та якості активів і пасивів, галузеві особливості балансу.
9.2. Склад та співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності сільгоспвиробника.
9.3. Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від специфіки діяльності сільськогосподарського підприємства; рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність; оборотність, як ключовий галузевий показник).
9.4. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури рентабельності).
9.5. Аналіз структури всіх джерел фінансування позичальника. «Якість» власного капіталу позичальника.
9.6. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства.
9.7. Операційний важіль - ризик, пов'язаний зі структурою витрат потенційного позичальника.
9.8. «Спрощений» підхід до аналізу компаній - малих сільгоспвиробників.
 
10. Підсумковий кейс
Застосування різних інструментів кредитного аналізу, розглянутих на тренінгу до конкретного підприємства, що займається сільськогосподарською діяльністю за різними напрямками. Формування висновків щодо виявлених ризиків і переваг, пов'язаних з потенційним позичальником (SWOT аналіз). Обговорення найбільш ефективного списку обов'язкових умов кредитного договору (covenants) для різних типів позичальників.
 
Інструктор:
Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Має 13-річний практичний досвід роботи на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. Працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
У 2018 році брала участь в якості інструктора в проекті USAID «Фінансування МСБ».
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару – 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

    
До списку семінарівВсі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів